1991'den Bugüne

34. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA: YASAL ZORUNLUK OLARAK 24 SAAT TEDAVİ HİZMETİ VERİLMESİ VE HAYVAN AMBULANSI ALINMASI

34. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA: YASAL ZORUNLUK OLARAK 24 SAAT TEDAVİ HİZMETİ VERİLMESİ VE HAYVAN AMBULANSI ALINMASI

Tüm belediyeler AMBULANS almak ve 24 saat hayvanlara TEDAVİ hizmeti vermek zorunda. Tıpkı insan hastalar gibi, AMBULANS sağlamak zorunda. Kanunları belediyelerin kafalarına vura vura öğretmeli ve hayvanların yasal haklarını SÖKE SÖKE almalıyız. Belediyeye ekteki YAZIYI yollayın ve peşini bırakmadan takip edin. İlgili yasa maddesini de ezberleyin. 

Nesrin Çıtırık.

HayKonfed Başkanı.
===============================================

KONU: Belediyenin "yaralı, hasta, kırıklı ve acil" durumlardaki hayvanlara müdahale edecek tedavi koşullarını sağlama mecburiyeti, 7/24 AMBÜLANS ve Veterinerlik Tedavi HİZMETİ sağlanması hk..

YASAL DAYANAK: 5199 Hayvanları Koruma Kanunu.

GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı-Bölge ve Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Basın Kuruluşları

Belediye Başkanlığına,

Hayvanları Koruma Kanunu 4. maddesi "j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır." hükmünü içermektedir. Yani bakımevi olan veya olmayan tüm belediyeler, 24 saat boyunca hayvanların TEDAVİSİNİ sağlamak zorundadır. 

Oysa, Belediyenizin "yaralı, hasta, kırıklı ve acil" durumlardaki hayvanları tedavi için alacak AMBULANSI yoktur. Tedavi koşulları da oluşmadığı için, özellikle mesai saatleri dışında ve tatillerde, eğer merhametli bir insan yetişmemişse, hayvanlar belediyenizce acı ve ızdırap çekerek ölüme mahkum edilmektedir ve yasaya göre suçtur.

Yasaya göre aşağıdaki görevleri TÜM BELEDİYELERİN yerine getirmesi gereklidir:

1. Tüm belediyelerin, bakımevi olsun veya olmasın, hasta ve yaralı hayvanları tedavi etmek üzere almak için HAYVAN AMBULANSI olması ve bu ambulansın aldığı hayvanı tedavi edecek koşulları oluşturması YASAL HÜKÜMDÜR. Çünkü yasa açıkça tüm belediyelere TEDAVİ görevini vermiştir.

2. Eğer belediyenin bakımevi varsa, o bakımevinde mesai saatleri dışında da hasta ve yaralı hayvanlara müdahale edecek veteriner hekim, tekniker ve ekibin olması YASAL HÜKÜMDÜR. Eğer bakımevinde 24 saat tedavi koşulları sağlanamıyorsa, belediye, AMBULANS almalı ve özellikle yerel veteriner kliniklerinden HİZMET ALIMI yapmalıdır.

3. Eğer belediyenin bakımevi yok ise, yine belediye hasta ve yaralı hayvanlar için 24 saat hizmet verecek HAYVAN AMBULANSI ve buna paralel olarak dışarıdaki özel kliniklerden tedavi HİZMET ALIMI yapmalıdır.

Bir devlet kurumu ciddiyetine yakışır şekilde, konuya ilişkin talebimize doğru cevaplar verilmesini talep ediyoruz.

Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad:
Tc Kimlik..

_____________________________________________________
Ek...1

Hayvanları Koruma Kanunu HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Kanun No. 5199 Kabul Tarihi : 24.6.2004 
Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve HASTANELER kurarak onların bakımlarını ve TEDAVİLERİNİ sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Yasaklar
MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek

cross