1991'den Bugüne

Belediye Başkanlığına Resmi Yazı: Fotoğraflı Bir Bakım evinde Olması Gerekenler Hk. Yasal Bilgi

 

Köpekleri Belediye Bakımevlerinde beton odalarda esir eden vicdandan yoksun BELEDİYE BAŞKANLARINA öğretelim:

Bakımevi demek, büyük ölçüde "Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden" oluşan toprak bahçelerde ÖZGÜRCE YAŞAYAN HAYVANLAR demektir.

Bir bakımevinin NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ okuyup öğrenelim, buna göre belediyelerden ve Orman Su İşlerinden talep edelim. Beton odalara kapatılmış, gölgeliksiz kulübelere zincirle bağlanmış hayvanlara suskun kalan HAYVAN SEVERLER, en az bu zulmü uygulayan belediye görevlileri kadar sorumludur. Bir günde 20 km yürüyebilme yeteneğine sahip doğasında özgürce koşmak oynamak olan bir köpeği, beton odaya veya zincirli kulübeye mahkum etmek, işkence ile eşdeğer olan bir insanlık suçudur, vicdansızlıktır.

Aşağıdaki yazıyı eki ile birlikte BELEDİYENİZE yollayınız.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı


==========================================
KONU: Bir bakımevinde "Kulübeler, yer paletleri, sundurmalar ve hayvanların özgürce yaşadıkları bahçeler olması konusunda yasal uyarı ve bilgilendirme.

Bilgi ve Gereği İçin Dağıtım: Orman Su İşleri Bakanlığına, Valilik makamına, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına, Orman Su Bölge Müdürlüğüne, İl Müdürlüğüne, 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Bu yazı yasal uyarı içeren bilgilendirmedir. Buna göre dikkatle okunması ve öğrenilmesi gereklidir.
Bakımevi demek, büyük ölçüde "Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden" oluşan toprak bahçelerde ÖZGÜRCE YAŞAYAN HAYVANLAR demektir. Tedavi ve müşahede için olan bölmeler dışında tüm yaşam alanları hayvanların özgür doğalarına uygun olmalıdır.
Hayvanların doğasına aykırı olan beton zeminli odalar ve zincirli kulübeler,işkence ile eşdeğer olan ciddi bir yasa ihlalidir.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1. ve 4. Maddelerinde bu husus açıkça hükme bağlanmıştır.
"MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır."
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.
ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır."

Bu bilgiler ışığında, bilginize sunduğumuz yazıdaki EKLİ LİNKLERDEKİ bilgilerin belediyenizin yönetim kadrosunca ve veteriner hekimlerince incelenerek hayvanlara yönelik bakımevi ve hizmet uygulamalarında bu bilgilerde yer alan ÖNEMLİ HUSUSLARIN yerine getirilmesini saygılarımızla talep ediyoruz.

Nesrin Çıtırık

HayKonfed Başkanı.
TC KİMLİK...
=============================

EK ....1......BİR BAKIMEVİNDE OLMASI GEREKEN HUSUSLAR, GENEL BİLGİLER VE FARKLI SAYFALARDAKİ BİLGİLERİN TOPLU LİNKLERİ.
 
1. Bakımevlerinde öncelikle BETON HÜCRELİ ODALARA HAYIR diyelim.
KULÜBE ve KÖPEK birbirinden ayrılamaz. Her köpeğin sığınacağı bir kulubesi olmalıdır. ZİNCİR, BETON ODALAR, FAYANS Zeminler, dar alanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırıdır. Bakımevinde müşahade ve tedavi bölümleri gibi küçük olması gereken alanlar bile mutlaka 16 metrekare olmalı ve ve ARA GEÇİŞLİ BİTİŞİK BÖLMELERDEN oluşmalıdır ki bir taraf yıkanarken hayvan ıslanmasın, diğer tarafa geçebilsin.
Bu bilgiler gibi, bir bakımevine ilişkin tüm detay bilgilerin yer aldığı yazılı bilgiler ve Bakımevi kuracak belediyeler için HAZIR PROJELER HayKonfed WEB SİTESİNDE mevcut. Bu projeler izin almaya gerek kalmadan herkes tarafından kullanılabilir.
BAKIMEVİ İÇİN ÖRNEK PROJELER HAYKONFED SAYFASINDA:
http://www.haykonfed.org/2016/02/15/belediyeler-icin-kullanima-hazir-bakimevi-projeleri-bilgilendirme/
 
