1991'den Bugüne

02. Sahipli Hayvana Karşı Baskı ve Tehdit Durumunda Yapılacaklar

 SAHİPLİ Hayvana, Komşu, Site Yönetim, Kurum, Zabıta, Muhtar, Kişi ve Resmi Kurumlardan gelen BASKI ve TEHDİT DURUMUNDA YAPILACAKLAR, BASKI YAPANLARA GÖNDERİLECEK ÖRNEK YAZI, BASKININ DEVAM ETMESİ DURUMUNDA Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüklerine gönderilecek ÖRNEK YAZI KANUN MADDELERİ İLE BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

Sahipli hayvanınıza MÜDAHALE EDEREK yasayı ihlal eden ŞEHİR EŞKIYALARINA kanun maddeleri ile hadlerini bildirebilirsiniz. Siz hayvan sahipleri 2. sınıf insan değilsiniz, kanunlar sizi de koruyor.
Aşağıdaki altın değerinde 4 AŞAMADA DÜZENLENMİŞ OLAN yazılardaki mevzuat ve yasal bilgileri ezberleyin ve “site-apt yönetim, komşu, zabıta, muhtar” her kim ise TEPELERİNE İNDİRİN…
Örnek yazıyı BASKICI kişi veya kuruma yollayın.
Baskı devam ederse, en alta konmuş olan Orman Su İşlerine gönderilecek 2. ÖRNEK yazıyı da kuruma yollayın.
Her durumda destek için bize [email protected] adresime yazabilirsiniz.

Çaresiz değilsiniz, yanınızdayız.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

=============================
=============================

A-) GENEL OLARAK BİLMENİZ GEREKEN HUSUSLAR
===================================

Önce ilk BİLGİLENDİRME yazısını çok dikkatle okuyup durumunuza uygun olan maddeleri not edin. Daha sonra aşağıdaki ilgili KURUMA olan ÖRNEK yazıyı da inceleyip, YOLLAYACAĞINIZ yazıyı hazırlayın. Bize yollarsanız üzerinde birlikte çalışırız.

Evinizde veya bahçenizde baktığınız sahipli hayvanlarınıza site yönetimlerinden, komşulardan, kişi veya özel veya belediyeler de dahil tüm resmi kurumlardan gelen her türlü tehdit, baskı ve uyarılar için yapılacakları genel olarak yazdık. YÖNETİM veya KOMŞUNUZA veya KURUMA yollayacağınız ÖRNEK YAZIYI tüm KANUN MADDELERİ ile kullanımınıza hazırladık. Bu yazıyı öncelikle sizin çok iyi okumanız, yasal haklarınızı hem ulusal hem de uluslararası sözleşmeler bağlamında bilmeniz gerekli.
Belli başlı kanunlar, örnek müracaat yazısı altında detaylı olarak şu sıra ile bulunmaktadır, bunları iyi öğrenmelisiniz:

Ek.. 1.. HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Ek…2…TÜRK CEZA KANUNU
Ek…3…EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ve HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
EK. 4….6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Ek ..5…Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka’nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ:

GENEL OLARAK YAPACAKLARINIZA ve DAYANACAĞINIZ KANUNLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

1. Sahipli hayvana sadece MAHKEMELER müdahale edebilir. Başka hiç bir kurum veya kişi müdahale edemez. Çünkü sahipli hayvan TCK ya göre MAL KAPSAMINA girer. Bunu çok iyi anlamalısınız. Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da burada devreye giriyor. Bu kanunu ve Uluslararası Sözleşmeleri nasıl kullanacağınızı aşağıdaki yazıdan okuyup ezberleyiniz.

2. Zabıta müdahalesini olduğu durumlarda, derhal “görevi kötüye kullanmaktan ve haneye tecavüzden” derhal “kendi kurumu olan belediyeye ve valilik ile içişleri bakanlığına” şikayet ediniz. Aşağıdaki ilgili kuruma olan yazıyı muhtara da bir üst yazı ile yollayıp ön uyarı yapabilirsiniz. (Zabıta ne sahipli ne de sahipsiz hayvana müdahale edemez)

3. Komşu veya mahalle sakinlerinin “imza toplamasının” ise kesinlikle yasal bir geçerliği yoktur, o imzalar ile kapınıza gelen tüm kurum ve kişileri valiliğe şikayet ediniz.

