1991'den Bugüne

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç SOYER'e Sahipsiz hayvanlara Yönelik SORUN ve ÇÖZÜM konulu BRİFİNG VERDİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer'e,
İzmir ve İlçelerinde Sahipsiz Hayvanlar İçin
SORUN ve ÇÖZÜM BRİFİNG RAPORU:

İzmir ilçelerinde, "ana hüküm olan KISIRLAŞTIRMA da TEDAVİ de" yok gibi. Hayvanları Koruma Kanunu da kesinlikle uygulanmıyor.Sn Başkan, daha sunum bitmeden o eşsiz vizyonu ve yüksek algısı ile çözüm TALİMATLARINI verdi.İyi ki Türkiye'de İzmir var, İyi ki İzmir'de TUNÇ SOYER var.Birbirlerine öyle güzel yakıştı ve öylesine birbirlerini tamamladılar ki..

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

===========================

İZMİR BÜYÜKŞEHİR ve İLÇELERDE DKMP RESMİ SAYILARI İLE BAŞKANA SUNULAN MEVCUT KISIRLAŞTIRMA ve OLMASI GEREKEN TABLO
İzmir Büyükşehir ve ilçelerin KISIRLAŞTIRMA sayıları, İzmir’de kısırlaştırmanın hemen hemen yok hükmünde olduğu acı gerçeğini vurgulamaktadır. 2018 yılı resmi verileri baz alındığında:

 İZMİR BÜYÜKŞEHİR ve 30 İLÇESİ 2018 KISIRLAŞTIRMA VERİLERİ

1.KÖPEK KISIRLAŞTIRMA 2018 YILLIK TOPLAM: Sadece 15.000 30 ilçe yıllık toplam köpek kısırlaştırması: 130.000 OLMALIYDI
2.KÖPEK KISIRLAŞTIRMA 2018 GÜNLÜK TOPLAM: Sadece 41 köpek. 30 ilçe asgari günlük köpek kısırlaştırması: 360 OLMALIYDI.
3.KÖPEK KISIRLAŞTIRMA İLÇE BAŞINA GÜNLÜK ORTALAMA: Sadece 1.3  30 ilçe günlük asgari ortalama köpek kısırlaştırması: 12-16 ARASI OLMALIYDI
4.KEDİ-KÖPEK KISIRLAŞTIRMA 2018 TOPLAM: 25.341

Bu sayının yaklaşık 15.000 tanesinin KÖPEK KISIRLAŞTIRMA olduğu hesaplanmıştır.Aynı yetersiz kısırlaştırma KEDİLER İÇİN de geçerlidir.
Bu kısırlaştırma sayıları ile İzmir’de hiçbir zaman köpek sayısı kontrol altına ALINAMAYACAĞI sayın Başkana öncelikli olarak anlatılmıştır.

 İzmir SORUN-ÇÖZÜM sunusuna ilişkin DETAY bilgileri ve BAŞKANIN TALİMATLARINI paylaşıyoruz.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu ve Ege Hayvan Hakları Federasyonu ve yerel derneklerimizden oluşan ekibimiz ile hem sorunları hem de çözüm önerilerini anlattık ve dosya olarak da sunduk.
Sayın başkanımıza, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Çevre Kontrol Daire Başkanı Hülya Hanım, Veteriner işleri Müdürü Hande Özyoğurtçu Gültekin, Özel Kalem Müdürü Lütfü Elvan'ın katılımı ile BRİFİNG verdik.
İzmir'in son 20 yıl boyunca BÜYÜKŞEHİR ve İLÇELERİN HİZMETİ yeterli biçimde yapmamaları, hatta çoğunun hemen hemen hiç yapmaması nedeni ile, birikmiş BÜYÜK sorunları var.
KISIRLAŞTIRMA olmadığı için, ilçeler sürekli olarak çoğalan köpekleri topluyor ve ya birbirlerine ya da kırsala dağlık alanlara atıyorlar.
Hemen bu günden yarına çözüm gelmeyecek belki ama, sorun ve çözüm önerilerini büyük bir dikkat ile dinleyip anında değerlendirmeler yapan başkanımızın HIZLI BİR BAŞLANGIÇ için talimatları vermesi UMUT VERDİ.
Belediye başkanlarının çoğuna bunu anlatmak bile AYLARIMIZI alabilirdi.

