Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10231
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 12341
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12537
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 7068
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10548
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 8154
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 22529
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 5059
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4605
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5747
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5461
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5320
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4771
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7230
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5720
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8570
17 Yardım Toplama Kanunu 6864
 

Dohayko Güncel Haberleri