4. Sahipli hayvana Muhtar müdahalesinde ise, muhtarı görevini kötüye kullanmak, toplumu hayvan varlığına karşı tahrik etmekten “valiliğe” şikayet ediniz. Gerekirse muhtara da aşağıdaki yazıyı bir üst yazı ile yollayarak ön uyarı yapabilirsiniz. (Sahipsiz hayvana muhtar müdahalesinde de şikayet edeceğinizi unutmayın.)

5. Komşu veya başka kişiler tarafından hakaret veya tehdide maruz kalırsanız, hiç zaman kaybetmeden “Karakola, şahsen tehdit edildiğinize, hakaret gördüğünüze” dair şikayette bulununuz.

6. Eğer hayvanınıza karşı yapılmış bir darp şiddet var ise, sahipli hayvan TCK ya göre mal kapsamına girdiği için, bu konuyu da karakola şikayet ediniz. Karakol ifadenizi aldıktan sonra konuyu SAVCILIĞA iletecektir. (ÖNEMLİ BİLGİ: Sokakta baktığınız sahipsiz hayvana olan şiddet ve darp durumunda, siz de hakaret-tehdit gördüyseniz, karakolda SİZE YAPILAN hakaret ve tehdidi ön plana çıkartınız, şikayetinizin ana konusu yapınız. Sahipsiz hayvan için karakola gidildiğinde, karakol direkt olarak “bu durumun valilik yetkisinde olduğunu” söylemektedir, doğrudur)

7. Sahipli hayvana müdahalede, öncelikle yönetim veya şikayetçi kişiye KANUN maddelerini ve yasal haklarınızı içeren ÖRNEK yazıyı yollayınız. Sorun çözülemiyor ise, bu yazıyı eke koyarak, KİŞİ ya da KURUMU, dilekçenizde belirttiğiniz KANUNLARI ihlal ettikleri, KİŞİLİK HAKLARINIZI ihlal ettikleri için SAVCILIĞA şikayet ediniz.

8. Bu yasal haklarınızı içeren yazıyı bir üst yazı ile Orman Su İşleri Müdürlüğüne, bu kişiler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlalden soruşturma açılması, uyarılması, Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirilmeleri, idari para cezası verilmesi talebi ile yollayınız.

9. Bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. Personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit edilecek. Şikayetlerin devam etmesi halinde, belediyeden ve ilgili kurumlardan tüm site veya apartmanda İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERDE aykırı hususların ve MALİ gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikayetçi kişilere duyurunuz.

10. Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5.maddesi, “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.” şeklinde hükme bağlanarak, hayvan sahiplerine önemli görevler yüklemiştir. Site yönetimi veya komşu size hayvanınız için baskı yaparak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5.maddesinde evcil hayvan sahibi olarak yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi engellediği gibi KANUNA AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR.

11. Hayvanları Koruma Kanunu’nun 12/d.maddesi “Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.” şeklinde hükme bağlanmış ve yine hayvan sahibine sorumluluk yüklemiştir. Hayvan sahibine baskı, evcil hayvan sahiplerini duygusal olarak bağlandıkları hayvanlarını terketme/başkasına sahiplendirme/barınağa bırakma seçeneklerinden birisine zorlayacak ve psikolojik olarak travma yaşanmasına sebep olacaktır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun 2/d maddesi “Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder” şeklinde hükme bağlanmıştır. Yine yukarıda belirttiğimiz 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun 2/d maddesi’nde açıkça belirtilen PSİKOLOJİK ŞİDDET tanımına girmektedir. KANUNA AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR.

