ÇOK ÇOK ÖNEMLİ Mutlaka Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olalım. Çünkü, gaddar belediyelerin, "size barınağa giriş yasağı koyamamaları için, sizinle birlikte besleme odağı oluşturup mama desteği vermeleri için, meydanı boş bulup zehirleyip yok edip, barınaklarda açlığa mahkum etmemeleri" için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ olmalısınız.
Herkes Orman Su İşleri Müdürlüğüne başvurup 5199 Sayılı Kanununa göre, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olabilir. 
Fakat, Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyeler karşılarında "resmi gönüllü kimlik kartı taşıyan, güçlü hayvan severler" görmek istemedikleri için, gönüllülere zorluk çıkartıyorlar. 

Orman Su İşleri bir TEK kişinin müracaatı bile olsa, yasal olarak seminer düzenlemek ve organizasyonu sağlamakla görevlidir. 
Zaman zaman, müdürlüklerden "sayınız yeterli değil, seminer açamayız" gibi yasaya aykırı cevaplar verilmektedir. Bu cevabı veren görevlileri bize bildirirseniz devreye gireceğiz.

Aşağıda ki yönetmelik maddelerinde göreceğiniz gibi hem belediyeler hem de Orman Su İşleri Müdürlükleri "Yerel Hayvan Koruma Görevlileri" ile birlikte çalışmak, işbirliği yapmak" zorundadırlar.
Ekteki ÖRNEK MÜRACAAT yazısını Orman Su İşleri Müdürlüğüne yollayın ve ekli yasa maddelerini ezberleyin.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
www.haykonfed.org
======================================

Konu: Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olma talebim hak.
Dağıtım: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Valilik ve Belediyeler.

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 11. Maddesinde yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimi ve kimliğini almak istiyorum. 

1. Yerel hayvan koruma görevlisinin görev ve sorumlulukları yönetmelikte "MADDE 11 (a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eş güdüm sağlamakla, b) Bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle, .." olarak HÜKME BAĞLANMIŞTIR.. 

2. Müdürlüğünüzün, yönetmelik 11. MADDESİ "c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,..." şeklinde hükme bağlanmış olan görevleri gereği, müracaatımın en kısa zamanda işleme konmasını, istenen gerekli evrakların tarafıma bildirilmesi ve eğitim programından sonra kimlik kartımın verilmesini talep ediyorum. 

Müracaatıma 4982 sayılı yasalar gereği, konuya ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağı, eğitimin ve kimlik kartlarımızın ne zaman verileceği konusunda bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim
TC Kimlik
Açık Adres.
Telefon:
======================================
Ek... 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği ilgili maddeleri
======================================
YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ’nin Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri;
a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,
b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,
c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,
ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,
d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle,
e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.
================================
Birimlerin Görev ve Sorumlulukları
======================================
MADDE 6 – (1) İL HAYVAN KORUMA KURULU GÖREVLERİ 
f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü koordinasyonu sağlamakla,
g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,sorumludur.
=============================================
MADDE 7 – (1) BELEDİYELER GÖREVLERİ 
b) Geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle,sorumludur.
==============================================
MADDE 5 – (1) ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ 
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,
ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle, sorumludur.

DOHAYKO İş Bankası

Atatürk Bulvarı Şubesi / ADANA
Şube Kodu : 6004
Hesap No: 494445
TR65 0006 4000 0016 0040 4944 45

Anadolu Sigorta
Kasko Sigortası


İş Güvenlik Marketi
Onlion

www.dreamloftmiami.com
39 yıllık Halil Avcı tecrübesi, Adana' da yine harika bir projeye imza atıyor. Miami sahillerindeki Amerikan tarzı daireleri, DreamLoft Miami projesi ile hayata geçiriyor.

Dohayko Güncel Haberleri
Oy Yok Kampanyası

Giriş Yap