1991'den Bugüne

10. KURUMLARDAN ARTIK YEMEK ve GIDA Vermeleri ve BELEDİYEDEN de YEMEK TOPLAMA ARABASI TAHSİS ETMELERİ İÇİN ÖRNEK YAZILAR.

10. 10. KURUMLARDAN ARTIK YEMEK ve GIDA Vermeleri ve BELEDİYEDEN de YEMEK TOPLAMA ARABASI TAHSİS ETMELERİ İÇİN ÖRNEK YAZILAR.

Sayısız sahipsiz hayvan AÇLIKLA savaşırken, tonlarca artık yemek ve gıda çöpe gidiyor. Bu aç hayvanlara bu gıdaları ulaştırmak için:

====== 1. Hastaneler, Restoranlar, Yemekçilik Firmaları, AVM ler, Oteller, Büyük kurumlar ve Marketler'e baş vurup, sokak hayvanlarına vermeleri için YEMEK ve GIDA ARTIKLARINI aşağıdaki ÖRNEK yazıyı da duruma uyarlayıp bu iş yerlerine yollayınız ve ayrıca telefonla da görüşüp talep ediniz. Büyük ölçüde olumlu cevap alacaksınız.

====== 2. Bu artık yemekleri alıp hayvanlara ulaştırmanın da YASA MADDESİ olarak belediyelerin GÖREVLERİ arasında olması nedeni ile belediyelerden artık yemeklerin toplanması için ARABA talep ediniz. Çünkü, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliğinde "MADDE 7 – (1) "Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin TOPLANMASIYLA yükümlüdür" hükmü vardır. Belediyeye yollayacağınız ÖRNEK yazı da aşağıdadır.

Selam ve sevgilerimle..
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfedrasyonu Başkanı.
=====================================
1. KURUMLARA ARTIK YEMEK İÇİN ÖRNEK YAZI,
====================================

Sayın Kurum Yetkilisi,

Gerek sokaklarda yaşayan ve gerekse belediye bakımevlerindeki sahipsiz hayvanlar büyük ölçüde açlıkla savaşmaktalar. Öte yandan tonlarca yemek ve gıda ürünü çöpe atılmaktadır.
Bu bağlamda, kurumunuzda olabilecek hem artık yemek ve hem de diğer gıda ürünlerinin sahipsiz hayvanların beslenmesi için ayrılması ve tarafımıza verilmesi hususunun değerlendirmeye alınmasını sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgi ve takdirlerinize sunmak isteriz.
Saygılarımızla..

İSİM, TC KİMLİK..

==================================

2. BELEDİYEYE YEMEK TOPLAMA ARABASI İÇİN ÖRNEK YAZI.
===================================
KONU: Yasalar uyarınca gönüllü ve belediye işbirliği ile, belediyenin tahsis edeceği bir araç ile artık yemeklerin toplanıp sahipsiz hayvanların beslenmesi.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği,
İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeleri

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Her gün tonlarca yemek ve gıda maddesi çöpe dökülürken, sahipsiz hayvanlar açlıkla mücadele etmektedir. Bu bağlamda, şehrimizdeki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmelerini imkanlarımızı zorlayarak gönüllüler olarak yapmakta, fakat yetişememekteyiz. Kurumlardan işyerlerinden artık yemek ve gıda maddelerini de toplayıp bu hayvanlara vermek istiyoruz. Bu yemek ve gıda maddelerinin toplanması ve hayvanlara ulaştırılmasında belediyenizin bir araç görevlendirmesini talep ediyoruz.

Bu talebimize ilişkin YASAL DAYANAKLAR:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliğinde: 
==== MADDE 7 – (1) "Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin TOPLANMASIYLA yükümlüdür" hükmü vardır.
===== MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevlileri; b) "Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile İŞBİRLİĞİ içinde gerçekleştirmekle", hükmü vardır.
===== MADDE 21 – (1) "d) .......Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur" hükmü vardır. 
İçişleri Bakanlığı "İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ" 
===== 5. Maddesi (e) şıkkı, diğer pek çok sosyal hizmetlerin yanında "başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını" hükme bağlamıştır.
Hem yasalar gereği hem de insani boyutta bu hayvanların doyması için artık yemekleri toplayacak ve hayvanlara dağıtılmasını sağlayacak araç tahsis edilmesini talep ediyoruz.
Bu müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla sunarız. 
İSİM, TC NO.

cross