12. Site yönetimince kurallara uymayan site sakinlerine ceza kesileceği söylendiği durumlarda, yönetime “Yönetim planları, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtildiği gibi, “Sözleşme” hükmündedir ve bağımsız bölüm malikleri/varisleri ve temsilcilerini bağlayıcı özelliği vardır. Ancak, Yönetim planları ve hatta Kat Mülkiyeti Kanunu dahi “yönetim kurullarına” ve “Kat Malikleri Kurulu”na PARA CEZASI KESME yetkisi vermemiş ve bu yetkiyi mahkemelere devretmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu, “Yönetim planı”na aykırı davranan site sakinleri hakkında sadece hakimin müdahalesini işaret etmektedir. Buna göre, para cezaları kesilmesi KANUNA AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR.” şeklinde uyarıda bulunun.

13. Hayvan sahiplerine hayvanları için yapılan baskı durumunda “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi incelendiğinde,Hayvanların aynı insanlar gibi hak sahibi olabileceği anlaşılmaktadır. Bu düzenleme, hayvanı, “hak ehliyetine sahip olan canlı” kabul etmektedir. Hayvan, aynı insanlar gibi hak ehliyetine sahip kabul edildiğine göre; Borçlar kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, taraflar arasında yapılan sözleşmelerin hayvanların kişilik haklarına aykırı düzenlemeler içerip içermediği de göz önünde bulundurulmalıdır. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 5.maddesinin 1.fıkrası; “Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan, uygun besleme ve bakımı görme hakkına sahiptir” şeklinde kayıt altına alınmıştır. Bu düzenleme insana, desteğine ihtiyaç duyan hayvanı besleme ve bakımını yapma yükümlülüğü vermektedir. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ın 90/son maddesi ise; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Buradan hareketle; Uluslararası antlaşmalar ile hak ehliyetine sahip olan hayvanların etolojik ve metabolik ihtiyaçlarını gidermelerini önlemeye yönelik uygulama ve uyarılar, yukarıda bahsi edilen kişilik hakları ile temel hak ve özgürlükler bağlamında: – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ın 90/son maddesi’ne – Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine – 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na – Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR” şeklinde uyarıda bulunun.

Yukarıdaki bilgileri çok dikkatle okuduktan sonra, ekli örnek yazıyı ÇOK ÇOK İYİ OKUYUN, DURUMUNUZA UYARLAYIN, SONRA GÖNDERİN.
Birinci paragrafa SORUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ eklemeyi sakın unutmayın….

Karşılıklı konuşmalar için de kanunları özellikle ezberleyin. Sıkıntılarda lütfen bizi arayın. Örnek yazıyı uyarladığınızda öncelikle kontrol etmemiz için bize de yollayabilirsiniz. [email protected]

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

===================================
===================================

B-İDARİ YAZIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
===================================
a. Hayvanı şikayet eden kişilere veya yönetime yazı gönderilecek. Bu yazıda, yasa maddelerinden bahsedilecek, bu davranışlarının yaşamları kanunla güvence altına alınmış olan hayvanların yaşam hakkına tecavüz olduğu, kendilerini Orman Su İşler Bölge Müdürlüğüne şikayet ederek idari soruşturma açılması ve idari para cezasının verilmesi isteneceği belirtilecek. Bu yazıya Orman Su İşlerine ve Valiliğe gönderilen yazılar da eklenecek ki kişi kendisinin gerçekten şikayet edildiğini görsün.

b. Hayvanların evde yaşamalarının, “gerek 5199 sayılı kanun ve gerekse devletimizce imzalanan "uluslararası anlaşmalarla" güvence altına alındığı, kişilerin bu şekilde baskı ve şikayetlerinin yasayı ihlal olduğu anlatılacak.

c. Sahipli hayvanin MAL KAPSAMINA girmesi nedeniyle apartman yönetim kurullarınca veya başka bir kurumca bir müdahelede bulunulamayacağı, tahliye baskısı yapılamayacağı yazılacak. Sahipli hayvanları tahliye kararını sadece MAHKEMELER verir. Ayrıca, sahipli hayvana yapılacak kötü davranışın, Türk Ceza Kanunu kapsamına girdiği belirtilecek.

d. Bu esnada, apartman veya sitede, evlerde veya ortak alanlarda, imar planına AYKIRI olarak yapılmış olan tadilatlar veya yapılanmalar tespit edilecek. Personel yönetiminde, genel kurul toplantılarında, bazı alım satımlarda, ortak kullanım alanlarındaki yönetim kullanımında olan yerlerde yönetimden kaynaklanan sorunlar- eksiklikler -yanlış kullanımlar varsa onları tespit edilecek. Şikayetlerin devam etmesi halinde, belediyeden ve ilgili kurumlardan tüm site veya apartmanda İMAR PLANINA ve İDARİ İŞLERDE aykırı hususların ve gelir-gider durumunun araştırılması isteminde bulunulacağı yönetime ve şikayetçi kişilere duyurulacak.

