1991'den Bugüne

18. DKMP Genel Müdürü Sn. Nurettin Taş: Esir Pitbullara Özgürlük Talebi

Belediyelerin ÖLÜM KAMPI barınaklarında ÖMÜR BOYU HAPSE mahkum ESİR PİTBULLARI kurtaralım. Onlara özgürlük verecek olan yasa çıkıncaya kadar binlerce pitbull ve ırkadaşları can vermeye devam edecekler.
====Kanun Tasarısı toplantısında, ben "bir genelge yayınlansın, Barınaklardaki pitbulllar, yerel hayvan koruma görevlileri, STK lar ve güvenilir ailelere kısırlaştırılıp kayyum olarak koruma için verilsin, evlerdeki pitullar da kısırlaştırılıp belediyelere kayıt edilip, sahiplerinde kayyum olarak bırakılsınlar" diye öneride bulundum. Herkes destekledi.
====Sayın Nurettin Taş, "hukuk birimine inceletelim, yasal sakınca olup olmadığına bakalım. Söz vermiyorum ama mutlaka inceleme yaptıracağım" dedi. Bakanlık genelge yayınlayarak, bu hayvanların kısırlaştırılıp ailelere KAYYUM olarak verilmesini sağlayarak mevcut kanun maddelerini aşabilir.
====Bu aşağıdaki bakanlığa hazır müracaat yazısını ve hazır adresleri kullanarak çok kişinin müracaat etmesini sağlamamız gerek. Yoğun katılım ile yazı bakanlığa gönderilir ve sosyal medyada dağıtım yapılırsa bu genelge yayınlanabilir. Bu kez başarabiliriz, ama sizler takip ederseniz olur. Bu kadar pitbull sahibi var, hayvanını barınağa kaptırmış acı çeken sahipler var.
Lütfen, ESİR PİTBULLAR için de uğraşalım.

Nesrin Çıtırık HayKonfed Başkanı.

================================
ÖRNEK GENELGE TALEBİ YAZIYI ve ALTINDA MAİL ADRESLERİ
================================

Orman Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü
Sayın Nurettin Taş,

Yasada tehlikeli ırk olarak tanımlanan ve özellikle yaygın olarak PİTBULL cinsi köpekler ile bilinen köpekler, yanlış ve hayatın olağan akışına aykırı uygulamalar ile, bakanlık tarafından el konmakta ve belediyelerin bakımevlerinde metrelik dar hücrelerde zulüm ve işkenceye maruz kalmaktadırlar.
Gündemde olan yasa tasarısı kanunlaşıncaya kadar, belediyelerin ölüm kampı bakımevlerine getirilen "el konan pitbullar" kendileri acı çekerken, zaten yetersiz olan belediye bakımevlerindeki çalışmaları da aksatmaktadırlar. Bu bakımevleri sokak hayvanlarına dahi yetmezken, ayrı bölmelere konmaları gereken pitbullar nedeni ile yer sıkıntısı büyümektedir. Bunun yanında küçücük bölmelere konan bu hayvanlar tam bir işkenceli esir hayatı yaşamaktadırlar.
Öncelikle el konan pitbullar, genellikle aile yanında yaşayan, kedi kadar uysal olan pitbullardır. Dövüş veya üretim için kullanılan pitbullar sahiplerinden çekinildiği veya karanlık dehliz benzeri yerlerde saklandığı için, el koymak çoğu kez mümkün olamamakta, üretim ve dövüş son sürat devam etmektedir.
Ayrıca, beslemek yasak olduğu için, iyi niyetli pitbull sahipleri bu hayvanları kısırlaştıramamaktadırlar.
Bu tespitler ışığında, kanun tasarısı toplantısında da katılımcılar adına olan talebimizin tekrar değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz.
1. Tehlikeli ırk kavramını kaldıran tasarı kanunlaşıncaya kadar, geçici çözüm olarak bakanlığınızın bir GENELGE yayınlamasını, "Barınaklardaki pitbulllar 'kısırlaştırılıp yerel hayvan koruma görevlileri, STK lar ve güvenilir ailelere kayyum olarak koruma altına alınmaları için verilsin, evlerdeki pitullar da kısırlaştırılıp belediyelere kayıt edilip, sahiplerinde kayyum olarak bırakılsınlar" hususlarının bu genelgede yer almasını talep ediyoruz.
2. Bunun yanında şu anda serbest olarak devlet kurumlarının ve toplumun gözü önünde dövüş ve üretim için kullanılan, satılan pitbull ve benzeri hayvanlar için de, ayrı bir aktif denetim ekibi kurularak, kolluk kuvvetleri ile emniyetin bilişim departmanları ile müşterek çalışmalar yapılarak ÜRETİM, SATIŞ ve KUMAR KARŞILIĞI dövüşünde kontrol altına alınmasını talep ediyoruz.
3. Yasada yer alan el koyma ve idari para cezasının, sadece "pitbulunu kısırlaştırmayan ve belediyeye kaydettirmeyen" hayvan sahiplerine uygulanmasını talep ediyoruz.
Belediye bakımevlerinde yavaş ve ızdıraplı ölümlere mahkum olan, çoğu da uysal hayvanlardan oluşan pitbullar için böyle bir genelge ile, kısırlaştırma ve izin birlikte olduğu için, ÜREMEYİ de kontrol altına alınmış olunacaktır.
Talebimiz, bu hususları içeren bir genelgenin yayınlanmasıdır.
Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
TC KİMLİK. İSİM SOY İSİM..
======================
YAZININ GÖNDERİLECEĞİ ADRESLER;
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],

cross