1991'den Bugüne

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına: Bakımevinde ACİLEN yapılması gerekenler‏

Kayseri Belediye Başkanlığına,
Bakımevi Hakkında HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

ÖNERİLERİNİ içeren RAPOR
Yıllardır Kayseri'de süregelen "Belediye Bakım evindeki" sorunlara maalesef şimdi de hayvanat bahçesi sorunu eklendi.
Her iki tarafta da Kayseri gibi güçlü bir belediyeye yakışmayacak ilkel hizmet anlayışı hakim. Bu çerçevede, Kayseri'ye HAYTAP Temsilcimiz Ege Sakin gelerek Bakım evinde incelemeler yaparak durum tespiti yaptı.
Bu bağlamda sahipsiz hayvan bakım evine ilişkin taleplerimizi iletiyoruz:

A. Birinci hedef mevcut bakım evinde gerek fiziksel ve gerekse yönetsel ve personel olarak yapılması gerekenler,
B. İkinci hedef olarak şehirden çok uzak olan ve 10 yıl önce Sn Belediye Başkanının "bu uzak bakım evinin şehre yakın bir alana getirileceği" konusunda bizzat ŞAHSIMA verdiği sözün tutulması.

A. Mevcut Bakımevinde çok acil olarak yapılması gerekenler: Bunları yazmadan önce kıyaslama için 900 küsur hayvan bulunan Adana Büyükşehir Belediye Bakım evinde 16 veteriner hekim, 10 veteriner teknikeri ve toplam 80 eleman çalıştığını belirtelim. Aşağıdaki eleman durumu ile karşılaştırıldığında, Kayseri Bakım evinde yaşanan felaketin boyutları daha iyi görülecektir.

1. Veteriner Hekim için Mevcut Durum: 800 e yakın hayvan bulunan bakım evinde sadece 1 veteriner hekim çalışmaktadır. Bu bir felaket demektir. Bu veteriner hekim her ne kadar özveri ile çalışsa da, yasal olarak 2 gün izin yapması gerektiği için, 24 saat orada kalamayacağı için tedavilerin büyük ölçüde aksadığı, tıbbi bakımın yapılmadığını gösterir. Oysa bir bakım evinde 24 saat tıbbi bakım hizmeti ve tedavi sürmelidir. İlaç tedavilerinde haftanın 5 günü ilaç verilir 2 günü verilmez gibi tıbba aykırı bir durum olamaz. Ayrıca, bakıcı veya diğer görevlilere tedavi yaptırmak sonucu çıkar ki, bu durum yasaları ihlal etmek demektir. Tatil ve hastalık durumlarında ise bakım evi tamamen TEDAVİSİZ kalacak yani hasta ve yaralı olanlar ölmeye mahkum olacak demektir.
HAYTAP ÖNERİSİ:Bakımevinde tedavi ve kısırlaştırma bilen 12 veteriner hekim istihdam edilmeli, haftalık izinler düşünüldüğünde bakım evinde sürekli olarak 6 veteriner hekimin çalışması sağlanacak demektir. Veteriner hekimlikte her gün "tüm bölmelerin dolaşılması, 800 e yakın hayvanın tek tek gözlemlenmesi, hasta ve yaralanmış olanların hekim tarafından belirlenmesi, oral ilaçların verilmesi, serumların takılması, iğnelerin yapılması, operasyonların ve küçük yaralanma vs müdahalelerinin yapılması ve tabii ki kısırlaştırmanın yapılması" ancak asgari koşullarda 6 veteriner hekim tarafından yetiştirilebilir. İkinci aşamada ilaçlı tüfekle yakalamalar için 2 veteriner hekim daha toplama ekibinin başında olmak için istihdam edilmeli.

2. Veteriner Teknikeri için Mevcut Durum: Barınakta sadece 1 veteriner teknikeri vardır. Bu büyük bir eksiklik ve yasayı ihlaldir. Bakıcıların tedaviye yardım ettiği veya tedavinin yeterince yapılmadığını gösterir. Tıpkı kliniklerde ki hemşireler gibi aynı işlevi gören veteriner teknikerleri barınaklarda yardımcı sağlık personeli olarak görev yapmalıdır.
HAYTAP ÖNERİSİ: En az 10 veteriner teknikeri işe alınmalı.  8 Tekniker bakım evinde görevlendirilmeli, 2 tekniker ise toplama ekibinin başında bulunmalı. Yasal olarak uyuşturucu iğne ile olan yakalamalar ise mutlaka veteriner hekim gözetiminde yapılmalı.

