1991'den Bugüne

30. BELEDİYELERİN GECE KÖPEK TOPLAMASI YASAYA AYKIRIDIR:

 

30. BELEDİYELERİN GECE KÖPEK TOPLAMASI YASAYA AYKIRIDIR:

Gündüz dövülen, taşlanan zavallı köpekler, gece el ayak çekilince bir kuytu bulup uyurken, KATİL TOPLAMA EKİPLERİ, onları yasaya aykırı olarak oklu uyuşturucu ilaçlı iğneyi vücutlarına ok gibi saplayacak, eğer sopa ile yakalıyorsa hayvanları yerlerde sürükleyecek, başına ne geleceğini bilmediği için sopayı ısırarak kurtulmaya çalışan zavallı hayvanın ağzı dişleri dili parçalanacak, belediyenin karanlık barınağına götürülüp öteki ürkmüş hayvanlar ile aynı yere kapatılacak.

======Uyuşturcu iğne ile alınmışsa kusacak, yakalama sopası ile alınmışsa korkudan altına çiş kaka yapmış ve ağzı kanlar içinde karanlıkta bir bölmeye atılacak. Gece veteriner olmadığı için tedavi ve kontrolü yapılmayacak.

=====BU VAHŞETE son vermek için BELEDİYELERİN tümüne AŞAĞIDAKİ UYARI YAZISINI YOLLAYINIZ. 

=====Gece toplama yapmakta ISRAR eden belediyeyi yasayı ihlalden bu uyarı yazısında adı geçen kurumlara bu yazıyı da EKE koyarak ŞİKAYET EDİNİZ. 

Sorularınız olursa [email protected] adresine yazınız. 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

=====================================
BELEDİYEYE gece toplama yapmaması için ÖRNEK UYARI YAZISI:

================================

KONU: Belediyenizce gece karanlıkta hayvanlara zulmedilerek toplatılması işleminin durdurulması, toplamaların gündüz yapılması için UYARI yazımız
YASAL DAYANAK: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
DAĞITIM: Valilik, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü,


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Belediyeniz ekiplerinin, gece karanlıkta sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplamaları hem yasaya aykırıdır, hem de insani ve ahlaki bir suçtur. 
Bu konuda, YASAL UYARILARIMIZI bilgilerinize sunuyoruz.
1. Gündüzleri insanlar tarafından bulunduğu her yerde kovulan dövülen hayvanlar, gece el ayak çekilince bir kuytu köşe bulup uyudukları sırada, ya uyuşturucu ilaç taşıyan oklu bir iğne kurşun gibi bedenlerine saplanarak ya da yakalama sopaları ile boyunlarından yakalanıp sürüklenerek, ağzı dili dişleri parçalanarak alınmaktadır.
2. Bu şekilde yakalanmış ve ürkmüş diğer köpekler ile aynı arabaya doldurulup, başlarına ne geleceğini bilmeden, korku içinde gecenin karanlığında köpek havlamaları arasında belediye bakımevi denilen zulüm evlerine götürülüp yine ya yarı baygın anestezinin etkisi ile kusmuş, ya da sopa ile sürüklenirken, kurtulmak için sopayı ısırırken ağızları kan içinde kalmış ve korkudan çiş kaka yapmış olarak karanlıkta bir bölmeye kapatılmaktadırlar.
3. Gece hayvan toplanması, Hayvanları Koruma Kanununun ana amacı olan 1. Maddesindeki "hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamaktır" hükmüne tamamen aykırıdır. Aynı kanunun 4. Maddesindeki "hayvanların kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" hükmüne de aykırıdır.
4. Bunun yanında, gece toplamalarında görevliler uyuşturucu ilaç taşıyan oklu iğneyi hayvanlara fırlatırken, hem çevredeki insanların güvenliğini hem de kendi görevli ekip üyelerinin güvenliğini de tehlikeye düşürmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da ihlal edilmektedir. Uyuşturucu ilacın sadece veteriner hekim tarafından uygulanması hükmü de, ekibin başında veteriner olmaması nedeni ile ihlal edilmektedir.
Bu bilgiler ışığında, gece toplamalarına devam etmeniz halinde:
5. TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna, partinizin Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına belediyeniz hakkında suç duyurusunda bulunacağımız bilinmelidir.
6. İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının ihlal edilmesin sebebi ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına belediyeniz şikayet edilerek İş Güvenliği Müfettişi istenecektir. 
7. Sadece veteriner hekim tarafından uygulanması hükme bağlanmış olan uyuşturucu ilacı yetkisi olmayan görevlilere uygulattığınız için, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına da 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ihlalinden dolayı belediyeniz şikayet edilecektir.
8. Toplama emrini veren Belediye Veteriner İşleri Müdürü hakkında yasaya aykırı uygulama yapmaktan, veteriner hakkında toplama ekibinin başında bulunmayarak görev ihmalinden de Belediyeniz Teftiş Kurulu Müdürlüğüne de ayrıca soruşturma açılması için şikayette bulunulacaktır.
Ayrıca, gece toplamalarında ısrar eden belediyelerin hayvanları dağ başına, çöplüklere veya ormanlara attıkları veya gizlice öldürdükleri de bilinmektedir.
Hayvanları kısırlaştırma amacı ile gündüz mesai saatleri içinde toplanmasını, ilaçlı oklu iğne ile toplamanın başında mutlaka veteriner hekim bulunmasını, hem yasalar bağlamında hem de insani ve ahlaki bağlamda önemle talep ediyoruz.
İsim, TC Kimlik..

================================

EKLİ KANUN MADDELERİ:
Ek....1....5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Ek... 2.... 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Ek ...3....6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

cross