1991'den Bugüne

15. Belediyeden Ve Orman Su İşlerinden Yasal Uyarı Afişleri Talep Ediyoruz

Sokaklardaki kedi ve köpekleri "tıpkı bir hırsız gibi gizli saklı beslememek" için, İNSANIMSI YARATIKLARIN niçin besliyorsun diye size sataşıp saldırmaması, su kaplarını atmaması, hayvanları dövüp taşlamaması için, yaptığınız sığınakları kırıp dökmemesi için hayvanların "YASAL HAKLARINI içeren YASAL UYARI AFİŞİ" asılmasını Orman Su İşleri Müdürlüğü ve belediyeden EKLİ RESMİ yazıyı yollayarak isteyiniz, ZORLAYINIZ, bu hakkınızı SÖKE SÖKE alınız. =====Biz bu yasal uyarı afişlerini gündeme getirdiğimiz ilk zamanlarda, kurumlar da belediyeler de kesinlikle red etmişlerdi. Fakat hayvan severler ve biz ısrarla ve yasal baskı ile talep etmeye devam edince, şimdi yüzlerce belediye ve orman su müdürlükleri bu YASAL UYARI AFİŞLERİNDEN yaptırmaya başladı.
Bu uyarı afişleri çok önemli, çünkü toplumda hayvanların yaşamlarının kanunların koruması altında olduğu bilinmiyor. Altında belediyenin ve orman su işleri müdürlüğünün logoları olan "Yasal Uyarı Afişleri" asılan yerlerde, hayvanlara karşı şiddetin ve besleyenlere karşı tepkinin en aza indiğini unutmayın.
Gecenin karanlığında, insanlıkla da müslümanlıkla da ilgisi olmayan zorbalardan "BESLEME BURADA BU HAYVANLARI" çığlığı gelecek korkusu ile yolunu bekleyen o minik canların önüne gizli gizli iki lokma koyma savaşı veren herkes, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Belediyeye EKTEKİ ÖRNEK YAZI ile müracaat edip, "Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir" yasal mesajını içeren YASAL UYARI AFİŞLERİNDEN yapılması için talepte bulunmalı.
Hak verilmez alınır, bunlar bizim ve hayvanlarımızı hakları...
Haklarımızı SÖKE SÖKE alacağız...
Bütün şehirlerde bu afişleri görmek dileğimizle...
Nesrin Çıtırık / HayKonfed Başkanı.

=============================================
YASAL UYARI AFİŞLERİ İÇİN ÖRNEK MÜRACAAT YAZISI:
=============================================

======KONU: Sahipsiz hayvanlara karşı şiddetin durması için ‘’YASAL UYARI AFİŞLERİ yapılması" talebimiz
======YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği
======BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, Müftülük, PARTİLERİN Genel Merkezleri, İl ve İlçe Teşkilatları, Milletvekilleri, Basın Kuruluşları.

İL HAYVANLARI KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINA
ORMAN SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda, korunmaları açık bir şekilde hükme bağlanmış olmasına rağmen, yaşam alanları yok edildiği için su ve yemek bulamayıp açlıkla mücadele eden köpek ve kediler, insanlar tarafından da şiddete uğrayarak zor koşullarda yaşam savaşı vermektedirler.
Hayvanların yaşam hakları konusunda toplumu eğitip bilgilendirmesi yasa maddesi olmasına rağmen, bu görevi yerine getirmesi gereken ilgili resmi kurumlar tarafından yapılmadığı için, toplumda hayvanların KANUNLARIN KORUMASI ALTINDA olduğu yeterince bilinmemektedir.
Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği'nin MADDE 21/1/d şıkkı sahipsiz hayvanların korunması ve beslenmesine ilişkin gönüllülere de görev vermiş ve hak tanımıştır. Buna rağmen, merhametli insanlar bu hayvanlara su ve yemek koyduklarında, hem kendileri bazı insanlardan tepki alıp darpa bile maruz kalmakta, hem de hayvanlar şiddete uğramaktadırlar.
Hayvanlara şiddet uygularken gönüllüleri de engelleyenler, yasanın Birinci Bölüm-MADDE 1. "Hayvanların rahat ve her türlü acıdan ızdıraptan uzak yaşatılmasını, mağduriyetlerinin önlenmesi" hükmünü ihlal etmektedirler.
Yönetmeliğin 5. MADDESİNDE ise, Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlükleri "Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili EĞİTİCİ faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdürler" hükmü vardır.
Bu bağlamda kurumlarınızdan yasal taleplerimiz:
======1. Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlüğünce, topluma bilgilendirme yapılıp farkındalık sağlanması amacıyla aşağıda içeriğini belirttiğimiz YASAL UYARI AFİŞ ve TABELALARINDAN şehrin sokak, cadde ve parklarına asılmasını, broşürler yapılarak dağıtılmasını talep ediyoruz.
======2. Bu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ üzerinde Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu da konarak "Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Hayvanlara Zarar Vermek, Beslenmelerine Engel Olmak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince CEZAYA Tabidir’’ yasal mesajını ve ayrıca ‘’Hayvanlara İşkence Yapan Kişileri Yüce Allah Rahmetinden Uzak Kılsın. Hz.Muhammed (S.A.V)" hadisini içermesini talep ediyoruz.
======3. Bu YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ konulacağı yerlerin gönüllülerle birlikte tespit edilmesini ve asılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Şiddet ve nefretin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı yerleştirecek hizmet ve çalışmalar yapılması halinde, hem hayvanların korunması sağlanmış ve hem de toplumda şiddete karşı merhamet duyguları güçlendirilmiş olacaktır. Ayrıca, "Merhamet Medeniyettir" diyen Yüce Dinimiz İslam'ın da, kıyamete kadar hayvanların korunmasına ilişkin hükümler içerdiği unutulmamalıdır.
Bu taleplerimize ve müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süre içerisinde tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
Tc Kimlik No:

=========================================
EKLİ KANUN MADDELERİ
===========================================

1. Ek...5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
________________________________

2. Ek...5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
Madde 5 – (1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ .... f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdür.
MADDE 21 – (1) (Belediyelerce) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir: d) Gecici bakimevlerinde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

cross