3. Hayvan bakıcılar için Mevcut Durum: 800 e yakın hayvanın olduğu bu bakım evinde  şu anda sadece 3 !!!eleman çalışmaktadır. (Adana Bakım evinde 900 küsur hayvana 60 a yakın bakıcı olduğunu tekrar vurgulayalım). Bu hayvanların ne bakımının ne de beslenmelerinin doğru biçimde yapılmadığını gösterir. İçinde 40 hayvan olan bakım evlerinde dahi asgari 6 eleman çalıştığını söylersek durumun vehameti daha net anlaşılır.  Kayseri gibi güçlü bir belediye için bu büyük bir ayıptır, hayvanların yaşamlarına karşı işlenmiş suçtur, ayıptır, günahtır. Kayseri Bakımevi değil bir TOPLAMA KAMPI olması demektir.
HAYTAP ÖNERİSİ: Bakım evinde ki bakım ve temizlik  için asgari 18 eleman görevlendirilmeli, beslenme için 4 eleman görevlendirilmeli, asgari olarak toplam 22 eleman işe alınmalıdır. Bu sayı ile haftalık izinler dikkate alındığında bakım evinde sürekli olarak 14 eleman, beslenmede ise 2 eleman bulunacak demektir. Bu sayılar asgaridir ve daha az olması hayvanların yeterli bakım ve beslenmelerinin olmadığını göstermektedir. Bakıcıların en az dörtte biri hayvan severlerden seçilmeli, hayvan seven gönüllüler işe alınmalıdır.

4. Toplama ekibi için Mevcut Durum: Toplama ilçe belediyelerinin eğitim görmemiş elemanları tarafından yapılmaktadır. Hayvanları toplanırken acı ve eziyet gördükleri konusunda sayısız şikayetler vardır. Oysa yasaya göre toplama ekiplerinin düzenli olarak eğitim görmesi ve ehil insanlardan oluşması zorunluğu vardır. Ayrıca yasaya göre toplama ekipleri özellikle ilaçlı tüfekle olan toplamaları Veteriner Hekim Gözetiminde yapmalıdır. Burada da yasa ihlal edilmektedir. Hayvanlara toplama işkencesi uygulanmaktadır.
HAYTAP ÖNERİSİ: Hayvanları toplanması da büyük şehir elemanları tarafından büyük şehir kontrolünde yapılmalıdır. Bu elemanların başında veteriner hekim ve veteriner teknikeri bulunmalı, elemanlar düzenli olarak eğitim görmelidirler. Kişilik olarak da merhametli insanlardan oluşmalıdır. Oysa belediyelerde bu tür işler sürgün yeri olarak düşünülmekte ve bu sürgüne gelen görevliler hınçlarını hayvanlardan çıkartmaktadırlar. Kayseri de maalesef bu durum vardır.

5. Mesai dışı yaralı-hasta hayvanlara AMBULANS için Mevcut Durum: Mesai dışı yaralanmalarda kliniklerle anlaşmalar yapılmışsa da, bu anlaşmanın içinde YARALI HAYANIN ALINMASI yoktur. Bu büyük bir eksikliktir. Örneğin gece yarısından sonra ki bir yaralanmada hayvan sabaha kadar kanayarak ölmektedir. Bu da hayvan haklarına karşı işlenmiş bir İNSANLIK SUÇUDUR.
HAYTAP ÖNERİSİ: Belediyeye ait teçhizatlı bir HAYVAN AMBULANSI olmalı, bunda veteriner ve veteriner teknikeri şoför ve bakıcı olmalı, 24 saat hizmet vermelidir. Özellikle gece yarısından sonra ki vakalar bekletilmemeli, ambulans alınıncaya kadar özel kliniklerle yaralı hayvanın alınması anlaşması yapılmalıdır. Bir ambulansın oluşturulması sadece 1 haftayı alır. Çankırı Belediyesince alınan ambulans incelenerek benzer bir araç tahsisatı yapılmalıdır.

