15. (Arşiv 70) VALİLİK MAKAMINA: ATEŞLİ SİLAHLA HAYVAN VURANLAR HAKKINDA YAPILACAKLAR 
Köpeği ateşli silahla vuran kişiler hakkında hem TCK ve hem de 5199 sayılı yasa gereği soruşturma açılmasını talep etmeliyiz. Eğer köpek sahipli ise, köpeğin sahibi ayrıca TCK ya göre mala zarar vermekten de savcılığa şikayette bulunmalıdır. 
1. TCK ya göre "Meskun mahalde ateşli silah kullanılması için soruşturma açılması ve silaha el konması yazısını belediye sınırları dışında JANDARMA' ya, belediye sınırları içinde ise Emniyet Müdürlüklerine yazmalıyız. İsim belli değilse bu kurumlardan istihbari çalışmalar yapılarak kimlik tespitini istemeliyiz. Kimliği belli ise savcılığa da direkt olarak müracaat edebiliriz. Zaten Jandarma ve Emniyet de soruşturma sonucunda olayı savcığa intikal ettiriyor.
2. Köpeğin öldürülmesi açısından da 5199 Hayvanları Koruma Kanunu gereğince soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini, kisinin herhangi bir durumda hayvan sahiplenmemesi için uyarıda bulunulup takip altına alınmasını, Orman Su İşleri Müdürlüğünden ve Kaymakamlık Hayvan Hakları İhlalleri Denetim Elemanlarından talep ediyoruz.
3. Ayrıca bu kişilerin "insanlar için de potansiyel tehlike olma ihtimali nedeniyle akil sağlıklarının tespiti açısından müşahede altına alınmaları için akıl hastanesine sevklerinin Valilik ve Kaymakamlık yetkisinde olması sebebiyle bu kurumlarca sağlanmasını talep ediyoruz. 
4. Bu olayın gerçekleştiği yerde müftülüklerden de hayvan haklarına ilişkin vaaz ve hutbe verilmesini talep ediyoruz.
5. Olayın, toplum güvenliğine de atıfta bulunarak mutlaka basında yer almasını sağlıyoruz. 
Aşağıdaki örnek yazıyı da dikkatle inceleyip durumunuza MUTLAKA uyarlayarak gönderimleri yapınız. Vuran şahıs biliniyorsa, talebinizi yazın. Bilinmiyorsa, ek bir madde ile VURAN ŞAHSIN BULUNMASINI ayrı bir madde olarak ekleyin. 

Nesrin Çıtırık 
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı 
=================================

ÖRNEK YAZI, DURUMA UYARLANACAK
=================================

KONU: Köpeği ateşli silah ile yaralayan kişinin TCK ya göre cezalandırılması, silahına el konması, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince de idari işlem yapılması

GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: BIMER, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Basın Kuruluşları

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA 

Şehrinizde, bir hayvan ateşli silah ile meskun mahalde vurularak öldürülmüştür. 

Bu bağlamda:
1. Hayvanı ateşli silah ile vuran şahıs için meskun mahalde ateşli silah kullanması sebebi ile TCK ya göre adli soruşturma açılmasını ve silahına el konmasını talep ediyoruz.
2. Bu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu gereği ayrıca soruşturma açılarak cezalandırılmasını ve bu kişinin herhangi bir şekilde hayvan sahiplenmesinin yasaklanıp takip altına alınmasını, yakın yörede bulunan hayvanlar için güvenlik önlemi alınmasını talep ediyoruz. 
3. (Eğer hayvan sahipli ise) Şahıs hakkında TCK ya göne mala zarar vermekten adli işlem yapılmasını ve ayrıca Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvan hakkı ihlali için soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
4. Bu durumda "5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir." hükmü çerçevesinde bir hayvanı vuran şahsın insanlar için de potansiyel tehlike olması olasılığı nedeni ile, akli dengesinin kontrol edilmesi için, makamınızca bir akil hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınmasını talep ediyoruz.
5. Bu yörede müftülükçe camilerde hayvan haklarına ilişkin hutbe ve vaaz verilerek, hayvana zarar vermenin yanında insanlar için de tehlike arz eden bu tür durumların dinen de yasak olduğunun anlatılması, yüce dinimiz İslam'da "hayvan haklarına verilen önemin, merhamet ve şefkatin" öneminin anlatılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM VE TC KİMLİK NO.
_____________________________________
EK.1... TCK
EK.2 ....5442 sayılı İl İdare Kanunu ve ilgili yasal mevzuat
EK.3 ....Varsa fotoğraflar veya yazılı müracaat 
_______________________________________________

EK: 1 TCK TURK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26/09/2004 Resmi Gazete: 12/10/2004 Sayı: 25611

1. Sahipli hayvana karsi yapilan eylemler Turk Ceza Kanunun MALA ZARAR VERME başlığı altında 151 Nolu Maddenin 2. fikrasinda duzenlenmistir. 

Mala Zarar Verme MADDE 151 -
(1) Baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun şikayeti üzerine, dört aydan üc yıla kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandırılır. 
(2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
Söz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHİPLİ HAYVANA karsi islendiginde Turk Ceza Kanunu kapsaminda suc oluşur ve savcılıklar tarafından soruşturulup haklarında dava açılabilir.

EK: 2 - 5442 Sayılı İL İDARE KANUNU 
5442 sayılıLI İl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74'e göre hakimlerin ve CMUK 64/4'e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (post travmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir. Polis Vazife ve
Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde "Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani
(engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır." denilmiştir.
Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine
Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.
Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde "Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İç güvenlik makamlarınca yerine getirilir." denmiştir. 
Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.