1991'den Bugüne

38. BAKIMEVLERİ KULÜBELİ PALETLİ BAHÇELİ ALANLARDAN OLUŞMALI. HAYVANLAR ÖZGÜR OLMALI.

38. BAKIMEVLERİ KULÜBELİ PALETLİ BAHÇELİ ALANLARDAN OLUŞMALI. HAYVANLAR ÖZGÜR OLMALI.

Köpekleri Belediye Bakımevlerinde beton odalarda esir eden vicdandan yoksun BELEDİYE BAŞKANLARINA öğretelim:

Bakımevi demek, büyük ölçüde "Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden" oluşan toprak bahçelerde ÖZGÜRCE YAŞAYAN HAYVANLAR demektir.

Bir bakımevinin NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ okuyup öğrenelim, buna göre belediyelerden ve Orman Su İşlerinden talep edelim. Beton odalara kapatılmış, gölgeliksiz kulübelere zincirle bağlanmış hayvanlara suskun kalan HAYVAN SEVERLER, en az bu zulmü uygulayan belediye görevlileri kadar sorumludur. Bir günde 20 km yürüyebilme yeteneğine sahip doğasında özgürce koşmak oynamak olan bir köpeği, beton odaya veya zincirli kulübeye mahkum etmek, işkence ile eşdeğer olan bir insanlık suçudur, vicdansızlıktır.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı

==========================================
KONU: Bir bakımevinde "Kulübeler, yer paletleri, sundurmalar ve hayvanların özgürce yaşadıkları bahçeler olması konusunda yasal uyarı ve bilgilendirme.
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Bu yazı yasal uyarı içeren bilgilendirmedir. Buna göre dikkatle okunması ve öğrenilmesi gereklidir.
Bakımevi demek, büyük ölçüde "Kulübe, Yer Paleti ve Gölgeliklerden" oluşan toprak bahçelerde ÖZGÜRCE YAŞAYAN HAYVANLAR demektir. Tedavi ve müşahede için olan bölmeler dışında tüm yaşam alanları hayvanların özgür doğalarına uygun olmalıdır. 
Hayvanların doğasına aykırı olan beton zeminli odalar ve zincirli kulübeler,işkence ile eşdeğer olan ciddi bir yasa ihlalidir.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1. ve 4. Maddelerinde bu husus açıkça hükme bağlanmıştır. 
"MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır."
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.
ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar. 
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Bu bilgiler ışığında, ekli linklerdeki bilgilerin belediyenizin yönetim kadrosunca ve veteriner hekimlerince incelenerek hayvanlara yönelik bakımevi ve hizmet uygulamalarında bu bilgilerde yer alan ÖNEMLİ HUSUSLARIN yerine getirilmesini saygılarımızla talep ediyoruz.

Nesrin Çıtırık
HayKonfed Başkanı.
TC KİMLİK...
=============================

BAKIMEVİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BELEDİYELERİN, MİMARLARIN ve HAYVAN SEVERLERİN DİKKATİNE BİLGİLERİNE

Belediyeler bakımevi yaparken, bunu hapishane beton odalar ve hücre odalar olarak yapmaktadırlar. Çoğu bakımevinde ZEMİN EĞİMİ yoktur. Sıhhi tesisat drenaj sistemi yoktur. Zemin yıkandığında pislikli suyun gideri düşünülmemiştir veya üstünkörü olarak yapılmıştır. Kapalı oda ve açık teras sistemidir, hayvanlar ya odada yanarlar ya da üstü açık terasta kavrulurlar.

Keza kışın da yağmurdan korunaklı bir açık alanları yoktur. Küçük hücre bölmeler bir kaç metre olarak yapıldığı için, hayvanın durumu bir yana, oraya temizlik için girecek görevlinin harekete alanı yoktur. Bu aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği KANUNUNA da aykırıdır.

Bu ve buna benzer tüm diğer hususları tarifli gerekçeli ve tanımlı olarak toparladık. Bazılarını örnek fotoğraflar ile de destekledik.

Lütfen aşağıdaki LİNKLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

1. Bakımevi Özellikleri: Belediyelerin, Mimarların ve Hayvan severlerin Bilgisine
2. Küçük Belde-İlçeler İçin Küçük Kısırlaştırma-Tedavi Bakım İstasyonları, POST OPERATİF örnekler ile
3. ÖRNEK: Belediyeler için KULLANIMA HAZIR BAKIMEVİ PROJELERİ Bilgilendirme,
http://www.haykonfed.org/2016/02/15/belediyeler-icin-kullanima-hazir-bakimevi-projeleri-bilgilendirme/
4. ADANA BAKIMEVİNEN ÖRNEK FOTOĞRFALAR
http://www.dohayko.org/barinak-resimleri.html
cross