1991'den Bugüne

31. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA: YASAL UYARI TABELALI BESLENME ve SU ODAKLARI yapılmasını talep EDİYORUZ.

31. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA: YASAL UYARI TABELALI BESLENME ve SU ODAKLARI yapılmasını talep EDİYORUZ.

Sokaklar AÇ SUSUZ HAYVAN dolu. Ekteki "YASAL UYARI TABELALI BESLENME ve SU ODAKLARI" yapılmasını talep eden yasa maddelerini içeren aşağıdaki ÖRNEK yazıyı BELEDİYENİZE yollayınız. Yapmayan belediyeyi kamuoyuna ve başta bakanlık ve valilik olmak üzere şikayet edin. Hayvanların haklarını SÖKE SÖKE alın arkadaşlar.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
==================================

KONU: Sahipsiz hayvanlar için ‘’YASAL UYARI TABELALI BESLENME VE SU ODAKLARI yapılması ’gıda işi yapan işletmelerden artan yemeklerin toplanması’’, beslemeler için gönüllülere ’’ araç ve eleman tahsis edilmesi ‘’ talebimiz .

YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, Müftülük, PARTİLERİN Genel Merkezleri, İl ve İlçe Teşkilatları, Milletvekilleri, Basın Kuruluşları.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Her gün tonlarca artık yemek ve ekmek çöpe dökülürken, sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar açlıkla mücadele etmektedirler. İnsani ve ahlaki değerlere ters olan bu durum, israfı ayet ve hadisler ile yasaklayan Yüce Dinimiz İslam'a da aykırıdır. Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed'in (S.A.V), "tüm canlılara su verilmesinde, doyurulmasında sevap olduğu" sözleri ile %99 u Müslüman olan bir toplumda hayvanların açlıktan ve susuzluktan ölmesi utanç vericidir.

Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik Madde 21 (d) ve "MADDE 7-1 (e) ve İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği 5, 6 ve 9. Maddeleri hükümleri ile belediyelerin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde ‘’gönüllüler’’ ile birlikte çalışmasını hükme bağlamıştır. 
Hayvanları Koruma Kanunu Madde 21-1 "... Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur." demektedir. (Ek..1)
Madde 7 – (1) Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla" der. (Ek..2 )

İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği 5. Maddesi (e) bendi, belediyelerin ve özel idarelerin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları gönüllüler ile yapmasını hükme bağlamıştır. Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi "d)bendi İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." Hükmünü içermektedir. (Ek..3 )

Bu bağlamda:
1. Madde 21 (d ) hükmü gereğince, üzerinde belediye adı ve logosu bulunan "Sokaklar, parklar ve kaldırımlar kamuya aittir. Burada yaşayan hayvanlar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun koruması ve güvencesi altındadır. Hayvanlara zarar vermek yasaya göre cezaya tabidir. Beslenme odağına yabancı madde atıp zarar verenler hakkında yasal işlem yapılacaktır" yazılı ‘’YASAL UYARI TABELALI BESLENME VE SU ODAKLARI" yapılmasını talep ediyoruz. Bu odaklarının konulacağı yerlerin belirlenmesi hususunda gönüllülerle eşgüdümlü çalışma yapılmasını, acilen talep ediyoruz. ( Ek.. görsel )

2. MADDE 7 – (1) d) hükmü gereğince, Belediyenizin, kuru mamaya ek olarak sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerini toplayarak, ‘’gönüllüler’’ ile birlikte sahipsiz hayvanları doyurmasını talep ediyoruz.

3. İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği 5. Maddesi (e) ,6. Maddesi d) hükümleri gereğince , sahipsiz hayvanların beslenmesine yönelik olarak gıda işi yapan işletmelerden artan yemeklerin toplanmasına ilişkin belediyenizin gönüllülere ‘’araç ve eleman’’ tahsis ederek gönüllülerle birlikte hayvanların beslenmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bütün bu yasal mecburiyet ve aynı zamanda insani ve ahlaki yaklaşımla bu hizmetlerin sağlanması ile sahipsiz hayvanlara yönelik sorunların çözümünde önemli mesafeler alınacağına inanıyor, taleplerimize ve müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süre içerisinde tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad:
Tc Kimlik No :
İletişim :
=================================================

Ek...1... 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yasam alanlarına bırakılmaz
=================================================

Ek....2... "MADDE 7 – (1) d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla," yükümlüdür.
=================================================

Ek 3. İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği ilgili maddeleri:
=====5. Madde (e) bendinde, belediye veya özel idare e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir" 
=====6. Madde ise gönüllü hizmetlerin verilmesinde "d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmünü içermektedir.

cross