 

İZMİR için ANA ÖNERİLERİMİZ:

 

  1. İlçelerde mevcut bakımevlerinin "KISIRLAŞTIRMA ve KÜÇÜK TEDAVİ" yapılacak Merkezlerine dönüştürülmesi önerildi. Şu anda ilçeler günlük ortalama ilçe başına 1-2 kedi ve köpek, tüm ilçeler olarak ise günde 70 e yakın "kedi ve köpek" kısırlaştırdıkları, bu sayılar ile hayvanların üremelerinin kontrol altına alınmasının MÜMKÜN OLMADIĞI ifade edildi. Her ilçe için KISIRLAŞTIRMANIN günlük asgari 12 KÖPEK olması, böylece ilçe toplamında günlük 360 kısırlaştırmanın yapılmasının mutlaka sağlanması ifade edildi.
  2. İlçelerde bakımevi olmaması, mağdur ve muhtaç hayvanların ömür boyu bakım için büyükşehirde kurulacak DÜŞKÜN HAYVANLAR EVİ ne yollanması ifade edildi. Ayrıca, ilçelerde sadece ayakta müdahale olan küçük tedavilerin yapılması, operasyon, ağır hasta yaralı vs hayvanların büyükşehirde oluşturulacak olan HAYVAN HASTANELERİNE yollanması önerildi.
  3. Büyükşehir Seyrek ve Işıkkent ameliyathanelerinin post operatif ve pre operatif bölmelerin eklenmesi ile TAM TEŞEKKÜLLÜ HAYVAN HASTANESİNE dönüşmesi, veteriner, tekniker, genel idari hizmetli ve bakıcı olarak gerekli elemanların alınması önerildi.
  4. Ayrıca Büyükşehir Bakımevlerinin, "sakat, mağdur, evinden atılmış ve yavrulu annelerin, annesiz yavruların, sokakta yaşamını devam ettiremeyecek hayvanların" konacağı DÜŞKÜN HAYVANLAR EVİ ne dönüştürülmesi önerildi. Şu anda Işıkkent ve Seyrek Bakımevlerinin bu hizmetler için çok uygun olduğu ifade edildi.
  5. Kediler için, GÖNÜLLÜLERİN kolayca ulaşabilecekleri yerlerde, parklarda ve uygun alanlarda KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİNİN yapılması önerildi. Çünkü kedileri belediye ekipleri yakalayamazlar, ancak onlara bakan gönüllüler yakalar.
  6. Gerek ilçelerin kısırlaştırma yapmaları ve gerekse büyükşehir belediyesinin HAYVAN HASTANELERİNİN yasal ve tıbbi olarak doğru hizmet vermesi ile, gönüllülerin kısırlaştırma ve tedavi için özel kliniklere hayvan taşımaması, bakımevlerinden hayvan kurtarmak zorunda kalmamaları için bu hususların yerine getirilmesi önerildi. Bu ünitelerde çalışan veteriner hekimlerin, başta Veteriner İşleri Müdürü Hande Özyoğurtçu olmak üzere ekip çalışmasını özveri ile yürüttükleri, fiziki ve personel desteği ile hizmetin en iyi duruma getirilebileceği ifade edildi.

 

BÜTÜN BU SORUNLARA YÖNELİK SAYIN BAŞKANIN TALİMATLARI:

1.SORUN ve BAŞKANIN TALİMATI: İzmir Büyükşehir ve ilçelerin DKMP İl Müdürlüğünden temin edilen 2018 yılı resmi verileri baz alındığında, İzmir ilçelerinin KEDİ ve KÖPEK birlikte günde sadece 70 kısırlaştırma yaptıkları, bu KISIRLAŞTIRMA ile hayvan sayısının kontrol altına alınmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Oysa 30 ilçenin günlük ortalama KÖPEK KISIRLAŞTIRMA SAYISI 360 olması gerekir ki üreme kontrol altına alınabilsin.

BAŞKANIN TALİMATI: Başkan 21 ilçeye 21 veteriner hekimin büyükşehirce atanıp bu hekimlerin tüm gün tıbbi ve etik koşullarda KISIRLAŞTIRMA yapmaları talimatını verdi. Daire başkanı ve veteriner işleri müdürü bu ilçeleri bu gün itibarı ile tek tek dolaşarak eksikleri tespit ederek 1 Temmuz itibarı ile KISIRLAŞTIRMA çalışmalarını başlatacaklar.


2.SORUN ve BAŞKANIN TALİMATI:
Büyükşehire ait olan Fuar Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinin yetersizliği, tedavi kafeslerinin havasız ve çok küçük olması, bu nedenle temizlik ve hijyenin sağlanamaması, tek ambulansın yetersiz olması, veteriner, tekniker ve bakıcı olarak kesinlikle yetmemesi gündeme getirildi.

