1991'den Bugüne

43. VALİLİK MAKAMINA: ISIRDI bahanesiyle BELEDİYECE alınıp sonrasında yok edilen hayvanlar

43. VALİLİK MAKAMINA: ISIRDI bahanesiyle BELEDİYECE alınıp sonrasında yok edilen hayvanlar için Veteriner İşleri Müdürü hakkında Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili mevzuatlar kapsamında soruşturma açılması talebi.

Belediyeler ve belediye veterinerleri ısırık bahanesi ile KÖPEKLERİ alıp, keyfi olarak hücre kafeste hapsedip, sonra da yok etmesine İZİN VERMEYİN, KANUN MADDELERİNİ TEPELERİNE İNDİRİN. .

==== 1. Isırık yokken, ISIRDI YALANI ile, masum köpekleri alıp hapseden belediyeleri, SAVCILIKÇA kamu davası açılması için şikayet ediniz.
==== 2. Çünkü, ISIRIK, "Kuduz Şüpheli Temastır" ve İHBARI MECBURİDİR. Eğer Belediye ısırık olayını İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne ihbar etmemişse, ya ISIRIK yalandır, ya da görev ihmali vardır, her iki durumda da SUÇ DUYURUSU yapınız.
==== 3. Eğer ısırdı diye ismi verilen şahıs hastaneye baş vurmamışsa, şahıs hakkında da suç duyurusunda bulununuz.
==== 4. ISIRIK var diye köpek alınmışsa ve ısırılan kişinin ismi verilmiyorsa, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ve TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE baş vurup, belediyede ISIRIKLI vaka olduğunu ve ihbarda bulunmadıklarını yazılı olarak şikayet ediniz. Belediyenin bu ahlaksız YALANI ortaya çıksın. Sorgulama ile kanunları tepelerine indiriniz.
==== 5. TOPLAMAK için ısırmayı bahane eden belediye veterinerleri, ısırılan kişi olmadığı için İHBARDA bulunamazlar. Yalan beyandan suç duyurusunda bulunun.
Bulaşıcı bir hastalığı ''İhbarda'' bulunmayan veterinerler hakkında da toplum sağlığını tehlikeye düşürmekten, ‘’ Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlarından dolayı ‘’ SAVCILIKÇA KAMU DAVASI AÇILIR...

''Isırdığı için topladım'' cevabını veren belediyeler için ayrıca Tarım Müdürlüklerini arayıp belediye veterinerliğince ''kuduz riskli temas ihbarında bulunulup, bulunulmadığını'' sorun.. Isırma Vakalarında veterinerliğin yerine getirmesi gereken yasal zorunluluklarını EKTEKİ DİLEKÇEYİ dikkatle okuyarak öğrenin, sorgulayın....
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

ISIRIKTAN DOLAYI KÖPEK ALAN BELEDİYE VETERİNERLERİNİ SORGULAYIN, ISIRIK YOK İSE CEZA ALMASINI SAĞLAYIN. Yazıyı yaşadığınız soruna UYARLAYIN.

ÖRNEK YAZI BELEDİYEYE MÜRACAAT İLE...
===============================================

Konu: ''Kuduz Riskli Temas'' gerekçesiyle toplanarak akıbetleri bilinmeyen hayvanlar için Veteriner İşleri Müdürü hakkında Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili mevzuatlar kapsamında soruşturma açılması talebi.

VALİLİK MAKAMINA
Belediye veterinerliğinin ısırık vakalarında, ‘’kuduz riskli temas’’ gerekçesiyle topladığı hayvanlar için ''bulaşıcı hastalıklarla ilgili mevzuatları'' uygulamadığı, 2015/8 sayılı Genelgeye uymadığı, toplanan hayvanların akıbetlerinin bilinmediği ve bu hayvanlardan bir daha haber alınamamasına ilişkin çok sayıda şikayetçi ve görgü tanığı vardır.

Son yaşanan olayda, yıllardır mahalle sakinleri tarafından bakılan köpek, belediye ekipleri tarafından ısırma gerekçesiyle alınmıştır. Veterinerliğin uygulamalarında yasal mevzuatlara uyulmadığı, hayvan sağlığının yanında toplum sağlığının da tehlikeye düşürüldüğü ve görev ihmalinde bulunulduğu konusunda tespitlerimiz mevcuttur.

