Sevgili Arkadaşlar

Ölüm kampı belediye bakım evlerinin bu durumda olmasının ana sebeplerinden birisi, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını sağlamakla görevli ve sorumlu olan Orman Su İşleri İl Müdürlüklerinin bakımevlerini DENETİM GÖREVLERİNİ yapmamalarıdır. 
İl Müdürlüklerini BİZLER zorlayacağız ve yasal görevlerini YAPTIRTACAĞIZ. Bunun için de, aşağıdaki il müdürlüğüne olan müracaat yazımızdaki, "il müdürlüklerinin yasadaki görevlerini ve bu görevlere ilişkin TALEPLERİMİZİ" satır satır okuyup ezberlemelisiniz.

Müdürlüklere görevlerini yapmaları için yazılması gereken "kanun maddeleri ve yapmaları gereken" uyarı yazısını aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Bunu kendi bulunduğunuz yerdeki duruma uyarlayıp şehrinizdeki il müdürlüklerine lütfen yollayın. 
Yalnız 5. maddede bakımevi olan ve olmayan belediyeler için 2 ayrı alternatif yazılmıştır. Bunlardan birini seçerek duruma uyarlamayı unutmayın.

Selam ve sevgilerimle..
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
__________________________________

KONU: Orman Su İşleri İl Müdürlüğü'nün, yasada belirtilen görevleri yapmasına ilişkin taleplerimiz.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği.
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediye Başkanlıkları

ORMAN SU İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği MADDE 5 te müdürlüğünüz görevleri açıkça yazılmıştır. Gönüllüler ile iletişimi hükme bağlamış olan bu kanun gereği, görevlerinizi içeren yasa maddelerine uygun olarak aşağıdaki önerilerimizin yerine getirilmesini önemle talep ediyoruz.

Orman Su İşleri İl Müdürlüğünün Görevlerini belirten kanun maddeleri ve taleplerimiz: z:

1.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ: (a) bendi, müdürlüğünüzü "Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla," görevli ve sorumlu kılmıştır. 
MÜDÜRLÜKCE YAPMANIZ GEREKEN: (a) bendi gereği "Belediyenin, iş yerlerinden artık yemek toplayarak hayvan beslenmesi, gönüllüler ile besleme odakları kurulması, şehrin çeşitli yerlerine suluklar ve kedi evleri ile kulübeler konması, yaralı hayvanların tedavilerini hizmet alımı ile yaptırmasını" sağlamanızı talep ediyoruz. Ayrıca, site ve apartman bahçelerinde gönüllülerin doyurduğu kedi ve köpeklere site yönetimlerinden ve vatandaşlardan gelen zehirleme, torbalayıp atma, taşlama gibi hayvan hakkı ihlallerinde, yönetimlerin uyarılması, eylem vuku bulmuş ise hayvan hakkı ihlalinden dolayı idari para cezası kesilmesini ve gönüllülerin bu hayvanların doyurulmasındaki yasal haklarının korunmasını talep ediyoruz.

2.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ: (b) ve (e) bentleri, müdürlüğünüzü "b- Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle," ve "e- Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla," görevli ve sorumlu kılmıştır.
MÜDÜRLÜKÇE YAPMANIZ GEREKEN: Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye görevlilerinin de katılımı ile her 2 ayda bir "BELEDİYE - İL MÜDÜRLÜĞÜ - GÖNÜLLÜ EŞGÜDÜM TOPLANTILARI" yaparak, belediyenin yasada belirtilmiş olan sahipsiz hayvanlara yönelik tüm çalışmaları konusunda karşılıklı işbirliği ve bilgi alış verişi yapılmasını sağlamanızı talep ediyoruz.

3.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ : (c - ç - d) bentleri, müdürlüğünüzü "c-Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle," ve "ç- Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla," ve de "d- il hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla" görevli ve sorumlu kılmıştır. 
MÜDÜRLÜKÇE YAPMANIZ GEREKEN: Şehrinizdeki gönüllüleri "yerel hayvan koruma görevlisi" olmaya teşvik ederek, düzenli olarak her 3 ayda bir "yerel hayvan koruma görevlisi" seminerleri açmalısınız. Yerel hayvan koruma görevlilerinin çokluğu il müdürlüğünüzün başarı göstergesidir. Ayrıca, her 4 ayda bir "yerel hayvan koruma görevlileri, STK lar ve gönüllüler ile müdürlüğünüz yetkililerinin" katıldığı, durum ve çalışmaların değerlendirildiği "İL MÜDÜRLÜĞÜ - GÖNÜLLÜ İLETİŞİM TOPLANTILARI" yapmanızı talep ediyoruz.

