Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 9897
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11729
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12056
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6742
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 9875
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7798
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 20389
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4737
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4313
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5484
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5165
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5000
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4531
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 6980
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5464
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8167
17 Yardım Toplama Kanunu 6508