 BAŞKANIN TALİMATI: Sayın Başkan, yeni bina yapılıncaya kadar, burada "tedavi kafeslerinin büyütülmesi, havalandırmanın sağlanması, tedaviye getirilen hayvanların durumunu soran gönüllülere BİR TIBBİ SEKRETERİN cevap ve bilgi vereceği WHATSAPP hattı kurulması, yeterli sayıda yeni veteriner hekim, tekniker ve bakıcı istihdam edilmesi, 4 adet ambulans sağlanması TALİMATINI verdi.

3.SORUN ve BAŞKANIN TALİMATI: Büyükşehir Seyrek Bakım Merkezinde çalışan Veteriner Hekimlerin ve personelin görevlerini, "personel eksikliği ve fiziki imkansızlıklara rağmen" büyük özveri ile yaptıkları olumlu bir tespit olarak başkana sunuldu. Bunun yanında hayvanların konduğu bölmelerde hayvanların kapalı odada yanıp açıkta kızgın kum ve çakıl üzerinde ve güneş altında kavruldukları, su depoları ve suyun yetersizliği ile hayvanların ciddi biçimde susuzlukla karşı karşıya kaldıkları, eleman yetersizliği nedeni ile sulukların YOSUN içinde olduğu TESPİTLERİ söylendi. (Işıkkent için de aynı tespit ve öneriler yapıldı)

BAŞKANIN TALİMATI: Başkan, Seyrek'e yeterli sayıda VETERİNER HEKİM, Tekniker, bakıcı alınması, SU DEPOLARINA su verilmesi için teknik çözüm getirilmesi, bütün bölmelere GÖLGELİK ve SULUKLAR yapılması için çalışma yapılması talimatını verdi. Işıkkent için de aynı talimatları verdi.

 4.SORUN ve BAŞKANIN TALİMATI: IŞIKKENT ve Seyrek Bakımevlerinin AMELİYATHANELERİNİN daha aktif ve daha yoğun çalışması için mutlaka eleman takviyesi dile getirildi.

BAŞKANIN TALİMATI: Başkan, post operatif ve preoperatif bölmeleri takviyesi ve eleman takviyesi ile HAYVAN HASTANELERİNE dönüştürülmesi için için çalışmaların yapılması talimatını verdi.

 5.SORUN ve BAŞKANIN TALİMATI: Başkan, IŞIKKENT ve SEYREK bakımevlerinin, eleman desteği ve fiziki koşulların düzeltilerek zaten bir ölçüde halen sürdürdükleri hizmeti daha sistemli olarak DÜŞKÜN HAYVANLAR EVİ olarak mağdur muhtaç hayvanlara hizmet vermesi için çalışmalar yapılması talimatını verdi.

 6.SORUN ve BAŞKANIN TALİMATI: Başkan, şehir merkezinde KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİNİN yapılmasına yönelik ön çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Sayın TUNÇ SOYER'in HAYVANLARA YÖNELİK 20 yıllık ihmalin getirdiği birikmiş ve büyük sorunlar ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz.Fakat, kendisinin İRADE koyarak bu sorunları İZMİR e yakışır şekilde çözeceğine olan inancımız nedeni ile umutluyuz.

 

Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı
Funda Bayrı / Ersoy EgeFed Başkanı
Fevziye Kanat / EgeFed Başkan Yardımcısı

=====================

 

TOPLAM İZMİR BÜYÜKŞEHİR ve 30 İLÇESİ DKMP İl Müdürlüğünden alınan KISIRLAŞTIRMA VERİLERİ
(EN BAŞTA BÜYÜK ŞEHİR ve SONRA DA İLÇELER SIRALI OLARAK KEDİ ve KÖPEK KISIRLAŞTIRMA SAYILARI)
(Sayılar kedi ve köpek toplamıdır. Köpek kısırlaştırmasi için günlük sayıların yarısından %10 fazlası baz alınmalıdır)

 1.BÜYÜKŞEHİR

Bakımevi 1700 kapasiteli ///TOPLAM 3.450 KEDİ, 970 KÖPEK kısırlaştırmış.
Bu sayı aylık 368 kedi-köpek, günlük ise 12 kedi-köpeğe tekabül ediyor.
Yıllık toplam 970 köpek, aylık 80 köpek ve günlük de 2.6 köpek kısırlaştırılmış.

