1991'den Bugüne

19. Emniyet Müdürlüklerini Ziyaret Ve Hayvan Haklarına Yönelik Talepler İçin Yazılı Müracaat

Hayvanlara karşı ŞİDDET, hayvanlara bakıp besleyen gönüllülere karşı darpa kadar giden saldırılar ve hayvan dövüşlerinde EMNİYET MAKAMLARININ müdahalesi büyük önem taşıyor. Tüm hayvan severler, gönüllüler ve STK lar, en kısa zamanda bulunduğunuz yerdeki EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ziyaret edip, aşağıdaki yasal talepleri içeren yazıyı vererek iletişim kurmalısınız.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

ÖNEMLİ NOT: Emniyet birimleri ve karakollar ile önceden yasal haklarınız konusunda iletişim kurarsanız, bir şekilde şiddet ihbarınız veya size besleme yaptığınızı için darp ve saldırılar için eşit muhatap olarak kabul görür ve hayvanlarınızı daha güçlü olarak korursunuz.
===========================

KONU: Karakollara hayvan haklarına yönelik afiş ve broşürlerin asılması, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bilgisinin verilmesi, hayvan dövüşlerine ilişkin istihbari çalışmalar yapılması, internet ortamındaki dövüş sitelerinin takibi ve yasal işlem yapılması
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Dağıtım: CİMER, BİMER, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE,

ŞİDDETİN her geçen gün daha da artarak 12 yaşa indiği, BUGÜN hayvana ŞİDDET uygulayan bireylerin bir sonraki adımlarının, ''İNSANA ŞİDDET" uygulamak olduğu psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanlarında yapılan akademik araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçektir.

Toplumdaki en zayıf halka olan hayvanlara uygulanan ''şiddetin" bir ön uyarı olarak ele alınması, ikinci aşamasının çocuk, kadın, mağdur ve yaşlı insanlara şiddet olarak yönelmeden önlenmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda, emniyet birimlerine hayvan hakları savunucuları tarafından yapılan hayvana şiddet ihbarlarının ÖNEMLE değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda:

1- Hayvan Haklarını ve yasal bilgileri içeren afiş ve broşürlerin gerek Orman Su İşleri Müdürlüklerinden ve gerekse hayvan haklarındaki STK lardan temin edilip tüm karakollara asılmasını,
2- Karakollara bir üst yazı ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve idari mevzuat bilgisinin gönderilmesini,
3- Ekte sunulan dövüşlere ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde, kumar karşılığı yapılan köpek ve horoz dövüşleri konusunda istihbari çalışmalar yapılması ve önlem alınmasını,
4- Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında "tehlikeli köpek üretimi, satışı ve dövüşleri" ile ilgili duyuru ve linkler incelenip soruşturma açılarak bu yasa dışı uygulamaları yapan kişilerin bulunup cezalandırılmasını,
5- Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü çalışmalarında HAYVAN HAKLARININ da yer alması ve sosyal guruplara seminerler verilmesini,
6- Çocuk Şube Müdürlüğünün, çocuklardan hayvanlara olan vahşet ihbarlarının bir ön uyarı olarak kabul edilip, bu çocukların aileleri ile birlikte topluma kazandırılabilmeleri için Aile Sosyal Politikalar Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel programlara hayvan haklarının da dahil edilmesini,
7- Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük ile, hayvan haklarına ilişkin bu faaliyetlerde müşterek çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederim.

Isim, TC kimlik no
=============================

Ek.........İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce 2004 Yılında DOHAYKO'nun müracaatı üzerine yayınlanan GENELGE
______________________________

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Tarih : 20.04.2004 SAYI: B.05.1.EGM.0.11.02.11/104
KONU : Hayvan Hakları
İLGİ : Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’nin (DOHAYKO) 15.03.2004 tarihli yazisi
İlgi sayılı yazı ile Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından hayvanların bahis karşılığı dövüştürüldüklerini, polis birimlerimiz tarafından bu konuda istihbari çalışmalar yapılmadığını, istihbari çalışmalara gerek kalmadan araştırmaların yapılarak gerekli yasal işlemlerin yapılması talep edilmektedir.
Suçun önlenebilmesi ve suçluların yakalanabilmesi amacıyla polis olarak toplumun desteğini almamızın zorunluluğu kadar kendimizin yapacağı istihbari çalışmalardan da yararlanmak zorundayız.
Yasadışı olarak yapılan bahis amaçlı hayvan dövüşlerinin önlenebilmesi amacıyla daha titiz çalışmalar yapılmasını, bu suçun önlenebilmesi ve ortaya çıkartılabilesi için GEREKMESİ HALİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILMASINI ve yapılan işlemlerin sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim.
Ramazan ER
1 nci Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdürü A. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği : Umum İl Emniyet Müdürlüklerine
Bilgi : DOHAYKO / ADANA.

cross