1991'den Bugüne

45. Belediye veterinerini BELEDİYE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET EDİNİZ...

45. Belediye veterinerini BELEDİYE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET EDİNİZ...

BELEDİYE ŞİDDETİNİ DURDURMAK İÇİN bu yazıdaki kanun maddelerini öğrenmeyenler, Belediye Veterinerini ekli örnek soruşturma talebi yazısına uygun olarak Belediye Teftiş Kuruluna yollamayanlar YOK OLAN HAYVANLAR İÇİN AĞIT YAKMASINLAR. 
Belediye Veterinerinin KISIRLAŞTIRMA ve TEDAVİ yapmamaları, hayvanları barınakta hastalık, açlık ve pisliğe mahkum etmeleri, kısır küpeli köpekleri şikayet var bahanesi ile toplamaları, dağa taşa ormana, çöplüğe atmaları, gönüllülere kısırlaştırma-tedavi-sahiplendirme ve yerine bırakmada bilgi vermemeleri durumunda BELEDİYE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNCE veteriner hakkında SORUŞTURMA açılmasını Belediye Başkanından TALEP EDİNİZ. 

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

=========================

A-)))))) HAYVAN SEVERLERE BİLGİLENDİRMEDİR: 
==============================
Belediye veterineri de herkes de KANUNLARA uyacak. Devlet onlara hayvanlara yasal ve vicdani boyutta bakarak HİZMET ETMELERİ için maaş veriyor. Barınakta öldürülen veya dağa taşa atılan kedi ve köpekler için Belediye Veterinerleri genelde "SAHİPLENDİRDİK" derler. Ama bu sahiplendirmeyi DEVLET SIRRI gibi saklarlar. Çünkü, sahiplendirme yalandır. Hayvanlar yok edilmiştir. Veya, gönüllülerin sokakta baktıkları hayvanları kısırlaştırma veya tedavi için bakımevine götürmeleri durumunda, bu kanunsuz cevabı verirler ve "bu hayvanı bırakacaksınız, bir daha sormayacaksınız, biz onu sizin bulunduğunuz yere bırakmak zorunda değiliz, nereye istersek bırakırız, size de haber vermek zorunda değiliz" derler. BUNA ŞİDDETLE İTİRAZ edeceksiniz. Bu adamlara meydanı boş bırakmayacaksınız ve hayvanlarınızın haklarını SÖKE SÖKE alacaksınız. Çünkü, gönüllülere yetki ve güç veren yasa maddeleri var. 

BU MADDELERİ EZBERLEYECEKSİNİZ. 

=======1. ÖNEMLİ MADDE: Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği Madde 7 de (b) ve (ç) bentlerinde açıkça "Belediyeler; 

(((b))) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile İŞBİRLİĞİ yapmakla yükümlüdür. 

(((ç))) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür" yazar. 

YASANIN ANLAMI: Belediye veterineri hayvanı, paşa keyfinin istediği yere değil, alınan ortama yani yaşadığı alıştığı yere bırakmak zorundadır. Ve daha da önemlisi, hayvanların SAHİPLENİLMESİ başta olmak üzere TÜM İŞLEMLER için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Bu da veterinerin paşa keyfine bağlı değildir. 

========2. ÖNEMLİ MADDE: Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4 (j) bendinde "Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır." der. 

YASANIN ANLAMI: Belediyeler hayvanların bakım ve tedavilerini gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içinde yapacakları hükme bağlanmıştır. Yani belediyeler bakım ve tedavide de gönüllüler ile işbirliği yapacak. Bu iki maddeyi dikkatle okuyup ezberleyeceksiniz, sokağınızdan alınan hayvanların alındığı yere bırakılmasını ISRARLA talep edeceksiniz. Veya hasta olarak sizin götürdüğünüz hayvanın sizin aldığınız yere bırakılmasını ISRARLA TALEP edeceksiniz. Bunu yapmayan belediye veterinerini ise BELEDİYE BAŞKANLIĞINA şikayet ederek Belediye TEFTİŞ KURULU Müdürlüğünce veteriner HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTIRILMASINI talep edeceksiniz. Aynı yazıyı Orman Su İşleri Müdürlüğüne de yollayıp, yasanın uygulanmadığını ifade edecek ve yasayı uygulatmalaranı talep edeceksiniz. Çünkü Orman Su Müdürlüğü belediyelerin GÖNÜLLÜLER İLE İLETİŞİM İÇİNDE çalışmasını sağlamak zorundadır. 

===================================
)))) Aşağıda size BELEDİYEYE yollayacağınız ÖRNEK yazıyı uyarlamanız için yazıyorum: 
======================================= 

KONU: Belediye Veterinerinin yasaya aykırı uygulamaları için BELEDİYE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNCE hakkında soruşturma açılması talebi. 

YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği 

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Valilik, Orman Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü. 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, 
VETERİNER İÇİN TEFTİŞ KURULUNCA SORUŞTURMA AÇILMASI 
TALEBİ İLE, 

Belediyeniz Veteriner Hekimi, kısırlaştırma veya tedavi etmek üzere aldığı ve, veya gönüllülerce götürülen sahipsiz hayvan ile ilgili uygulamalarda, kanunda tam 7 ayrı maddede yer alan "gönüllüler ile iletişim halinde çalışma" maddeleri olmasına rağmen, bu maddeleri ihlal etmektedir. 

Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği Madde 7 de (b) ve (ç) bentlerinde açıkça "Belediyeler; 

(((b))) Geçici bakımevine gelen hayvanları ..... müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla; geçici bakımevlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile İŞBİRLİĞİ yapmakla yükümlüdür. 

(((ç))) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür" hükmü vardır. 

Veteriner, uygulamaları ile bu maddeleri açıkça ihlal etmektedir. 

Şöyle ki: 

1. ====Veteriner hekim, EKİPLERİNCE sokaktan aldırdığı hayvanı, kısırlaştırma veya tedavi sonrasında aldığı yere bırakması gerekirken bunu yapmamakta, kendi istediği başka bir yere bırakacağını ifade ederek ve başka yerlere bırakarak yasayı ihlal etmektedir. O hayvanlardan çoğu kez bir daha haber alınamamaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ‘’Belediyelerin Alacağı Tedbirler’’ MADDE 7 de yer alan – (1) Belediyeler a)-b)-ç) sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp kayıt altına alındıktan sonra ‘’alındıkları yerlere bırakılması ‘’ hükümleri ihlal edilmektedir. 

2. ====Yasal hak çerçevesinde gönüllüler sokakta baktıkları HASTA hayvanları barınağa götürdüklerinde "bu hayvanı TEDAVİ sonrası biz başka istediğimiz yere bırakacağız. Veya istediğimiz kişiye sahiplendireceğiz. Kime sahiplendirdiğimizi veya nereye bıraktığımızı size söylemek zorunda değiliz" gibi yasaya aykırı uygulama yapmaktadır. Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4 (j) bendinde "Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır." hükmü vardır. Belediye veterineri bu maddeyi ihlal etmektedir. 

3. ====Özellikle sokakta besleme yapan gönüllülere alışkın olduğu için gönüllülerce kolayca yakalanıp belediyeye KISIRLAŞTIRMA İÇİN KEDİ GÖTÜRÜLDÜĞÜNDE, veteriner gönüllülere yalancı muamelesi yaparak "Bu kediyi siz getirdiğiniz için sahibi olarak sizi kabul ederiz. Kediyi de sahipli diye kabul ederiz ve almayız, kısırlaştırmayız," diyorlar. "Eğer kediyi alırsak, bir daha size de vermeyiz sizin sokağınıza da bırakmayız, başka yere bırakırız, veya sahiplendirebiliriz ama kim olduğunu size söylemeyiz" diyerek, gönüllü üzerinde baskı oluşturup KEYFİ DAVRANARAK ve kanunları hiçe saymaktadırlar. 

4 ====== Belediye Bakımevinde KISIRLAŞTIRMA, TEDAVİ ve BAKIM yeterince yapılmamakta, hayvanlar hastalık, mikrop, pislik ve açlığa mahkum yaşamaktadırlar. Burada veterinerin bu önemli görev ihmalinin görünmemesi için, gönüllülerle işbirliği yapmak yerine, onlara bakımevine girişte YASAKLAR koymaktadır. Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4 (j) bendinde "Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır." der. 

5 ======= Veteriner hizmetlerinde yeterince KISIRLAŞTIRMA yapılmadığı için, hayvanlar çoğalmakta, peşinden vatandaş şikayet edince, hayvanlar toplatılıp bilinmeze, ıssızlara, ormanlara, başka ilçelere atılmaktadır. 

6 =======. Ayrıca, yine yasa gereği olan ‘’yasal uyarı afişleri, beslenme odakları yapmayarak’’, hayvanların beslenmesi ve korunmalarını sağlayacak tedbirleri almayarak, Madde -1, Madde- 4, Madde 5-f) , Madde 21 d) hükümlerindeki görevlerini yerine getirmemiş olmaktadır. 

SONUÇ ve SORUŞTURMAYA İLİŞKİN TALEP: 

===Belediye Başkanınca, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğüne "belediye veterineri" hakkında, tüm bu şikayetler göz önüne alınarak, EKLİ YASA MADDELERİ de incelenerek, "yasa dışı uygulamalar ve gönüllülere baskısı" nedeni ile Belediye Teftiş Kurulunca veteriner hakkında GÖREV İHMALDEN ve GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN soruşturma açılmasını görevini vermesini, 

===KISIRLAŞTIRMA YAPILMADIĞI için çoğalan köpekler nedeni ile vatandaş şikayetine sebep olması ve çözümü hayvanları yok etmekte bulması nedeni, şikayet edenler ve hayvanları koruyanlar arasında sorun yaşanıp toplumsal barışın zedelenmesine sebep olması nedeni ile soruşturma açılmasını, 

===Bu yanlış uygulamaları nedeni ile bir devlet kurumu olan belediyenin imaj ve itibarını sarsması nedeni ile soruşturma açılmasını, 

===Şikayetçi gönüllülerin ifadelerinin de kurulca alınmasını, 

===Bakımevinde kayıt ve evrakların incelenmesini, bakımevi koşullarının yasaya uygunluk bakımından incelenmesini, 

===Bakımevi toplama ekibi ve çalışanlarının da şikayetlere yönelik ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun, belediye uygulamalarına ilişkin maddeleri konusunda Orman Su İşleri İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alınmasını, bakımevinin Orman Su yetkilileri ile birlikte denetlenmesini talep ediyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetler konusunda şikayetlere konu yasaya aykırı uygulamalardan vazgeçilip yasa maddelerinin uygulanmasını, gönüllüler ile iletişim halinde çalışmanın sağlanmasını talep ediyoruz. Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

İsim, TC KİMLİK..

cross