1991'den Bugüne

04.Belediye Başkanlığına: Yakalamada UYUŞTURCU ilaç sadece veteriner hekim tarafından uygulanır

4. Yakalamada uyuşturucu ilaç SADECE VETERİNER HEKİM TARAFINDAN UYGULANIR. VETERİNER HEKİMSİZ TOPLAMAYI ŞİKAYET EDİNİZ:

Toplama ekibinin başında VETERİNER HEKİM OLMADAN TOPLAMA YAPILMASI YASAYA AYKIRIDIR: Geceleri belediye TOPLAMA ekipleri CİNAYET İŞLEMEYE çıkıyorlar, hepimiz biliyoruz. Karanlıkta bir kuytu köşe bulup uyuyan veya bir kuru ekmek için çöp karıştıran gariban hayvanları, AHLAKSIZCA öldürüyorlar.
Yasa açık, "uyuşturucu tüfekle toplama veteriner kontrolünde yapılır" diyor. Eğer başında veteriner yok ise, O ARABADA TÜFEK VE İĞNE bulunmayacak. Bu kadar basit ve açık.

Eğer size "veteriner ilaçları hazırlayıp veriyor, başında olmasına gerek yok" derlerse, iğne atılan hayvanın gözüne kulağına saplanırsa, veya hayvan ilaç etkisi ile ölümle neticelenecek bir yan etki yaşarsa, aşırı kanaması olursa "veteriner hekim" müdahalesini kim yapacak diye sorun lütfen.

Bunu önlemek için, belediye başkanlıklarına "başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle hayvan yakalanmasının yasaya aykırı olduğunu, aksi takdirde şikayette bulunacağınızı" içeren bir yazı yazar ve bu konuya dikkat çekerseniz, veteriner hekimleri gece mesai dışında çalıştırmak sorun olacağı için, toplama ekiplerinin "GECE CİNAYETLERİNİ DE" büyük ölçüde önlemiş olursunuz.

Unutmayın, önemli olan yasa maddeleri değil, bunların devlet kurumları tarafından uygulanmasını sağlamaktır. 
Büyük ölçüde hayvanları uyuşturucu tüfekle yakalıyorlar. Bu nedenle ekipler, hangi saat olursa olsun başlarında veteriner hekim olmadan toplama yapamazlar.
Bu konuda ki talep ve uyarınızı Belediyelere, şikayetlerinizi ise illerde valiliklere ve Orman Su İşleri Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlıklara yapınız.
Selam ve sevgilerimle... 
Nesrin Çıtırık
Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı.
Belediyeler gönderilecek ÖRNEK YAZI:
________________________________________

KONU:  Toplama ekibinin başında veteriner hekim olma zorunluğu
BİLGİ VE GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, 
Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim KONTROLÜ altında yapılır" hükmü ile, veteriner hekim olmadan toplama yapılmayacağı açıkta belirlenmiştir. Toplamaların büyük bir kısmı uyuşturucu tüfekle yapılacağı için, ekibin veteriner hekim olmadan bu şekilde hayvan TOPLANMASI yasaya aykırıdır.
Ayrıca, uyuşturucu tüfek, hem kullanan ve hem de diğer ekip üyeleri için de risk taşıması nedeni ile İş Güvenliği ve Sağlığı müfettişlerince de denetlenmesi gereken bir yasa ihlalidir.
Bu bağlamda aşağıda ki sorularımıza cevap verilmesini talep ediyoruz:

1. Belediyeniz toplama ekipleri "hangi tarihlerde, kimler tarafından, teorik ve pratik olarak hangi müfredat ile hangi konularda" eğitime tabi tutulmuşlardır? Bu eğitime ilişkin yazılı belge ve kayıtların tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.
2. Belediyenizde yakalamada kullanılan "uyuşturucu tüfek" var mıdır? Eğer varsa, uyuşturucu tüfek ile yakalama yapan ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirilmiştir, isimlerinin ve çalışma saatlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
3. Toplama ekiplerinin kullandığı arabaların plaklarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
4. Mesai saatleri dışında yapılan toplama işlemi varsa, hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.
5. Son 1 yıl içine kaç adet köpek toplanıp bakımevine alındı ve kaç adet ampul kullanıldı?

Yukarıdaki taleplerimize 4982 ve 3071 kanuni suresi icinde net bilgiler ve cevap verilmesini, aksi takdirde Basbakanlik Bilgi Edinme Merkezine şikayette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, imza TC numarası...

Dağıtım: BİMER, Içişleri BakanlığıMahalli İdareler Genel Mudürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları. Veteriner Hekimler Odası, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

Ek 1. HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 20 – (1) (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

cross