==========================================
==========================================

C-) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA VEYA İLGİLİ KİŞİLERE GÖNDERİLECEK YAZI
===================================

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Baktığım sahipli hayvanım için YÖNETİMİNİZ (!!!!!!veya şikayetçi kimse yazın YAZIN!!!!!!!!) tarafından sürekli olarak rahatsız edilmekte, taciz noktasına varan davranışlara muhatap olmaktayım. (!!!Burada sorunu ANLATIN !!!!!!!!!!).

Önceliğim ve samimi temennim, komşularım ile insani boyutta ve komşuluk hukuku içinde bu sorunu çözmektir.
Sahipli hayvana sadece bağımsız Türk Mahkemelerinin müdahale edeceğini öncelikle yazıp, daha sonra hayvan yaşam hakkına ilişkin haklarımızı içeren yasaları ilgili maddeleri ile bilgilerinize sunuyorum:
1. TBMM de kabul edilmiş olan 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu, hayvanların evlerde yaşamalarını yasal güvence altına almıştır. Bir hayvanı sahibinden ayırmaya yönelik her türlü teşebbüs, baskı ve karar, sadece sahiplerine değil hayvana da şiddet unsurları içerir ve yasalar şiddete karşı insanı nasıl koruyorsa hayvanı da korumaktadır. (5199 MADDE 1. -Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır). Aynı kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 21/g bendi; “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan, belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.” şeklinde konuyu hükme bağlayarak sahipli hayvanların da bulunduğu ortamdan alınmasına / taşınmasına yasak getirmiştir. Hayvanların güvenliğinin tehdit altında olması durumunda, bu yasal mekanizmalar harekete geçirilecektir. (Ek 1)

2. Sahipli hayvan mal kapsamında olması nedeni ile Türk Ceza Kanunu kapsamına girer ve TCK 151/2 koruması altındadır. Sahipli bir hayvanın yaşam hakkına kast etmek, zarar vermek veya zarar vereceği ile tehdit etmek de suçtur ve TCK ya göre cezaya tabidir. (EK 2)

3. Sahipli hayvanları “ZEHİRLEMEK” tehdidi veya başka bir tehditte bulunmak, “SAHİBİNİ TEHDİT ETMEK” demektir ki bu da TCK kapsamında değerlendirilerek hukuki yaptırımlara sebep olacaktır.

4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hayvanların yaşam haklarına ilişkin ULUSLARARASI sözleşmelere imza atmıştır. Bu bağlamda “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde” açıkça “Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz, hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez” hususları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi” de sahipli hayvanların hiç bir koşul altında terk edilemeyeceğini içermektedir. Sahipli hayvana yönelik rahatsızlık verici ve zorlayıcı, bakılmalarını engelleyici baskılar, kişiye kendi hayvanını terk etmesi, hayvanın acı sıkıntı ve ızdırap çekmesi anlamında baskı oluşturmak demektir ve yasaya aykırıdır. (EK 3)

5. Öncelikle, 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 2.maddesi, “şiddeti ve şiddet mağdurunu” açıkça tarif etmiştir. Bu yasa gereği gücünü ve yetkisini yasalardan alan hayvan sahiplerinin baktıkları hayvanlar nedeni ile sözlü ve psikolojik şiddete maruz bırakılması” 6284 Sayılı Kanuna göre SUÇ teşkil etmektedir. (EK 4…) Hayvanları Koruma Kanunu’nun 12/d.maddesi “Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.” şeklinde hükme bağlanmış ve yine hayvan sahibine sorumluluk yüklemiştir. Hayvan sahibine baskı, evcil hayvan sahiplerini duygusal olarak bağlandıkları hayvanlarını terketme/başkasına sahiplendirme/barınağa bırakma seçeneklerinden birisine zorlayacak ve psikolojik olarak travma yaşanmasına sebep olacaktır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun 2/d maddesi “Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder” şeklinde hükme bağlanmıştır. Yine yukarıda belirttiğimiz 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun 2/d maddesi’nde açıkca belirtilen PSİKOLOJİK ŞİDDET tanımına girmektedir. KANUNA AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR.

