1991'den Bugüne

33. Belediye Başkanlığına, Hayvanlar için Küspe Çöp Mama Alınmaması, İhale Şartnamesine madde eklenmesi

Bazı AHLAKSIZ-VİCDANSIZ Mama Firmaları, Belediyelere özel olarak iğrenç, içinde ne olduğu belli olmayan, hayvanların yemedikleri KÜSPE MAMA üretiyorlar.

Evlerine bu KANLI ve BEDDUALI parayı götüren bu firmalar kadar, tel kafesler arkasına hapsettikleri gariban hayvanların önüne bu KÜSPE mamaları koyan GADDAR ve AHLAKSIZ Belediyeler de sorumlu. İhalelerde karşılıklı HARAM PAYLAŞIMLAR yapılıyor, belediyeler ve mama firmaları arasında. Bunların cezasını ilahi adalet elbette verecek ama, bizim de bu günü kurtarmamız gerek.
Herkesten ricam, KURU MAMA alan tüm belediyelere aşağıdaki kısa yazıyı yazın. Önden mama gönderilip hayvanların yeyip yemediklerinin kontrol edilmesini, aracı firmalardan değil üreten firmalardan ve ayrıca belediye için ayrı mama üretilmeden piyasaya verdikleri mamayı aynı ambalaj ve aynı isim altında verilmesi koşulunu ihale şartnamesine konmasını isteyin.

AHLAKSIZ MAMA FİRMALARINA ve onlar kadar AHLAKSIZ olan belediyelere, bu zavallı hayvanların AÇLIĞI üzerinden kanlı para kazanma imkanı vermeyin, sorgulayın. Yasal haklarınızı kullanın. Unutmayın kanun tam 7 yerde belediyelerin gönüllüler ile birlikte çalışma hükmünü getirmiş. Haklarınızı söke söke alın.
Sevgiler.. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
=======================================

BELEDİYELERE GÖNDERECEĞİNİZ HAZIR YAZI AŞAĞIDA:
=======================================

KONU: Mamanın, aracılardan değil üreten firmalardan piyasaya verdikleri mamanın aynısı ve aynı ambalajda olarak alınması, belediye için ayrı mama üretiminin kabul edilmemesi ve hayvanlara verilip yenip yenmediğinin kontrol edilmesi ŞARTLARININ ihale şartnamesine konması talebimiz..

DAĞITIM: Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Orman SU İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Belediye Teftiş Kurulu, Belediye Etik Kurulu, Partilerin İl ve ilçe örgütleri, Veteriner Hekimler Odası, Basın Kuruluşları

YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı İl Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Çoğu mama komsiyoncuları, mama ihalelerinde düşük fiyat verip, ihaleyi alıp, daha sonra belediyeler için firmalardan özel olarak içinde ne olduğu belli olmayan, hayvanların yemedikleri ÇÖPLÜ KÜSPE MAMA ürettirip belediyelere satıyorlar. Bu ahlaki ve vicdani sınırları zorlayan uygulamaya karşı önlem olarak ihale şartnamesine bazı koşulların eklenmesini talep ediyoruz.

1. Mamaların İHALE ŞARTNAMESİNDE sadece tahlil değil, "hayvanların mamayı yeme koşulunun da" konmasını talep ediyoruz. Önden örnek mama istenip, "Belediyeniz satın alma bölümünden bir yetkili, veteriner işlerinden bir temsilci, Veteriner Hekimler Odasından bir temsilci, Orman SU İşleri Müdürlüğünden bir görevli ve STK temsilcileri ve yerel hayvan koruma görevlileri gözetiminde gönüllülerce hayvanlara verilerek YENİP YENMEDİĞİNİN tespit edilip ve bunun tutanak altına alınıp, buna göre mama alımının yapılacağını" içeren koşulun İHALE şartnamesine KOŞUL OLARAK konmasını talep ediyoruz.

2. Mama alım şartnamesinde, aracı kurumların girmemesi için, ihaleye ancak "kendi fabrikası olup veya kendi markası ile mama üreten ve piyasaya kendi markası ile mama veren firmaların" girebileceği koşulunun ihale şartnamesine konmasını talep ediyoruz.

3. Belediye için ayrı mama üretilmeden, piyasada satılan mamalardan belediyeye teklif verilmesi şartının ihale şartnamesine konmasını talep ediyoruz.

4. Hayvanların yemediği küspe-çöp mamaları, markasız olarak belediyeye özel mama üreten firmalardan alınması halinde, hayvanların yemediği mamaları alarak DEVLETİ ZARARA uğrattığı konusunda Sayıştay'a ve ilgili tüm kurumlara şikayette bulunacağımız bilinmelidir.

5. Belediyenizin, bu şartları ihale protokolüne mutlaka koyarak mama almasını, sahtekar firmaların hayvanların açlığı üzerinden para kazanmasına vicdanen ve ahlaken izin vermemesini talep ediyoruz.

6. Yüce Dinimiz İslam'ın, hayvanlara merhamet edilmesi hükmü ile ahlaki değerler ve yasalar gereği, MAMA ALIMLARININ, içinde ne olduğu belli olmayan, hayvanların yemedikleri KÜSPE MAMA üretimi yapan aracı MAMA FİRMALARINDAN yapılmamasını önemle talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin MADDE MADDE cevap verilmesini, cevabın kamuoyu ile paylaşılmasını 4982 Sayılı Yasa gereği emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

cross