1991'den Bugüne

16. Yasal Uyarılı Broşürlerin Kullanımı İçin Yapılacaklar Ve Broşür Bastırılması İçin Örnek Yazı

http://www.haykonfed.org/…/16-yasal-uyarili-brosurlerin-ku…/

Değerli Hayvan Severler,
HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından "Sokaklar Hayvanların Yaşam Alanıdır" YASAL UYARI mesajlı "Bir Kap Su, Küpem Var, Yavru Kedi ve Dini MERHAMET afişleri bastırıldı. İsteyenler, isim, telefon, açık adres ile [email protected] adresime yazarlarsa, broşürlerden kendilerine gönderilecektir. Afişlerin etkin biçimde nasıl kullanılacağı aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Ayrıca afişler, www.haykonfed.org sayfasında verilen linkte http://www.haykonfed.org/…/haykonfed-gorselleri-indir-down…/ MATBAADA BASIMA HAZIR HALİ İLE MEVCUTTUR. Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlüğü ile görüşerek bulunduğunuz şehirde bu broşürlerin kurumların kendi logolarının da eklenmesi ile basılmasını da talep ediniz.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
=================================
AFİŞLERİN KULLANIMI İÇİN YAPILACAKLAR:

1. Orman Su İşlerine AŞAĞIDAKİ ÖRNEK YAZI İLE baş vurarak ve bizzat giderek, bu afişlerin başta Kaymakamlık, Adliye, Valilik ve tüm resmi kurumlar ile Muhtarlıklar olmak üzere uygun yerlere asılmasının sizinle birlikte organize edilmesini yasa gereği olarak talep ediniz. (Orman Su İşleri İl Müdürlüğü MADDE 5- f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdür.)

2. EMNİYET Müdürlüklerini ziyaret ederek karakollara bu afişlerden astırılmasını talep ediniz. BAŞ SAVCILIĞI ziyaret ederek ADLİYE binasına afişlerin asılmasını talep ediniz.

3. MÜFTÜLÜKLERİ ziyaret ederek, hem müftülüklere ve hem de camilere ve kuran kurslarına bu afişlerden gönderilerek uygun yerlere astırılmasını talep ediniz. (Adana'da müftülerimize bu broşürlerden 300 er tane yolluyoruz, tüm cami ve kuran kurslarına astıracaklar)

4. AVM ler, büyük marketler, oteller vs gibi insan yoğun yerlere bu afişlerden asılması için görüşmeler yapınız.

5. VALİLİK İl Hayvanları Koruma Kurulu başkanı olan vali yardımcısı ile bizzat görüşerek yukarıdaki tüm talepler için destek isteyiniz. (İl Hayvanları Koruma Kurulu MADDE 6- g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdür,)

6. MUHTARLIKLARI ziyaret ederek, hem onlara afişlerden veriniz, hem de müşterek standlar oluşturarak afişleri dağıtınız, hayvan haklarını anlatınız.

7. Basın kuruluşlarını ziyaret ederek, bu broşürlerdeki mesajların topluma ulaştırılması için beyanat veriniz, hayvanların zor durumlarını anlatınız.

RANDEVU veya görüşmelerde sıkıntı olursa lütfen bizi 0533 445 88 03 ten arayınız.
Nesrin Çıtırık.

=============================
BROŞÜR İÇİN ÖRNEK MÜRACAAT YAZISI, Belediye ve diğer kurumlara uyarlayabilirsiniz..
============================

Konu: Yasal Uyarı mesajlı broşürlerin topluma ulaşacak şekilde dağıtılması ve ayrıca kurumca bastırılması talebi.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği
DAĞITIM: Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Belediyeler, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Kaymakamlıklar

ORMAN SU İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE,

Hayvan haklarına yönelik ekte sunduğumuz broşürlerin, Adliye, Müftülük, Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları ve İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olan diğer tüm resmi kurumlara astırılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca, basıma hazır formatta olan bu broşürlerden, kurumunuzca da gerekli sayıda BASTIRILMASINI ve aynı koşullarda topluma ulaşılacak şekilde dağıtılmasını talep ediyoruz.
Hayvanları Koruma Kanunu MADDE 5- (f) gereği "Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlü" olan müdürlüğünüzün, biz gönüllüler ile birlikte etkinlikler düzenlenerek, Belediye ile de irtibat kurarak, bu broşürlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamanızı talep ediyoruz.
Gerek size sunduğumuz broşürlerin kurumlara astırılması ve gerekse müdürlüğünüzce de bastırılması müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap vermenizi emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İSİM, TC….

NOT: AFİŞLERİN MATBAADA BASIMA HAZIR FORMATLARI için,

http://www.haykonfed.org/…/haykonfed-gorselleri-indir-down…/
LİNKİNDEN görsel üstündeki linkleri tıklayarak indirebilirsiniz.

______________________________________________________________________________

ÖNEMLİ NOT:
Aşağıda görselleri bulunan afişlerin MATBAADA BASIMA HAZIR FORMATLARI için, görsel üstündeki linkleri tıklayarak indirebilirsiniz. Afişlerin kullanımı için izin alınmasına gerek yoktur. Afişlerin sol alt tarafında bulunan BELEDİYE LOGOSU NUN bulunduğu yere KENDİ KURUM veya BELEDİYENİZİN logosunu koymanız gereklidir. Mevcut logo orada yer belirlemek için bırakılmıştır.

cross