1991'den Bugüne

14. Adana Seyhan Müftülüğü'nün Örnek Afiş Çalışması

Hayvanlara VAHŞETE DUR demek için, 30 000 yerleşim birimine ulaşmak için MÜFTÜLÜKLERE hayvan hakları çalışmaları için baş vurunuz. Adana Seyhan Müftülüğünün SU İÇEN KÖPEK fotoğraflı AFİŞLERİ her yerde asılı. Yüzbinlerce insan tarafından görülüyor.. Müftülük afişinde Su İçen Köpek fotoğrafı olması bile MÜTHİŞ bir mesaj. KİHAYKO Başkanımız Metin Yıldırım ile birlikte Adana'da ki tüm müftü hocalarımızı tek tek ziyaret ettik. Hepsi de bizden cami hocalarına ve kuran kurslarına verilmek üzere broşürler istediler. Hayvanlara ilişkin vaaz verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söylediler.
Lütfen herkes il ve ilçe müftülüklerine örnek yazı ile yollayarak ve ziyaret ederek AYNI AFİŞLERDEN RAMAZAN İÇİNDE asılmasını talep etsin.
Bu arada, Çukurova müftümüz de biz demeden kendisi "Ramazan sonrası barınağı ziyaret edeceğini" söyledi. Adana müftümüz de barınağa gelecek.
Lütfen, İL HAYVANLARI KORUMA KURUL üyesi olan Müftülükler ile bu konuda daha yakından iletişim kuralım arkadaşlar.
Sevgilerimle.. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

=============================
MÜFTÜLÜKLERE AFİŞ İÇİN ÖRNEK YAZI
================================

KONU: Müftülüğünüzce "ÜZERİNDE HER CANIN HAKKI VAR" afişinin su içen hayvan fotoğrafı ile yaptırılması talebimiz
YASAL DAYANAK: Diyanet İşleri Başkanlığı Genelgesi: (Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- 31.08.2009) ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
GEREĞİ VE BİLGİ İÇİN DAĞITIM: Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilik, Belediye Başkanlıkları, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Basın Kuruluşları

MÜFTÜLÜK MAKAMINA,
İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi de olan müftülüklerin, Ramazan ayında hayvanlar için topluma yönelik eğitsel çalışmalar yapılması, aynı zamanda Hayvanları Koruma Kanunu'nda da görevler olarak yer almaktadır.
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan 26.05.2017 tarihli CUMA HUTBESİ ile "Ramazan ayında, ÜZERİNDE HER CANIN HAKKI VAR, BU RAMAZAN VE HER ZAMAN başlığıyla hak kavramına dikkat çekilmesi, her geçen gün zayıflayan hak duyarlılığının Ramazan ayı vesilesiyle yeniden pekiştirilmesi için gayret gösterileceği" açıklanmıştır.
Bu bağlamda, Adana Seyhan Müftülüğünün bu başlık ile yaptırdığı gibi, hayvanlara merhamet edilmesi, bir kap su verilmesini içeren RAMAZAN AFİŞLERİNDEN müftülüğünüzce de yaptırılıp asılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2009 yılında yayınlanan genelgede
toplumun hayvanlara karşı merhametli olması için vaazler, hutbeler yanında, basın kuruluşlarına da beyanatlar verilmesi yer almaktadır. (Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- 31.08.2009)
Bu bağlmda, müftülüğünüzün, Adana Seyhan Müftülüğünün yaptırdığı afişler benzerini yaptırarak her yere astırmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği tarafımıza bilgi verlimesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim ve TC Kimlik
==================

EK::: T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının HAYVAN HAKLARINA ilişkin GENELGESİ;
(ASLININ AYNIDIR)
T.C BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- 31.08.2009
Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması
………….. VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala'nın insanlara birer emanetidir. Bu emanete merhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazı vatandaşlarımızın hayvan haklarında duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu hususta yapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.
Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İzzet ER/ Başkan a. Başkan Yardımcısı
DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

cross