6. Bakım evinin OPERASYON ve tedaviye yönelik ekipmanı için Mevcut Durum:. Kırıklı vakaların ameliyatı için gerekli olan başta röntgen cihazı olmak üzere ultrason cihazı, kan ölçüm cihazları ve ekipman olmadığı için kırıklı hayvana müdahale gelişi güzel yapılıyor. Bu hem yasal hem de vicdani açıdan kabul edilemez.  Operasyon sonrası bölmeler ve yavrulu anneler gibi .bölmelerin sobaları yanmıyor. Hayvan sayısı çoğaldığı için bazı hayvanlar beton ve ıslak zemin üzerindeler. Yeterli sayıda kedi postoperatif kafesi olmadığı için kedi kısırlaştırmaları yapılamıyor.
HAYTAP ÖNERİSİ: Hayvanlarda çok sık rastlanan KIRIKLI vakalar için yukarıda sayılan tüm ekipman sağlanmalıdır. Ameliyathane ve tedavi odaları yasal ve tıp ahlaki koşullarına kavuşturulmalıdır. Ameliyat sonrası bölmelerin tıbba uygun koşullarda sayısı fazlalaştırılmalıdır. Ameliyat edilen hayvanların belli ısı seviyesine sahip bölmelerde tutulmaları esastır. Ayrıca, hastalar, yavrular ve yavrulu annelerin bulunduğu bölmelerde ısıtma mutlaka doğru biçimde sağlanmalıdır. Bunlar için Veteriner Fakültesinden bilgi desteği alınmalıdır.

7. Temizlik konusunda ve bölmelerde Mevcut Durum: Barınağa ilk girişte göze çarpan ciddi bir pislik olduğu. Suluklar ve yemek kapları berbat, beton bölmelerde temizlik olmadığı için mikrop ve koku yoğun, karantina odaları ise tam bir pislik yuvası halinde. Tabii ki 800 e yakın hayvan 3 eleman verilirse, bu elemanlar SUPERMEN de olsa durum böyle olur. Kışın şiddetli geçtiği Kayseri'de bu beton zeminler üzerinde, yıkama sırasında hayvanın geçeçeği ikinci bir bölme olmadığı için, hayvanlar soğuktan ve çoğu kez donarak ölüyorlar. Bu pislik ortamı sadece hayvanlar için değil görevliler için de büyük tehlike oluşturmaktadır. Sağlık Müdürlüğü gibi
HAYTAP ÖNERİSİ: Bütün mevcut bölmelerin boyanması, suluk ve yemek kaplarının kolay temizlenebilir çelik veya galvanizden yeniden yapılması, bölmelerin arası geçişler için açılarak yıkama sırasında hayvanların ıslanmaması için bitişik alana geçirilmesi sağlanmalıdır. Temizlik de düzenli olarak dezenfeksiyon prensibi ile yapılmalıdır. Dezenfeksiyon yasal bir mecburiyettir. Hem hayvan hem de insan hayatının korunması için önemlidir.

8. Barınakta ki fiziki koşullara ilişkin Mevcut Durum: Yazlık ve kışlık beton bölmelerde hayvanlar betona mahkum durumdadır. Yıkandığı zaman ise ıslak buzlu betona mahkum oluyorlar. Hayvanlar bu koşullarda donarak ölmektedirler. Bölmelere GÖSTERMELİK olarak UFOLAR kondu fakat elektrik sistemis taşımadığı için hiç birisi çalışmıyor. Sadece belediyeye sorulduğunda UFOLAR koyduk demek için kondu. Üst çatılar olmadığı için sular hayvanların üstüne gelmekte, gezdikleri yerler sürekli karlı ve ıslak olmaktadır.
HAYTAP ÖNERİSİ: Hem açık hem de kapalı bölmelere mutlaka tahta paletler, küçük kulübeler, sundurmalar veya çatılar konmalı ve kapalı alanlara mutlaka ISITMA SİSTEMİ KURULMALIDIR. Tahta paletler yedekli olmalı, yıkananların yerine yedekler konmalıdır. Isıtma sistemi için HATLAR GÜÇLENDİRİLMELİDİR. UFO lar göstermelik olmamalıdır. Bölmeler arası geçişler yapılarak, yıkama sırasında hayvanlar diğer tarafa alınmalı, yerler kuruyuncaya kadar bekletilmelidir.

