Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 9790
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11576
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 11870
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6662
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 9704
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7703
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 19872
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4665
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4235
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5417
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5049
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 4918
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4447
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 6899
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5404
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8048
17 Yardım Toplama Kanunu 6418