Bu konuların açıklığa kavuşturulması için 4982 sayılı yasa gereği aşağıdaki sorularımızın evrak ve kayıtlara dayandırılarak cevaplandırılmasını talep ediyoruz. Söz konusu soruşturmanın hukuka uygun yürütülmesi için Tarım Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığından müfettiş gönderilerek aşağıdaki hususların geniş kapsamlı soruşturulmasını talep ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM:
1.) 2015/8 sayılı Genelgeye istinaden Veterinerlikçe, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ‘’Kuduz Riskli Temas’’ İHBARINDA bulunulup, bulunulmadığının soruşturularak; bulunulduysa, mevzuat gereği müşahedenin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hangi ''resmi veteriner hekimince '''sağlandığı bilgisi ve müşahede sonunda resmi veteriner hekimin gözlem ve sonuç bilgilerinin resmi belgelere dayandırılarak bildirilmesi. Eğer bu uygulamalarda eksiklik var ise, ’Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği’’ ni ihlalden, İHBARDA bulunmayan Veteriner İşleri Müdürü hakkında adli idari işlem başlatılmasını, mevzuatların ilgili maddeleri gereğince, Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğünce ‘’ Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlarından dolayı ‘’ hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

2 .) Isırılma olayında, ısırılan kişilerin ihbar edilmesi yasal mecburiyettir. Veterinerlik tarafından Kuduz riskli temasa maruz kalan kişi hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulunulup bulunulmadığının soruşturulması, veterinerlikten ısırılan şahsın kimliğinin tespit edilerek, hastane raporlarıyla kuduz aşısı olup olmadığının ve hangi sağlık kuruluşunda aşı olduğunun araştırılması, şayet kuduz aşısı olmadıysa bu şahıs hakkında da ilgili mevzuatlar gereğince adli süreç başlatılmasını talep ediyoruz. Belediyenin kuduz şüpheli ihbarlarını hangi sağlık kuruluşuna yaptığı ve sene başından bu yana İl Sağlık Müdürlüğüne kaç ihbarda bulunulduğunun araştırılarak bilgi verilmesini talep ediyoruz.

3) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü, Konulu 71037622-010.06.02-2663 20.01.2014 sayılı genelgede de ifade edildiği üzere, kuduz hastalığı ile mücadelede ve kuduz riskli temasta bulunan hayvanların müşahedeye alınma sürecinde sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerle birlikte çalışılması yasal zorunluluktur. Veterinerliğin, bu vakada ve tüm ‘’kuduz riskli temas’’ ısırık ihbarlarında, şüpheli hayvanlara müdahale etmek için hangi STK ve gönüllüler ile çalıştığının sorgulanarak tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

4) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, sene başından bu yana Veterinerlik tarafından toplam kaç adet ‘’Kuduz Riskli Temas’’ ihbarında bulunulduğu bilgisinin tespit edilerek bu ihbarlardan laboratuvara kaç hayvan numunesi gönderildiği ve gönderilen örneklerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım Şube Müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği ve Tarım Bakanlığı RESMİ VETERİNER hekimlerinin gözlem ve sonuç bilgileri, ölen hayvanların bertaraflarının yönetmelik esaslarına uygun yapılıp yapılmadığının, aynı araştırmanın Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünce de ayrıca yapılarak, kaç hayvanın kuduz şüphesiyle karantinaya alındığı, resmi kayıtları ve hayvanların akıbetlerinin araştırılarak, tarafımıza resmi rakam ve belgelere dayandırılmış bilgilerin verilmesini talep ediyoruz.

5. Bu bilgiler verilmezse, yalan beyandan ve köpekleri kasti olarak öldürmekten dolayı belediye Veteriner İşleri Müdürü hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

6. Toplum ve hayvan sağlığı için hayati derecede önemi olan tüm bu soruşturmalara dair sonuçların, yasal mevzuatlara aykırılığı durumunda yüksek makamınızca belediye Veteriner İşleri Müdürü hakkında işlediği her suç ve görev ihmalinden dolayı ‘’Görevini Kötüye Kullanmaktan’’ soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

7. Ayrıca Veterinerliğin çalışmalarını yeterli biçimde denetlemeyen ilgili başkan yardımcısı hakkında da kuduz bildirimlerini yasaya uygun biçimde yapmayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürmekten işlem yapılarak, haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Ad Soyad:
Tc:

isirik yokken isirdi

cross