9. Barınakta ki açık alanlara ve güvenliğe ilişkin  Mevcut Durum: Mevcut açık ve bahçelik alanlarda güneşe, kara ve yağmura karşı korunaklı gölgelikler sundurmalar maalesef yok. Yeşillikli ağaçlı alanlar da oluşturulmamıştır.  Tedbir alınmadığı için hayvanlar yılan ve akrep gibi haşerelere karşı bir korunma içinde değiller. Ayrıca hayvanların kışın soğukta sığınacağı kulübeler kapalı alanlar  yok. Buralarda GÜVENLİK hiç yok. İnsanlar dövüş köpeklerinin önüne antıreman için atacak sokak köpeği almak istiyorlar. Tehditle köpekleri almaya çalışıyorlar. Güvenik olmadığı için bu kişilere karşı konulması zor. Orada kalan bakıcının da can güvenliği sağlanmış değil. Gece içkili kişiler dövüşe köpek almak için geldiğinde, bakıcı kendini içeri kilitleyerek korumaya çalışıyor.
HAYTAP ÖNERİSİ: Dışarıda ki alanlara otomatik suluklar konmalı. Dışarıda ki alanlara da gölgelikler ve bol miktarda kulübeler konmalı. Buraya 200 kulübe 10 adet gölgelik yapılmalı. Açık alanlara ayrıca kış için de en az 10 adet KONTEYNIR konmalı. Yılan ve haşereye karşı çevre otlar temizlenmeli. Bol miktarda ağaç ekilmeli. Asgari 500 tahta palet hemen  alınmalı.

10. Beş tepeler Kedi Barınma Evi için Mevcut Durum: Kedi evinde 150 ye yakın kedi ve yavru var. Burada tek bir bakıcı var. Veteriner ve teknikeri yok. Bunlara herhangi bir düzenli tedavi veya aşı yapılamıyor. Kumların değişimi ise yapılamıyor, bunu gönüllüler dar imkanlarla sağlamaya çalışıyor. Orada ki hastalık ve yaralanmalar için veteriner veya tekniker yok. Kediler virütik hastalıklara açık oldukları için hastalanma oranı yüksek. Akşam 17.00 den sonra kedi evi kilitleniyor ne güvenlik var ne de bakıcı var.
HAYTAP ÖNERİSİ: Kedi evinin kendi veteriner hekimi ve teknikeri olmalı. Asagari 5 eleman bulunmalı. Temizlik ve hijyen ise düzenli olarak sağlanmalı. Özel dezenfeksiyon işlemleri yapılmalı. Alınan elemanlar ise özel olarak eğitilmeli.

11. Barınak araçları için Mevcut Durum: Gündüz ve 24.00 e kadar toplama aracı sadece 1 er tane ve yetişmesi mümkün değil. Ekipler ise eğitimli değil. Başında yasa gereği olan veteriner hekim yok, tekniker yok.
HAYTAP ÖNERİSİ: Gündüz 3 adet TOPLAMA aracı, yaralı ihbarları için de 2 adet AMBULANS aracı, gece için de sadece yaralılara gidileceği için 2 adet AMBULANS aracı tahsis edilmeli. Ambulansilarin icleri tam donanimli bakim ünitesine sahip olmalidir ve 1 veteriner bulunmalidir. Toplama ekipleri de eğitilmiş kişilerden oluşmalı, tercihan işe alınacak gönüllülerden de ekipte bulunmalıdır.

​12. Dışarıda ki hayvanların beslenme ve bakımlarına ilişkin MEVCUT DURUM: Sokakta bulunan kedi ve köpekler iki lokma için insan kapısına giderler. Hem insanlar rahatsız olur hem de bu hayvanlar dövülür, taşlanır ve zehirlenerek öldürülürler. Bu hayvanlar aç sefil biçimde yaşamaya çalışırken, aynı zamanda kene bit pire ve uyuz ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda hiç bir çalışma yok. En zengin ve başarılı belediyenin içinde ki hayvanlar açlık ve hastalığa mahkumlar.
HAYTAP ÖNERİSİ: Hem insanın rahatsızlığını önlemek hem de bu hayvanların vahşet ile öldürülmelerini ve dövülüp taşlanmalarını önlemek için yasanın da açıkça belirttiği gibi GÖNÜLLÜLER İLE BİRLİKTE BESLEME ODAKLARI kurulmalıdır. (Adana da günlük olarak 180 noktaya besleme yapıldığını eklersek Kayseri'nin durumu ve duyarsızlığı daha iyi ortaya çıkar)Veteriner hekimler ve teknikerler sürekli olarak saha taraması yapmalı, bu hayvanları kene, bit ve uyuz için tedavi ve ilaçlama  yapmalılar. Parklara kediler için sığınma besleme evleri kurulmalı, köpekler için de ayrıca besleme odakları oluşturulmalıdır. Gönüllüler ile birlikte yasa gereği besleme odakları oluşturulmalı, eleman sorunu var ise bu odaklara konması için gönüllülere mama verilmelidir.