4.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ : (f) bendi, müdürlüğünüzü "Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle," yetkili ve sorumlu kılmıştır. 
MÜDÜRLÜKÇE YAPMANIZ GEREKEN:: "(f) bendi gereği, İl Hayvanları Koruma Kurulunda, hayvan haklarında toplumsal farkındalık ve okul eğitimleri programları ve çalışmaları yapılmasını organize etmenizi talep ediyoruz. Bu çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile de işbirliği yapılmasını talep ediyoruz.

5.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ: (g) bendi, müdürlüğünüzü "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla," görevli ve sorumlu kılmıştır. 
MÜDÜRLÜKÇE YAPMANIZ GEREKEN: Önemli: A-Eğer Bakımevi yoksa yazılacak: Belediyeye en kısa zamanda yasalözellikleri taşıyan bir kısırlaştırma ve bakımevi kurması için yasal uyarıda bulunmanızı, belediyenin hayvanları öldürmesini veya dağa taşa atmasını önlemek için, bakımevi olmayan belediyenin toplama da yapamayacağını bildirmenizi, kanunun toplamayı "kısırlaştırıp rehabilite edip alındığı yere bırakmak" olarak belirlediği ve tanımladığını belediyeye bildirmenizi talep ediyoruz. Ayrıca, belediyenin yaralı hayvanların tedavisi için dışarıdan hizmet alımı ile tedavi hizmeti vermesini sağlamalısınız. Bakımevi kurmayan, usulsüz ve yasaya aykırı toplama yapan belediyelere "hayvan hakkı ihlali" sebebiyle idari işlem yapıp hayvan başına idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz. 
Önemli: B- Eğer Bakımevi varsa yazılacak: Bakımevinin, gözle bakılarak değil, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakımevi Denetim Tutanağına" uygun biçimde, oradaki 67 maddeyi tek tek kontrol ederek denetlenmesini talep ediyoruz. Belediye bakımevi koşullarını düzeltmiyorsa, durumun bir rapor ile valilik ve bakanlığa bildirilmesini, bakımevinde kötü koşullarda bulunan hayvan sayısı kadar "hayvan hakkı ihlali" sebebi ile "idari para cezası" kesilmesini talep ediyoruz. Barınak denetimi öncesi yerel hayvan koruma görevlilerinin ve STK temsilcilerinden bilgi alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca, her İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, "BAKIMEVİ HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME ve GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ" başlıklı gündem maddesi konmasını talep ediyoruz.

6.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ : (ğ) benti, sizi "Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla," görevli ve sorumlu kılmıştır. 
MÜDÜRLÜKÇE YAPMANIZ GEREKEN: Yönetmeliğe ve yasaya aykırı olan kötü koşullardaki belediye bakımevlerindeki hayvanlar için, belediyelerce toplanıp yok edilen hayvanlar için, belediye görevini yapmadığı için sokaklarda uyuz hasta ve aç dolaşan hayvanlar için belediyelere "hayvan hakkı ihlali" konusunda idari işlem yapıp idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz. Çöplüklerdeki hayvan sayısı kadar ilgili belediyeye idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.

7.) GÖREVİNİZE İLİŞKİN KANUN MADDESİ: (h) benti, sizi "Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla", görevli ve sorumlu kılmıştır.
MÜDÜRLÜKÇE YAPMANIZ GEREKEN: Kendi hayvanına eziyet eden hayvan sahibi şikayetlerinde, şikayet sahipleri ile detaylı görüşme yapmak, denetimi yüzeysel yapmamak, sadece fiziki koşulları değil hayvana olan muameleyi de iyi incelemek sureti ile idari işlem yapılmasını ve hayvanına kötü davranan kişilerin yasaya uygun olarak bir daha hayvan sahiplenmelerinin yasaklanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İSİM-TC KİMLİK..

EK: Orman Su İşleri İl Müdürlüğü Görevleri Yasa Maddesi
_________________________________
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle, 
ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla, 
d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, 
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,
g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,
ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla, 
ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla, 
i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle
görevli ve sorumludur.

DOHAYKO İş Bankası

Atatürk Bulvarı Şubesi / ADANA
Şube Kodu : 6004
Hesap No: 494445
TR65 0006 4000 0016 0040 4944 45

Anadolu Sigorta
Kasko Sigortası


İş Güvenlik Marketi
Onlion

www.dreamloftmiami.com
39 yıllık Halil Avcı tecrübesi, Adana' da yine harika bir projeye imza atıyor. Miami sahillerindeki Amerikan tarzı daireleri, DreamLoft Miami projesi ile hayata geçiriyor.

Dohayko Güncel Haberleri
Oy Yok Kampanyası

Giriş Yap