6. Yargıtay 18.Hukuk Dairesi, 1993/1653 sayılı kararında “Köpek evcil bir hayvan olup günümüzde birçok ailenin beslediği hayvanlardandır. O nedenle, köpeğin bizatihi kendisi, rahatsız edici bir unsur olarak kabul edilemez” diyerek evcil hayvanların sosyal hayatın bir parçası olduğunu onaylamıştır.

7. Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka,bilimsel makalesinde, ev hayvanlarına karşı komşu veya kurumlarca tahliye ve bulundukları yerde yaşamalarına ilişkin talep, baskı ve tehditleri, “İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran psikolojik destek sağlayan, yalnızlığı ve çağın en önemli sorunu olan stresi gideren bir canlıdan/bir dosttan ayrılmak hem sahipleri için hem de hayvan için büyük bir psikolojik yıkımdır. İki taraf için de psikolojik şiddete maruz kalmaktır.” şeklinde tarif etmektedir. Ayrıca, “Bir hayvanı sahibinden ayıran her türlü karar, sadece sahiplerine değil hayvana da şiddet unsurları içerir ve yasalar şiddete karşı insanı nasıl koruyorsa hayvanı da korumaktadır.” şeklinde görüş de beyan etmiştir. (Ek 5)

8. “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi incelendiğinde, Hayvanların tıpkı insanlar gibi hak sahibi olabileceği anlaşılmaktadır. Bu düzenleme, hayvanı, “hak ehliyetine sahip olan canlı” kabul etmektedir. Hayvan, aynı insanlar gibi hak ehliyetine sahip kabul edildiğine göre; Borçlar kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, taraflar arasında yapılan sözleşmelerin hayvanların kişilik haklarına aykırı düzenlemeler içerip içermediği de göz önünde bulundurulmalıdır. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 5.maddesinin 1.fıkrası; “Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan, uygun besleme ve bakımı görme hakkına sahiptir” şeklinde kayıt altına alınmıştır. Bu düzenleme insana, desteğine ihtiyaç duyan hayvanı besleme ve bakımını yapma yükümlülüğü vermektedir. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ın 90/son maddesi ise; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Buradan hareketle; Uluslararası antlaşmalar ile hak ehliyetine sahip olan hayvanların etolojik ve metabolik ihtiyaçlarını gidermelerini önlemeye yönelik uygulama ve uyarılar, yukarıda bahsi edilen kişilik hakları ile temel hak ve özgürlükler bağlamında: – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ın 90/son maddesi’ne – Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine – 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na – Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne AYKIRIDIR ve DAVA KONUSUDUR”

Değerli Site Yöneticileri,
Hayvanlar evin bir ferdi gibidir. Yasal boyutunun yanında, olayın ahlaki ve vicdani boyutu da vardır. Hayvanların, sahipleri ile kendi evi ve bahçesinde yaşamasını engellemeye çalışmak, alıştıkları ortamdan uzaklaştırılmaları için baskı yapmak, onların ÖLÜM EMRİNİ vermekle eşdeğerdir ve sahibi üzerinde de şiddet uygulamak demektir. Çünkü, yurdumuzda ki belediye barınakları birer açlık ve hastalık ile ESİR KAMPI halindedir. Yavru olmayan bir hayvanın da bir başkasına sahiplendirme ŞANSI yok denecek kadar azdır. Kısaca, hayvanımıza yönelik ısrarlı olunması demek, bu hayvanın sokaklara düşmesi ve insanlar tarafından dövülmesi, yakılması, tecavüze uğraması, gözünün oyulması yani kısaca işkenceli bir ölüme mahkum olması demektir.
Hem kültürümüz hem de dinimizde var olan komşuluk hakkının, ağzı dili olmayan çaresiz hayvanlar için de geçerli olması gerektiğine inanıyoruz. Hayvanların aleyhine olmayan, onların varlığını ve yaşam haklarını tehdit etmeyecek ortak çözümlerin bulunması için her türlü çabayı göstermeye hazırız.

