Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10038
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11965
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12292
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6877
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10145
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7936
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 21105
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4846
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4424
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5587
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5271
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5106
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4630
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7079
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5567
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8316
17 Yardım Toplama Kanunu 6616