1991'den Bugüne

09. Orman Su İşleri Müdürlüğünün Kışı Boyunca Hayvanlar İçin Besleme - Kulübe Desteği Sağlaması

KARA KIŞ hem şehirlerde yaşam alanları yok edilmiş kedi ve köpekler ve kuşlar için ve hem de yaban hayvanları için BEYAZ ÖLÜM OLARAK geldi. Bulunduğunuz yerde Orman Su İşleri Müdürlüğüne, bu hayvanlar için besleme yapılması ve ayrıca besleme yapan gönüllülere MAMA DESTEĞİ için aşağıdaki resmi yazıyı yollayınız. Takip ediniz. Olumlu dönüş yapmayan müdürlükleri bize yazınız. 
Unutmayın, ağlamayan çocuğa mama yok. Gönüllüsü savaşmayan hayvanlara da maalesef yaşam hakkı yok. 
Savaşacaksınız.
Sevgiler
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
===============================

Müdürlüğe yollayacağınız resmi yazı ve en altta da bakanlık mail adresleri hazır:
===================

KONU: Orman Su İşleri İl Müdürlüğü'nün, yasada belirtilen görevler çerçevesinde sahipsiz ve yaban hayvanlarını beslemesi talebimiz.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediye Başkanlıkları

ORMAN SU İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Kış mevsiminin yoğun olarak yaşandığı bu günlerde, gerek yaban hayvanları ve gerekse sokaklarda yaşayan hayvanlar, ciddi biçimde açlıkla mücadele etmekte, korunaklar bulunmaması nedeni ile kar altında soğukla gelen ölümlere mahkum olmaktadır. Gönüllülerin gücü hayvanlara beslenme ve korunak desteği vermeye yetmemektedir. 
5199 Hayvanları Koruma Kanunu 5. MADDESİ: (a) bendi, Orman Su İşleri Müdürlüğünüzü "Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla," görevli ve sorumlu kılmıştır.

Bu bağlamda, gönüllüler, STK lar, belediyeler, il özel idare müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlar ile iletişim ve koordinasyon sağlanarak:
======1. Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar için besleme odaklarının kurulmasını ve bu hayvanların sığınacakları korunaklar klübeler yapılmasını talep ediyoruz.
======2. Sahipsiz hayvanlara besleme yapan GÖNÜLLÜLERİN besleme odaklarına MAMA DESTEĞİ verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
======3. Yaban hayvanları için de yaşam alanlarına yem bırakılmasını, yok edilen doğal korunaklar benzeri korunaklar yapılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 Sayılı Kanun gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim
TC Kimlik

Yazıyı bulunduğunuz yerdeki Orman Su İşleri Müdürlüğünün adresini, valilik ve diğer ilgili adresleri bularak yollayın. 
CC ye de bakanlık mail adreslerini koyun.

BAKANLIK MAİL ADRESLERİ:
[email protected], [email protected]; [email protected],

[email protected], [email protected],

[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], 
[email protected], [email protected], 
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

cross