Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10126
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 12134
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12411
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6974
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10333
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 8039
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 21777
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4953
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4512
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5664
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5350
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5206
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4699
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7153
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5636
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8440
17 Yardım Toplama Kanunu 6731
 

Dohayko Güncel Haberleri