2. Küçük Belde-İlçeler İçin KÜÇÜK TEDAVİ BAKIM KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİ, fotoğraflı örnekleri ve POST OPERATİF kafesleri ile DOHAYKO web sitesinde, inceleyiniz.
"Ben küçük beldeyim, belediyeyim, param yok BAKIMEVİ yaptırmalara" diyerek öldüren, veya kümes gibi küçük berbat yerlere hayvanları hapseden belediyelere, 5-6 bahçe ve 2-3 konteynırdan oluşacak Kısırlaştırma İstasyonu'nun basitçe yapılacağını, EKLİ LİNKTEKİ YAZIYI okuyarak öğreniniz, öğretiniz.
http://www.dohayko.org/bar-plan-bilgiler-mainmenu-34/3420-ilce-ve-beldelerde-yapilacak-olan-qkisirlastirma-ve-bakim-istasyonlariq-icin-bahceli-bolme-ornekleri.html
 
3. Bakımevi Özellikleri için bir diğer sayfa da Belediyelerin, Mimarların ve Hayvan severlerin Bilgisine sunulmuştur. Okuyup inceleyelim.
http://www.dohayko.org/bar-plan-bilgiler-mainmenu-34/60-bir-barta-olmasreken-belli-bahususlar.html
 
4. ADANA BAKIMEVİNEN ÖRNEK FOTOĞRFALAR.
http://www.dohayko.org/bakimevi/barinak-resimleri.html
 
5. Bir bakımevinde neler olması gerektiğini çoğu kez bilmiyoruz. Bazı küçük gibi görünen detaylar hayvanlar için İŞKENCE sebebi olabiliyor.
Dar beton hücre odalar hayvanların kaderi sanıyoruz. Bu bölmeler yıkanırken kışın ortasında buzlu sularla hayvanların ıslanmasını kaçınılmaz gibi görüyoruz.
Oysa her bölme arasında geçiş olan 2 bölmeden oluşmalı, bir yer yıkanırken hayvan diğer tarafa geçmeli, zemin eğimi olmalı.
Güneşin altına konmuş kulübeyi görünce, hah tamam, hayvan içine girip güneşten kurtulur sanıyoruz. Oysa kulübenin içi de fırın gibi. Bir kulübeye zincirle bağlı hayvanı görünce, aman iyi soğukta kulübeye girer diyoruz, oysa o kulübeye kar da yağmur da, rüzgar da giriyor. Üstelik kulübenin içi de ıslanıp hayvana tam bir cehennem oluyor. Tüm kulübeler gölgelikli sundurmanın altında olmalı, kışın yağmur - kar girmemeli, yazın da güneş yakmamalı.
 
6. Bir Bakımevi "dar beton hapishane de" olmasin, "tecrit gibi ucsuz bucaksiz alanlar da" olmasin...
Sokağındaki hayvanlara iki lokma veremeyen, barınak dediği rezil yere kapattığı 30 hayvanı aç bırakın, 1 bakıcı 1 veteriner bile veremeyen BECERİKSİZ belediyeler, DEVASA BÜYÜK MODERN !!! BETON !! BARINAKLAR yapacaklarını söylerler.  Bu belediyelere, hayvanların ihtiyaçlarının BETON BLOKLAR YAPILAR değil, doğalarına uygun bahçeli alanlar olduğunu, devasa ve şehirlerden uzak beton ağırlıkla beton bölmeli barınaklara kesinlikle karşı olduğumuzu anlatmalısınız. Ama bunu anlatmak için, öncelikle siz bilmelisiniz.
 
Belediyeler bakımevi yaparken, bunu hapishane beton odalar ve hücre odalar olarak yapmaktadırlar. Çoğu bakımevinde ZEMİN EĞİMİ yoktur. Sıhhi tesisat drenaj sistemi yoktur. Zemin yıkandığında pislikli suyun gideri düşünülmemiştir veya üstünkörü olarak yapılmıştır. Kapalı oda ve açık teras sistemidir, hayvanlar ya odada yanarlar ya da üstü açık terasta kavrulurlar.
 
Keza kışın da yağmurdan korunaklı bir açık alanları yoktur. Küçük hücre bölmeler bir kaç metre olarak yapıldığı için, hayvanın durumu bir yana, oraya temizlik için girecek görevlinin harekete alanı yoktur. Bu aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği KANUNUNA da aykırıdır.
Bu hususları ayrıca genel olarak barınak ölçeklerine göre hazırlanmış olan Belediyeler için KULLANIMA HAZIR BAKIMEVİ PROJELERİ Bilgilendirme sayfasını da inceleyiniz, belediyelerin bilgisine sununuz.
Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAKIMEVİNDEN GÖRÜNTÜLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cross