Şiddetin tüm yaşamlarımızı sarıp sarmaladığı, tahammülsüzlüğün yaygın eğilim haline geldiği günümüzde, komşuluğun çoğu kez akrabalarla olduğundan daha fazla yakınlık oluşturduğu bilinerek, bu olguya değer verilmelidir.
Hayvanımıza ilişkin şikayetin ısrarla devam etmesi durumunda, evimizin bir ferdi olan hayvanımızdan asla vaz geçmeden, aşağıda kanun maddeleri ile belirttiğimiz tüm YASAL HAKLARIMIZI sonuna kadar kullanacağımızı ifade etmek isteriz.
Saygılarımızla…

TC KİMLİK… İSİM..
______________________________

EKLİ MADDELER:
Ek.. 1.. HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Ek…2…TÜRK CEZA KANUNU
Ek…3…EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ve HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
EK. 4….6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Ek ..5…Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka’nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ:

Ek .1…HAYVANLARI KORUMA KANUNU
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. – Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ek…2…TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004
1. Sahipli hayvana karsi yapilan eylemler Türk Ceza Kanununu MALA ZARAR VERME başlığı altınnda 151 Nolu Maddenin 2. fikrasında düzenlenmiştir.
Mala Zarar Verme MADDE 151 -(1) Başkasının taşınır taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılmaz hale getiren kişi, mağdurun şikayeti üzerine dört aydın üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.(2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir. Soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHIPLI HAYVANA karşı işlendiğinde Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluyur ve savcılıklar tarafından soruşturulup haklarında dava açılır.

Ek…3..EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ : TBMM tarafından 4934 sayılı kanun ile uygun bulunarak kanun hükmünde sayılan 18 kasım 1999 tarihinde Strazburg’da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme Madde 3 Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar
1- Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz.
2- Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez.
HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ: Birleşmiş milletler Eğitim, Bilim ve kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Ekim1978 de Paris UNESCO evinde HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ İlan edilmiştir. Bu metin 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü’ne sunulmuş ve aynı yıl halka açılmıştır. Bu bildirgenin 5. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında 1-) bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun besleme ve bakımı görme hakkına sahiptir 2-) Hiçbir koşul altında terk edilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler’’ düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme insana desteğe ihtiyaç duyan hayvanı besleme ve bakımını yapma yükümlülüğünü yüklemektedir.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90/son maddesi ‘’ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar KANUN HÜKMÜNDEDİR. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

EK 4…. 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
2.Madde: Şiddeti ve Şiddet Mağduru’nu tarifi:
ŞİDDET: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.
ŞİDDET MAĞDURU: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi ifade eder. Şeklinde tanımlayarak hükme bağlamıştır.

EK 5…. Uzman Psikolog Prof Dr Tamer Dodurka’nın EV HAYVANLARINA İLİŞKİN BİLİMSEL MAKALESİ:
DOHAYKO WEB SİTESİNDE:
https://www.facebook.com/haykonfed.komsu/photos/a.291022034562364.1073741828.290100294654538/291027671228467/?type=3&fref=mentions

FACEBOOK SİTESİNDE:
http://www.dohayko.org/haykonfed-komsu-ve-ihlal/3851-11-evinden-tahliyesi-istenen-hayvanlar-icin-uzmpsikolog-profdrtamer-dodurkanin-gorusleri.html

===============================
===============================

D-) HAYVANA KARŞI SATAŞMA VE SALDIRI DURMAZSA, YÖNETİME OLAN YAZI DA EKE KONARAK ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ
===============================

