1991'den Bugüne

05.Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına: Müfettişler Belediyeleri Denetlesin !!

5. VAHŞİ TOPLAMAYI önlemek için Başbakanlık Teftiş Kurulundan belediyelere MÜFETTİŞ gönderilmesi TALEBİ:

Ekli YAZIŞMAYA katılmayan, KATİL TOPLAMA EKİPLERİ toplayıp yok ettiler diye de şikayet etmesin. 
Yazlıkçılar tatilciler geliyor diye, okullar başladı diye, kalabalık istemiyor diye VAHŞİ TOPLAMA yapıyor belediyeler. Allah korkusundan yoksun Belediyeler KATİL TOPLAMA EKİPLERİNE kedileri bile toplatıp yok ettiriyorlar.
Ekteki yazıyı dikkatle çok dikkatle okuyun ve en altta KENDİ BELEDİYENİZİN adını yazarak NASIL YOLLAYACAĞINIZI da okuyun ve gönderin.
Devlet kurumlarını ÇALIŞTIRMADAN bu zavallı hayvanları "belediye katil toplama ekiplerinin kaba saba duygudan yoksun sürgüne gönderilmiş ekiplerinin" elinden kurtaramayız.

Nesrin Çıtırık/  Hayvan Hakları Konfederasyonu BAŞKANI

ÖRNEK YAZI MAİL ADRESLERİ İLE HAZIR, DİKKATLE OKUYUP YOLLAYIN:
_____________________________________________________

KONU: Belediyenin, "5199 Hayvanları Koruma Kanununa ve 4857 İş Kanununa aykırı olarak, başında veteriner hekim olmadan ve zorunlu eğitimi vermeden, gerekli kıyafet ve ekipmanı sağlamadan, mesai saatleri dışında kayıt ve karar olmadan fazla çalıştırarak ve fazla mesai vermeden" sahipsiz hayvan toplatması, yaban hayatı dahil il ilçe dışında uzak ıssız alanlara attırılması ve sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm uygulamalarının Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince denetlenmesi talebimiz.

İLGİ DAĞITIM: BİMER, Valilik, Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Basın Kuruluşları

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
Belediye, sahipsiz hayvanlara ilişkin işlemleri ve bu hayvanları TOPLATMAYI, hem ilgili yasaları ihlal ederek hem de görevlilerin "iş güvenliğini ve sağlığını" tehdit edecek ve hem de hayvanların çoğu kez ölümüne ve acı çekmesine sebep olacak şekilde yaptırmaktadır.
Belediyenin, Teftiş Kurulu Müfettişlerince denetlenmesini talep ettiğimiz yasalara aykırı uygulamaları şunlardır:

A) TOPLAMADA UYUŞTURCU İĞNE RİSKİ: Üfleme veya tüfekle hayvana atılan uyuşturucu ilaçlı iğne, hem hayvan hem de görevli açısından risk olduğundan, 5199 Sayılı kanun, bu tür toplamanın veteriner hekim kontrolü altında olmasını hükme bağlamıştır. Fakat, hiç bir zaman toplama ekibinin başında veteriner hekim bulunmamaktadır. Bu uyuşturucu iğnenin görevliye veya bir vatandaşa saplanması halinde hayati tehlike oluştuğu da bilinmektedir.

B) YAKALAMADA ISIRILMA RİSKİ: Yakalama çubuğu veya file ile yakalamada da önemli ölçüde "ısırılma" riski vardır. Hem iş kıyafeti hem de yakalama ve tutmada kullanılan ekipman ilkel ve eski olup güvenlik sağlayacak özellikleri taşımamaktadır. Hayvan davranış özelliklerini mesleği dolayısı ile çok iyi bilen tecrübeli veteriner hekimin ekibin başında olmaması, bu tür toplamada da "görevlinin iş güvenliği" riskini artırmaktadır.

C) GÖREVLİLERE EĞİTİM YAPILMAMASI: Yasa toplama yapan görevlilerin, hem hayvan hem de iş güvenliği açısından düzenli olarak eğitimden geçirilmesini hükme bağlamıştır. Belediye, toplamaya ilişkin teorik ve pratik bir eğitim vermeden ekibi gelişigüzel çalıştırmaktalar. Ekibin eğitim aldığına dair detay bilgileri içeren belge, saat ve gün sayısı, eğitimin nerede verildiği, kayıt ve eğitimin bilgisel ve uygulama içeriğini oluşturan müfredat yoktur. Eğitimsiz elemanlar ise toplama sırasında ısırılma ve daha başka risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

D) GECELERİ GİZLİ ÇALIŞTIRMA: Belediyede gerek 657 sayılı yasaya ve gerekse 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan görevliler, geceleri gizli olarak köpek toplamaya çıkartılmakta, kendilerinin izni olmadan fazla mesai yaptırılmakta, itiraz edenin işine son verilmektedir. Yasaya aykırı olarak, görevlilere toplanan köpeklerin belediye sınırları dışındaki alanlara götürmeleri istenmektedir. Belediye görevlileri ve resmi arabalar, izinsiz olarak ilçe dışına çıkmaktadırlar.
Görevlilerin gece toplama yapmaları riski büyük ölçüde artırmakta, sık sık ısırılma ve uyuşturucu iğnenin insanlara isabet ihtimali de artmaktadır.

Bu bağlamda,
"Belediye toplama ekiplerinin "hangi tarihlerde, kimler tarafından, teorik ve pratik olarak hangi müfredat ile hangi konularda" eğitime tabi tutulduklarına ilişkin yazılı belge ve kayıtların kontrol edilmesini, uyuşturucu tüfek veya üfleme ile yakalama yapan ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirildiğinin ve arabaların plaklarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının" ve sahipsiz hayvanlara ilişkin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında yapılan tüm işlemlerin Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerince denetlenmesini talep ediyoruz.
Tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, TC Kimlik No

================================
ŞİKAYETE DAYANAK OLAN YASA MADDELERİ
1. BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
[email protected]
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır;
Başbakanın emri ve onayı üzerine:
1. a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla, bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,
2. HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ: 
Madde 20-1- d şıkkı:"Uyuşuturcu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır" 
Madde 20-1-b şıkkı: "hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır."
Madde 21-1-d şıkkı: "Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz."
3. 4857 Sayılı İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ:
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.
__________________________________________________________________
ARKADAŞLAR, Gönderiyi NE ŞEKİLDE YAPACAĞINIZI AŞAĞIDA detaylı olarak yazıyorum. Lütfen dikkatle okuyunuz. 
1. BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU [email protected] adresini TO kısmına yazınız.
2. Tüm yazılarınızı mutlaka BİMER adreslerine [email protected] ve [email protected] gönderiniz. Bu adreslere gönderilen yazılar mutlaka İŞLEME ALINIYOR ve ilgili kurumlara yollanıyor.
3. ŞİKAYET EDECEĞİNİZ BELEDİYENİN ADINI YAZINIZDA BELİRTİN, .... filanca belediye gibi....ŞEHİR ADRESLERİ İÇİN "Valilik, Belediyeniz, Belediyeniz Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Basın Kuruluşları ve ilgili diğer kurumların" mail adreslerini KENDİNİZ BULUP KİME kısmına ekleyiniz. (to)
4. ORMAN SU BAKANLIĞI ADRESLERİ DE HAZIR. Onları da cc kısmına yani bilgi kısmına ekleyiniz. (cc)
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
5. Yazışmadan haberdar etmek istediğiniz diğer kurum ve kişileri, basın kuruluşlarını, hayvanseverleri de BİLGİ bölümüne ekleyiniz

cross