 2.ALİAĞA
Bakımevi Kapalı...
Hizmet Verilmiyor

3.BALÇOVA
Bakımevi 50 Kapasite /// Dişi 400 --- Erkek 275 /// TOPLAM 675 /// Aylık 56 /// Günlük

 4.BAYINDIR
Bakımevi 30 Kapasite //Dişi 151 -Erkek 125 /// TOPLAM 276 ///Aylık 23 // Günlük 0.

5.BAYRAKLI
Bakımevi 60 Kapasite /// Dişi 365 -- Erkek 161 ///Toplam 526 //Aylık 43 // Günlük 1.4

6.BERGAMA
Bakımevi 100 Kapasite /// Dişi 163 ---Erkek 27 /// Toplam 190// Aylık 15 /// Günlük 0.5

7.BEYDAĞ
Veteriner Müdürü Yok.

8.BORNOVA
Bakımevi 100 /// Erkek 1626 -- Dişi 854 /// Toplam 2480 // Aylık 206 // Günlük 7

9.BUCA
Bakımevi 100 //// Dişi 950 --- Erkek 390 /// TOPLAM 1340 /// Ayda 111 // Günde 3.7

10.ÇEŞME
Bakımevi 500 /// Kısırlaştırma İÇİN RESMİ BİLGİ YOK.

 11.ÇİĞLİ
Bakımevi 34 /// Dişi 569 ----Erkek 281 /////// Toplam 850 /// Aylık 70 /// Günlük 2.3

12.DİKİLİ
Bakımevi 200 /// Dişi..149 --- Erkek 73 /// Toplam 222 /// Aylık 18 /// Günlük 0.6

13.FOÇA
Bakımevi Kapasitesi.. Bildirmemiş /// Dişi 668 -- Erkek 76 /// Toplam 774 /// Ayda 62 /// Günde 2

14.GAZİEMİR
Bakımevi 20 /// Dişi 646 -- Erkek 337 /// TOPLAM 983 // Aylık 81 /// Günlük 2.7

15.GÜZELBAHÇE
Bakımevi 34 /// Dişi 371--Erkek 175 /// Toplam 546 /// Aylık 45 //Günlük 1.5

 16.KARABAĞLAR
Bakımevi 130 /// Erkek 1442--Dişi 586 // Toplam 2.028 // Aylık 169 // Günlük 6

17.KARABURUN-MORDOĞAN.
Bakımevi 50 // Dişi 186--101 // Toplam 287 /// Aylık 23 //Günlük 0.7

18.KARŞIYAKA
Bakımevi 200 /// Dişi 2093 ----Erkek 520 ///Toplam 2613 /// Aylık 217 /// Günlük 7.2

19.KEMALPAŞA
Bakımevi 30... // Dişi 362 -- 273 // Toplam 635 // Aylık 52 // Günlük 2

 20.KINIK
Bakımevi yok, Kısırlaştırma ve tedaviler Büyükşehir ile yapıldığı söyleniyor ama YALAN.

21.KİRAZ
Bakımevi yok, Kısırlaştırma ve tedaviler Büyükşehir ile yapıldığı söyleniyor ama YALAN.

22.KONAK
Bakımevi 154 /// Dişi 893 -- Erkek 692 // Toplam 1585 // Aylık 132 // Günlük 4.4

 23.MENDERES
Bakımevi 90 /// Dişi 89--Erkek 80 // Toplam 169 // Aylık 14 // Günlük 0.4

24.MENEMEN
Bakımevi yok, kısırlaştırma ve tedaviler Büyükşehir ile yapılıyor. YENİ BAŞLADI.

25.NARLIDERE
Bakımevi 16 /// Dişi 555-- Erkek 424 /// TOPLAM 979 // Aylık 81 /// Günlük 2.7

 26.ÖDEMİŞ
Bakımevi 300 /// Dişi 281 ---Erkek 180 /// Toplam 461 // Aylık 38 ///Günlük 1.2

27.SEFERİHİSAR
Bakımevi 210 /// Dişi 804---Erkek 128 /// Toplam 932 /// Aylık 77 // Günlük 2.5

 28.SELÇUK
Bakımevi 600 //// Dişi 125---Erkek 84 //// TOPLAM 209 /// Aylık 17 /// Günlük 0.5

29.TİRE
Bakımevi 300 // Kısırlaştırma bilgisi yok

30.TORBALI
Bakımevi 150 /// Erkek 443 -- Dişi 392 //// Toplam 835 /// Aylık 70 /// Günlük 2.3

31.URLA
Bakımevi 80 /// Dişi 1040-- Erkek 323 // Toplam 1363// Aylık 113 // Günlük 3.7

cross