1991'den Bugüne

46. YASAL UYARI TABELALI SULUK İÇİN BELEDİYEYE MÜRACAAT EDİNİZ

46. YASAL UYARI TABELALI SULUK İÇİN BELEDİYEYE MÜRACAAT EDİNİZ: Besleme yaptığınızda, şehir eşkıyalarının ŞİKAYET ve SALDIRILARININ en aza inmesi için YASAL UYARI TABELALI SULUK takılmasını belediyelerden YAZILI olarak talep ediniz. Ayrıca bu talebinizi yerel basına da haber olarak yollayın. Hayvanları Koruma Kanununda, belediyelerin sahipsiz hayvanlara BESLEME yapması açıkça yer almaktadır.
Beslenmenin en önemli unsuru ise hayvanlara SU SAĞLANMASIDIR.
Bu bağlamda, 
1. Belediyelere “YASAL UYARI TABELALI SULUKLAR” kurmaları hususunda yazıları hemen yollayalım, takibini yapalım.
2. Bu sulukların üzerinde belediyenin adı ve logosu olan, ve "hayvanlara zarar vermenin yasaya göre suç olduğunu" içeren YASAL UYARI TABELALARININ KONMASINI ısrarla talep ediniz. Yasal Uyarı Tabelalı Suluk olan yerlerde, besleyen ve su koyan gönüllülere TEPKİ azalmaktadır. Vatandaş “Demek ki DEVLETİMİZ de bu hayvanların beslenmesini istiyor” diye düşünmektedir.
3. Zabıta da, belediyeler de ve hatta Orman Su İşleri Müdürlükleri bile yasadaki bu maddeden habersizler. Onlara kanunları öğretelim.
4. Bazı belediyelerin zabıtaları “hayvanları beslemeyin sulamayın” diye baskı yapma cüretini bile göstermektedir. Bu Yasal Uyarı TABELALI SULUKLAR bu adamlara da bunun yasal hak olduğunu gösteriyor öğretiyor. Belediye logolu suluk olan bir yerde zabıta gelip müdahele edemez.
Lütfen belediyelerinize aşağıda ki yazıyı yollayın, takip edin, basının da desteğini alın. Yazıyı aynı zamanda Valilik, Orman Su İşleri, Kaymakamlığa da yollayın. Talep edip de talebinize olumlu cevap vermeyen belediyeleri hem Valiliğe, İl Hayvanları Koruma Kuruluna, Kaymakamlığa şikayet edin ve hem de bize bildirin. 
5. Büyük kuruluşlara da baş vurarak bu tür SULUKLAR yapmalarını talep edip, onları su bağlanacak yer temini için belediyeler ile irtibatlayıp daha fazla suluk konmasını da sağlayabilirsiniz. [email protected]
Selam ve sevgilerimle...

Nesrin ÇITIRIK
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.
==============================
BELEDİYELERE TABELALI SULUK KOYMALARI İÇİN ÖRNEK YAZI: 
==============================

KONU: Bu kavurucu sıcaklarda sahipsiz hayvanlar için sokak ve parklara Yasal Uyarı Tabelalı SULUKLARIN acilen konması talebi.
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, Ev Hayvanlarının Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi (Strazburg, 13. 11. 1987) , Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Yönetmeliği
DAĞITIM : BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri, Müftülükler, Yerel Basın

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1. Parklara, sokaklara ve uygun olan yerlere sahipsiz hayvanlar için YASAL UYARI TABELALI SULUKLAR KONMASINI acilen talep ediyoruz.
2. Bu sulukların konacağı yerlerin tespit edilmesi hususunda gönüllülerle işbirliği yapılmasını, özellikle gönüllülerin besleme yaptıkları yerlere öncelik verilmesini talep ediyoruz.
3. Sulukların tabelalarında “Belediyenin adı ve logosunun" yer almasını, "Hayvanlara zarar vermenin yasalara göre SUÇ olduğu” uyarısının yer almasını talep ediyoruz.
4. Yasal hüküm olmasının yanında, sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed’in (S.A.V), “tüm canlılara su verilmesinde sevap olduğu” sözleri ile bunun Yüce Dinimiz İslam’da da yer aldığı bilinerek gereği yapılmalıdır. %99 u Müslüman olan bir toplumda hayvanların susuzluktan ölmesi utanç vericidir. “(Susuz bir mümin, kuyuya inip su içti. Bir köpek de kuyunun ağzında susuzluktan bitkin vaziyette bekliyordu. O kimse, bu hayvana acıyıp, ayakkabılarından birini çıkardı, onunla köpeğe su verdi. Bu hareketten Allahü teâlâ razı oldu. O kimseyi Cennete koydu.) [Müslim]
5. Hayvanların insan kapısına gitmesi bir lokma ekmek bir yudum su bulmak içindir. Suyunu içen ve karnı da doyan hayvan insan peşinde dolaşmaz, bir köşe bulur yatar. Bu insandan gelen şikayetleri de azaltır.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İSİM, TC KİMLİK NUMARASI

Ek 1…..Talebimize ilişkin Yasanın ilgili maddeleri
Ek 2…. Konuya ilişkin suluk fotoğraflarını içeren görsel.

EK 1.. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarini gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI KURAR ve hayvanların beslenmelerine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı alanlarına bırakılmaz.

cross