ORMAN SU İŞLERİ BÖLGE VE İL MÜDÜRLÜĞÜNE,

Evimizde ailemizle birlikte yasayan hayvanımızın her türlü bakım ve takibi veteriner hekim tarafından yapılmakta, hijyen koşullarına ve çevre temizliğine azami derece özen gösterilmekte, çevreye rahatsızlık verilmemesi için de tarafımızca son derece dikkat edilmektedir.
Buna rağmen, komşumuzca (isim yazın, yönetim ise yönetim bilgisini yazın) sürekli olarak ve zaman zaman da sözlü saldırılara varan biçimde hayvanımızın yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılmakta, yasalara aykırı olarak hayvanımızı TERK ETMEYE zorlanmamıza varan biçimde baskı altında tutulmaktayız.
Gerek imza altına alınan uluslararası sözleşmeler ve gerekse 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve devletimizin imza attığı uluslararası sözleşmeler "HAYVANI TERK ETMEYİ" yasal hükümle yasaklamış olmasına rağmen, bizi hayvanımızı terk etmeye zorlamaktadırlar.
Sahipli hayvanlar TCK ya göre MAL KAPSAMINA girdiği için bu konuda TEK YETKİLİNİN mahkemeler olmasına rağmen, hayvanımıza yönelik baskı yapılarak TCK da ihlal edilmektedir.
Bize psikolojik baskı yapılarak, farklı bir şekilde yıldırma politikası izlenmekte, anayasal haklarımız ihlal edilmektedir.
Komşumuza olan ön uyarı ve bilgilendirme yazımız ektedir. (ek)

Ayrıca, Belediye bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların ÖNCELİKLE SAHİPLENDİRİLMESİ esas olduğu Hayvanları Koruma Kanunu'nda hükme bağlanmıştır. Devletimizce SAHİPLENME teşvik edilirken, öte yanda evimizde olan sahipli hayvanımızın TAHLİYESİNE ilişkin baskı yapan komşularımız, hem KANUNUN "SAHİPLENDİRME" hükmünü kendileri İHLAL ETMEKTE ve hem de ve biz hayvan sahiplerini KANUNU İHLAL etmeye zorlamaktadırlar.

Bu nedenle,
-YASAYI IHLAL ETMEKTEN dolayı, adi geçen kisi (veya apt yonetim kurulu) hakkında müdürlüğünüzce idari soruşturma açılmasını ve idari para cezası verilmesini,
- Kİşi ve yönetimin yasalar ve hayvan hakları konusunda bilgilendirilmesini,
- Bu bölgeye YASAL UYARI AFİŞLERİ konmasını,
- Başta kanunun barınaklardaki hayvanların öncelikle SAHİPLENİLMESİNİ hükme bağlayan maddesi olmak üzere Hayvanları Koruma Kanunu bilgilendirmesi yapılmasını,
-Site bahçesinin uygun bir yerine uygun koşullarda tabelalı suluk ve besleme odağının bakanlığınızca konmasını, ayrıca apartman size bahçeleri için bakanlığınızca yapılmış ve sayın bakan tarafından basın açıklaması ile tanıtılmış olan KEDİ EVLERİNDEN konmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza 982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini, emir ve müsaadelerinize arz ederim.
İsim, İmza
Dağıtım…
Ek…Yasa Bilgileri ve Yönetime Tarafımızdan Gönderilen Yazı
Kimlik bilgileri..
_______________________________________

Ek 1 TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004
1. Sahipli hayvana karsi yapilan eylemler Turk Ceza Kanunun MALA ZARAR VERME basligi altinda 151 Nolu Maddenin 2. fikrasinda duzenlenmistir.
Mala Zarar Verme MADDE 151 -(1) Baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun sikayeti uzerine, dort aydan uc yila kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandirilir. (2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir. Soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHIPLI HAYVANA karsi islendiginde Turk Ceza Kanunu kapsaminda suc olusur ve savciliklar tarafindan sorusturulup haklarinda dava acilabilir.
___________________________________

Ek...2...HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199 Kabul Tarihi : 24.6.2004 Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
______________________________________

Ek...3..EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ :
Madde 3 Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar
1- Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz. 2- Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez

cross