1991'den Bugüne

40.. Belediye Veterinerinin yasaya aykırı uygulamaları için BELEDİYE TEFTİŞ KURULUNCA hakkında soruşturma açılması talebi.

40. Belediye Veterinerinin yasaya aykırı uygulamaları için BELEDİYE TEFTİŞ KURULUNCA hakkında soruşturma açılması talebi.

Barınakta öldürülen veya dağa taşa atılan kedi ve köpekler için Belediye Veterinerleri genelde "SAHİPLENDİRDİK" derler. Ama bu sahiplendirmeyi DEVLET SIRRI gibi saklarlar. Çünkü, sahiplendirme yalandır. Hayvanlar yok edilmiştir. Veya, gönüllülerin sokakta baktıkları hayvanları kısırlaştırma veya tedavi için bakımevine götürmeleri durumunda, bu kanunsuz cevabı verirler ve "bu hayvanı bırakacaksınız, bir daha sormayacaksınız, biz onu sizin 
bulunduğunuz yere bırakmak zorunda değiliz, nereye istersek bırakırız, size de haber vermek zorunda değiliz" derler.

BUNA ŞİDDETLE İTİRAZ edeceksiniz. Bu adamlara meydanı boş bırakmayacaksınız ve hayvanlarınızın haklarını SÖKE SÖKE alacaksınız. Çünkü, gönüllülere yetki ve güç veren yasa maddeleri var. 

BU MADDELERİ EZBERLEYECEKSİNİZ.

1. ÖNEMLİ MADDE: Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği Madde 7 de (b) ve (ç) bentlerinde açıkça "Belediyeler; (((b))) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile İŞBİRLİĞİ yapmakla yükümlüdür.

(((ç))) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür" yazar. 

YASANIN ANLAMI: Belediye veterineri hayvanı, paşa keyfinin istediği yere değil, alınan ortama yani yaşadığı alıştığı yere bırakmak zorundadır. Ve daha da önemlisi, hayvanların SAHİPLENİLMESİ başta olmak üzere TÜM İŞLEMLER için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Bu da veterinerin paşa keyfine bağlı değildir.

2. ÖNEMLİ MADDE: Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4 (j) bendinde "Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır." der. 

YASANIN ANLAMI: Belediyeler hayvanların bakım ve tedavilerini gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içinde yapacakları hükme bağlanmıştır. Yani belediyeler bakım ve tedavide de gönüllüler ile işbirliği yapacak. 

Bu iki maddeyi dikkatle okuyup ezberleyeceksiniz, sokağınızdan alınan hayvanların alındığı yere bırakılmasını ISRARLA talep edeceksiniz. Veya hasta olarak sizin götürdüğünüz hayvanın sizin aldığınız yere bırakılmasını ISRARLA TALEP edeceksiniz.

Bunu yapmayan belediye veterinerini ise BELEDİYE BAŞKANLIĞINA şikayet ederek TEFTİŞ KURULUNCA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTIRILMASINI talep edeceksiniz.

Aynı yazıyı Orman Su İşleri Müdürlüğüne de yollayıp, yasanın uygulanmadığını ifade edecek ve yasayı ugulatmalaranı talep edeceksiniz.

Çünkü Orman Su Müdürlüğü belediyelerin gönüllüler ile iletişim içinde çalışmasını sağlamak zorundadır.
Aşağıda size BELEDİYEYE yollayacağınız ÖRNEK yazıyı uyarlamanız için yazıyorum:

=============================================

KONU: Belediye Veterinerinin yasaya aykırı uygulamaları için BELEDİYE TEFTİŞ KURULUNCA hakkında soruşturma açılması talebi.

YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, VALİLİK, Orman Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Belediyeniz Veteriner Hekimi, kısırlaştırma veya tedavi etmek üzere aldığı veya bizim götürdüğümüz sahipsiz hayvan ile ilgili uygulamalarda, kanunda tam 7 ayrı maddede yer alan "gönüllüler ile iletişim halinde çalışma" maddeleri olmasına rağmen, bu maddeleri ihlal etmektedir. 
Şöyle ki:
1. Veteriner hekim, sokaktan aldığı hayvanı, kısırlaştırma veya tedavi sonrasında aldığı yere bırakması gerekirken bunu yapmamakta, kendi istediği başka bir yere bırakacağını ifade ederek yasayı ihlal etmektedir.
2. Yasal hakkımız çerçevesinde gönüllü olarak sokakta baktığımız hasta hayvanları götürdüğümüzde, "bu hayvanı biz başka istediğimiz yere bırakacağız. Veya istediğimiz kişiye sahiplendireceğiz. Kime sahiplendirdiğimizi veya nereye bıraktığımızı size söylemek zorunda değiliz" gibi yasaya aykırı uygulama yapmaktadır.
3. Özellikle sokakta beslediğimiz için bize alışkın olan kedileri kolayca yakaladığımız için, biz yakalayıp kısırlaştırma için veterinerliğe götürdüğümüzde, bize yalancı muamelesi yaparak "Bu kediyi siz getirdiğiniz için sahibi olarak sizi kabul ederiz. Kediyi de sahipli diye kabul ederiz ve almayız, kısırlaştırmayız, tedavi etmeyiz" diyorlar. "Eğer kediyi alırsak, bir daha size de vermeyiz sizin sokağınıza da bırakmayız, başka yere bırakırız, veya sahiplendirebiliriz ama kim olduğunu size söylemeyiz" diyerek kanunları hiçe saymaktadırlar.
4. Veteriner, yasa maddelerini hiçe sayarak üzerimizde psikolojik baskı oluşturarak bizi yıldırmaya, hayvanlara bakmaktan vaz geçirmeye çalışmaktadır. 

SONUÇ ve TALEP: Tüm bu şikayetlerimiz göz önüne alınarak, EKLİ YASA MADDELERİ de incelenerek, "yasa dışı uygulamalar ve biz gönüllülere baskısı" nedeni ile Belediye Teftiş Kurulunca veteriner hakkında soruşturma açılmasını, sahipsiz hayvanlar konusunda yasaya aykırı uygulamalardan vaz geçilip yasa maddelerinin uygulanmasın, gönüllüler ile iletişim halinde çalışmanın sağlanmasını talep ediyoruz. 

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, TC KİMLİK..

==============================

Ek....ŞİKAYETİMİZE DAYANAK OLAN YASA MADDELERİ:
1. ÖNEMLİ MADDE: Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği Madde 7 de (b) ve (ç) bentlerinde açıkça "Belediyeler; (((b))) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların SAHİPLENİLMESİ için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile İŞBİRLİĞİ yapmakla yükümlüdür. (((ç))) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür" yazar. 
YASANIN ANLAMI: Belediye veterineri hayvanı, paşa keyfinin istediği yere değil, alınan ortama yani yaşadığı alıştığı yere bırakmak zorundadır. Ve daha da önemlisi, hayvanların SAHİPLENİLMESİ başta olmak üzere TÜM İŞLEMLER için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Bu da veterinerin paşa keyfine bağlı değildir.

2. ÖNEMLİ MADDE: Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4 (j) bendinde "Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır." der. 
YASANIN ANLAMI: Belediyeler hayvanların bakım ve tedavilerini gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içinde yapacakları hükme bağlanmıştır. Yani belediyeler bakım ve tedavide de gönüllüler ile işbirliği yapacak.

cross