1991'den Bugüne

04. Hayvanları Beslediğiniz İçin Size Saldıran Sataşan Kişilerle İlgili

(Arşiv No 75) HAYVANLARI beslediğiniz için size SALDIRAN SATAŞAN KİŞİLERİ KARAKOLA ŞİKAYET EDİP mahkemeden "UZAKLAŞTIRMA KARARI" talep ediniz.. İstanbul Kurtköy'de sahipsiz hayvanlara işkence eden, bölgede besleme yapan kişileri tehdit eden ve sahipsiz bir köpeği sopa ile döverken kameralara yakalanan ve şahıs hakkında karakola yapılan başvuru üzerine, kişi hakkında UZAKLAŞTIRMA kararı verilmiştir.
Benzer durumlarda; karakola müracaat ederek, kişi aleyhinde şikayette bulunup, koruyucu ve önleyici tedbir olarak UZAKLAŞTIRMA talep ediniz. Ekli MAHKEME KARARINI dikkatle okuyunuz.
Prof Dr Mirat Gürol / İstanbul Hayvan Hakları Derneği Başkanı (İstanbulDer)
Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.
______________________________
Gönderen: selda sarandal
Tarih: 1 Nisan 2015 10:30
Sevgili arkadaşlar,
İstanbul Kurtköy'de sahipsiz hayvanlara işkence eden, bölgede besleme yapan kişileri tehdit eden ve 26.02.2015 günü de sahipsiz bir köpeği sopa ile döverken kameralara yakalanan ve şahıs hakkında karakola yapılan başvuru üzerine, kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir.
Benzer durumlarda; karakola müracaat ederek, kişi aleyhinde şikayette bulunup, koruyucu ve önleyici tedbir talep etmekte fayda olduğu görülmektedir.
Sevgiler. ... Av. Selda Sarandal
___________________________________________
Aslının Aynı Karar
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
İstanbul Anadolu 8. AİLE MAHKEMESİ
6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUMA KARARI
ESAS NO :2015/125 D.İş KARAR NO :2015/126
HAKİM : .......................
KATİP :.......................
TEDBİR İSTEYEN:
Yenişehir Mah. Orkide Sk.No: Pendik/İSTANBUL
KARŞI TARAF :
Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Pendik/İSTANBUL
DAVA :6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı
TALEP TARİHİ :09/03/2015
KARAR TARİHİ :10/03/2015
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğinin 06/03/2015 tarih ve 71748677-54039-2015/468 sayılı yazıları ile şiddet uygulayan hakkında 6284 Sayılı Kanun gereğince önleyici tedbir kararı verilmesi talep edilmiş olup ;
Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda ;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğinin 06/03/2015 tarih ve 71748677-54039-2015/468 sayılı yazıları ile şiddet uygulayan hakkında 6284 Sayılı Kanun gereğince önleyici tedbir kararı verilmesi talep edilmiştir.
Tedbir isteyen ait ifade tutanağının dosya içerisinde bulunduğu,Uyap’tan tarafların nüfus kayıt tablosu çıkarılarak dosya içerisine alınmış olunduğu görüldü.
Dosyadaki belgelere göre talep mahkememizce yerinde görülmekle;6284 Sayılı Ailenin Korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunda,bu kanun kapsamında korunan kişilerin şiddete maruz kaldığını,kendilerinin,ihbar eden kişilerin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde Hakim re’sen olayın niteliği göz önüne alınarak yasada öngörülen veya uygun göreceği benzer başka tedbirlere hükmedebileceği hükme bağlanmış olup,dosyadaki tüm delillerin tetkiki ve değerlendirilmesi sonucunda;6284 Sayılı Yasa koşullarının gerçekleştiği anlaşılmakla;6284 Sayılı Yasanın 5/1-a maddeleri uyarınca tedbir istenen hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar vermek gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçelerle ;
1. Tedbir talebinin KABULÜNE,
2. 6284 Sayılı Yasanın 5/1-a maddesi gereğince aleyhine tedbir istenen küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda BULUNMAMASINA ,
3. 6284 Sayılı Kanun’un 8/2 maddesi gereğince hükmolunan tedbirin 1 ay süre ile geçerli OLMASINA,
4. 6284 Sayılı Kanun’un 8/5 maddesi gereğince tedbir kararına aykırı hareket edilmesi halinde hakkında 6284 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağının ihtarına,
5. Kararın birer örneğinin taraflara tebliğe çıkarılmasına,
6. Karardan bir örneğinin 6284 Sayılı Kanun’un 10.maddesi gereğince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmesine,
İlişkin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Anadolu 9. Aile Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.10/03/2015
Katip 53229 Hakim 21997

cross