13. Dağın ötesinde ki bakım evine ulaşım için MEVCUT DURUM: Mevcut bakım evine arabası olanların bile sık sık gitmeleri benzin sarfiyatı açısından sorun. Sadece pazar günleri isteğe bağlı araç temin ediyor. Bu oraya gönüllü gitmesini önlemekle eşdeğer bir uygulama.
HAYTAP ÖNERİSİ: Haftanın her günü talebe bağlı olarak, gönüllünün bir gün önceden söylemesi ile, Salı-Perşembe- Cumartesi- Pazar günleri ise rutin olarak barınağa tek kişi bile olsa araç çıkartılması, saatlerinin ise gönüllülerle konuşarak belirlenmesi gerekli.

14. Bakımevine 24 saat sürekli kamera izleme sistemi için MEVCUT DURUM: Bakımevi özellikle geceleri tamamen kaderine terk edilmiş durumda. Bir güvenlik kamerası mevcut değil.
HAYTAP ÖNERİSİ: Bakımevine mutlaka GÜVENLİK KAMERASI konmalı ve 24 saat takibi sağlanmalıdır. Oraya CAN taşıyan hayvanların hapsedildiği unutulmamalıdır. Hiç olmazsa hapsettiğimiz bu hayvanların güvenliklerini sağlamalıyız.

B. İkinci ve en önemli tespit ve talebimiz, tepede ki ulaşımı zor bakım evinin şehre yakın bir yere acilen taşınmasıdır.

HAYTAP ÖNERİSİ: BU TEPEDEKİ BAKIM EVİNİN, Sayın Belediye Başkanının yıllar önce bizzat bana söz verdiği gibi ŞEHRE YAKIN bir yere taşınması için çalışmalar hızla sürdürülmelidir. Yukarıda ki iyileştirmeler bize bir OYLAMA TAKTİĞİ yapıldığı izlenimini vermektedir. Yıllardır sayısız müracaatlarımız her konuda göz ardı edilmiş ve hayvanlara zulme devam edilmiştir. Sayın Belediye Başkanına sürekli olarak her şey YOLUNDA gibi gösterilerek yanıltılmıştır.

Kayseri gibi büyük bir belediye, büyük bir ekonominin bu şekilde hayvanlarına ZULMETMESİ, en ilkel koşullarda DEFİ BELA gibi görerek muamele etmesi hem AYIPTIR hem de YASALARI İHLALDİR.

Taleplerimiz başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere tüm kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kayseri halkına da ayrıca bastırılacak onbinlerce broşür ile iletilecektir. Toplumun, sokağında köpek istemese de bu hayvanlara zulme karşı duracak vicdana sahip olduğuna inanıyoruz.

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı

ADANA BELEDİYESİ BAHÇELİ YAŞAM ALANLARI, KULÜBELER, GÖLGELİKLER TAHTA PALETLER İLE

 

ADANA BARINAĞI GÖLGELİK ALTINDA KULÜBESİ VE PALETİÜZERİNDE MUTLU HAYVAN.

ADANA BARINAĞINDA GÖLGELİK, KLÜBE VE PALETLER, YAĞMURDAN GÜNEŞTEN KORUNAKLI.

KAYSERİ BELEDİYESİ PİSLİK İÇİNDE Kİ KARANTİNA ODASI


KAYSERİ BELEDİYESİ KAR ALTINDA DONMUŞ SUYA VE BUZLU BETONA MAHKUM HAYVANLAR


KAYSERİ BARINAĞINDA 2012 ZİYARETİMİZDE KURU EKMEĞE SALDIRAN AÇ HAYVANLAR

KAYSERİ BAKIMEVİNDE KORUNAKSIZ, YETERLİ GÖLGELİK

OLMAYAN ALANLAR, güneş yandan geldiğinde tamamen sıcak altındalar,
kar yağdığında ise KAR ÜSTÜNDELER...


 cross