1991'den Bugüne

06. Orman Su ve Belediye'ye: Kedi Toplayan Belediyelerin Veteriner ve Toplama Ekibi için SUÇ Duyurusu

6. ORMAN SU İŞLERİ Müdürlüğüne ve KEDİLERİ TOPLAYIP YOK EDEN GADDAR BELEDİYELERE UYARI YAZALIM . 

Her gün özellikle AHLAKTAN yoksun, İNSANİ DUYGULARI dumura uğramış kişilerce yönetilen belediyelerden toplanan ve yok edilen KEDİ haberleri geliyor. BUNA İZİN VERMEYİN. Elinizde yasal güç var. Kediler için ayrı bir KISIRLAŞTIRMA-BAKIM Merkezi oluşturmaktan aciz bu belediyelere ASLA KEDİ TOPLATTIRTMAYALIM.

Köpek için "havladı-ısırdı" bahaneleri var. Kediler için o bahane de yok. Kedilere el atan belediyelerin ELLERİNİ yasa maddeleri ile yakın arkadaşlar. 

SOSYAL MEDYADA o belediyenin başkanını da AFİŞE edin, aşağıdaki örnek yazıları uyarlayıp UYARI olmak üzere belediyelere ve SORUŞTURMA AÇMASI İÇİN orman su işleri müdürlüklerine yollayın. Ve yazılarınızı sıkıca takip edin. 

Sevgilerimle.. Nesrin ÇITIRIK  HayKonfed Başkanı.
[email protected]

================================

1. BELEDİYELERE ÖRNEK YAZI:

====================================

KONU: Belediyenizce kedi toplatıldığı bilgilerine istinaden, kedi toplamaya devam etmeniz halinde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesi.

YASAL DAYANAK:
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1.Hayvanların Korunmasına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeligi Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması: MADDE 20 –, MADDE 21 – (1) 
GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Başbakanlık Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlıklar,

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Yasa gereği tüm belediyelerin oluşturması gereken Kedi Kısırlaştırma ve Bakım Merkeziniz bulunmamasına rağmen, belediyeniz tarafından sokak kedilerinin toplandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Kedi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi olmadığı halde, kedilerin toplanması, "bu kedilerin ıssız alanlara atılması, öldürülmesi ve yok edilmesi" demektir ve belediyenizde de bu yönde uygulamalar olduğu bilgileri tarafımıza ulaşmaktadır. 

Yasa, hayvanların toplanması, KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİNDE kısırlaştırılması, alındığı yere bırakılmasını emreder. Bu konudaki hüküm açıktır.

Bir daha kedilerin toplanması durumunda ;

1. Belediyeniz hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, Orman ve Su İşleri Bakanlığının İlgili Birimlerine, Valiliğe, İl Hayvan Koruma Kuruluna ve partinizin genel merkezinde "yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısına" şikayette buluncağımızı biliniz.

2. Belediyeniz toplama ekibinin çalışma koşulları için "İŞ GÜVENLİĞİ" denetimi yapacak müfettiş gelmesini de Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edeceğiz.

3. Ayrıca bu toplama için emir veren belediye başkanı, yardımcısı, veteriner işleri müdürü ve toplama yapan çalışanlar hakkında da, görevi kötüye kullanmak ve yasayı ihlal etmekten dolayı suç duyurusunda bulunacağımız, Belediye Teftiş Kurulunca ayrıca soruşturma isteyeceğimiz bilinmelidir. 

Belediyenizce kesinlikle KEDİLERİN TOPLANMAMASINI talep ediyoruz.

Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği cevap ve bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM SOYİSİM

TC KİMLİK NO :

Ek 1. Orman Su İşleri Müdürlüğüne olan yazımız ekinde İlgili yasa maddeleri ile
==========================================

2. ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ÖRNEK YAZI

KONU:
Kedilerin yaşam haklarının ihlal edilmesi konusunda belediye hakkında soruşturma açılması talebi.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Birinci Bölüm Madde1
Hayvanlarin Korunmasina Dair Kanunun Uygulama Yonetmeligi Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması: Madde 20 –, Madde 21 – (1) 
GEREĞİ ve BİLGİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Başbakanlık Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. Valilik, Belediye Başkanlıkları, Kaymakamlıklar,

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Sokaklarda ve parklarda bulunan kediler, yavrulu ve emzikli anneler, mağdur olanlar dahil belediye tarafından yasa dışı yollarla toplanıp belediye sınırları dışında bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve yok edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Ayrıca, belediye zaman zaman sitelere ve büyük alanlı kuruluşlara kedi yakalamaları için KEDİ KAFESLERİ de vererek yasayı ihlal etmektedir. Çünkü , sahipsiz hayvanların toplatılması sadece belediyelerde görevli ve düzenli olarak eğitime tabi tutulması gereken "toplama ekipleri" tarafından yapılır. Başka kişi ve kuruluşlar hayvan toplayamaz.

Yasada bu konularda açık hükümler vardır:

1. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını "Yasal" güvence altına almıştır. ( EK 1)

2. Belediyeler de topladıkları hayvanları bakım evine götürür, aşılar, kısırlaştırır. Belediyelerin toplayıp rehabilite ettikleri hayvanların "ALINDIKLARI YERE" bırakılmaları esastır. Hiç bir hayvanın yeri değiştirilemez, alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlarla desteklenir, devam eder. Sahipli ya da sahipsiz hiç bir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamaz.( EK(2).

3. MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. (EK 2)

4. MADDE 7 – (1) Belediyeler; ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür.
Günümüzde beton binalarımızı, şehirlerimizi hayvanların doğal yaşam alanlarına kurduk. Doğayı gasp ettiğimiz, beton bloklar diktiğimiz, her yeri asfalt yaptığımız bu ortamda, bu hayvanlara gidecek yer bırakmadığımız açıktır. Ahlaki, vicdani ve yasal boyutta hayvanlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Oysa ki belediye kendi halindeki kedilere bile yaşam hakkı tanımamakta, onları dönemeyecekleri ve açlıktan ölecekleri uzak yerlere, ormanlara, belediye sınırı dışında yaban hayatı alanlarına atmaktadır.

Bu yasal bilgiler bağlamında taleplerimiz:

1. Belediyenin toplama emrini veren veteriner işleri müdürü hakkında 5199 sayılı yasayı ihlalden soruşturma açılması ve idari para cezası verilmesini, yok edilen kedilerin bulunup yerlerine gönüllülerin gözetiminde geri getirilmesini talep ediyoruz. 
2. Yasaya aykırı olan bu toplama emrini yerine getirerek yasayı ihlal eden belediye toplama ekibi görevlilerine soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini talep ediyoruz.
3. Belediye tarafından site ve kuruluşlara "kedi yakalama kafesi" verildiği bilgileri tarafımıza ulaşmıştır. Bu kafeslerin verilmesi yasaya aykırıdır. Bu kafeslerin verilmesi emrini veren ve uygulayanlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
4. Sokaklarda yaşayan kedilerin yaşam haklarının korunması için müdürlüğünüzce belediye, toplum ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmasını talep ediyoruz. 
5. Şehirdeki parklara, sokaklara ve gönüllüler ile belirlenecek uygun yerlere KEDİ EVLERİ konmasını ve bu kedi evlerine düzenli olarak kuru mama konarak kedilerin beslenmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Taleplerimize ilişkin yasal dayanak ekte sunulmuştur.
Müracaatımıza ilişkin yapılacak işlemlerin ve alınacak tedbirlerin, soruşturma sonuçlarının tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bildirilmesine emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM SOYİSİM
TC KİMLİK NO
=========================

EK 1: Hayvanları Koruma Kanunu
BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

EK 2 Hayvanlarin Korunmasına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeligi
Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması
MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır.

Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

MADDE 21 – (1) (Belediyelerce) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır.

d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları ve tedavileri yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. 

g) Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

cross