1991'den Bugüne

20. Diyanet İşleri Başkanlığına; 4 Ekimde Müftülüklerde Hayvanlara Yönelik Merhamet Hutbesi Talebi

Müftülükler İl Hayvanları Koruma Kurul üyesi olarak, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları YASAL OLARAK yapmak zorundadır. TABİİ bunu siz talep ederseniz. Türkiye'de 84.000 cami var ve bu camilere giden milyonlarca insan var. O insanlara tek tek ulaşmamız zaten mümkün değil onun için KİTESEL iletişim araçlarını kullanmalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilecek bir HUTBE milyonlarca kişiye ulaşacaktır. Yazıyı en alttaki MAİL listesine yollayınız.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
======================================

KONU: Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Bilgilerine: 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Haftasında tüm müftülüklerde, Aç Hayvanların Doyurulması, bir kap su verilmesi ve yaşam haklarının korunması için "HAYVANLARA MERHAMET ve HER CANLIYA SU VERMEKTE SEVAP VARDIR HUTBESİ" verilmesi talebi

YASAL DAYANAK: Müftülüklerin İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi olması hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 1. Bölüm, 3. Kısım Madde 15 ve Yönetmelik Madde 16 //// Diyanet İşleri Başkanlığınca 2009 yılında yayınlanan genelge gereğince (Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- 31.08.2009)

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanı
Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş,

İslam dinimize göre hayvanlara da merhametli ve şefkatli olmak, iyilik etmek gerekir. Peygamber efendimiz (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir) buyurdu.(Taberani) Eshab-ı kiram dediler ki: Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de sevap var mıdır? Peygamber efendimiz, (Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır) buyurdu. (Buhari)
İslam dinimizin hayvanların korunmasına dair kıyamete kadar geçerli bu hükümlerine rağmen, %99 u müslüman olan toplumumuzda, hayvanlar büyük işkence ve vahşete uğramakta, zehirlenip kıvranarak öldürülmekte, belediye barınaklarında aç bırakılmakta, yaşam alanlarının yok edildiği sokaklarda, yaban hayatında ve doğada yaşam savaşı vermektedirler.
Camiler, kabe hariminin devamı olan kutsal mekanlardır. Özellikle Cuma günleri milyonlarca vatandaşımız camilere gitmektedir. Yüce dinimiz İslam'ın kıyamete kadar geçerli olan bu hükümlerinin yer aldığı "hayvanlara merhamet hutbesi" verilmesi, hayvanlara iyilik olmasının yanında, aynı zamanda şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile ve akrabalar arasında işlendiği günümüzde, topluma, insanları da kapsayan RAHMANİ duygular verecektir.
4 Ekim Dünya Hayvanları koruma haftasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi olan müftülüklerde, ‘’Hayvanlara Merhamet ve Her Canlıya Su Vermekte Sevap Vardır Hutbesi’’ verilmesini talep ediyoruz.
4 Ekim haftasında verilecek ‘’Hayvanlara Merhamet ve Her Canlıya Su Vermekte Sevap Vardır Hutbesinde", aşağıdaki hususların yer almasını talep ediyoruz.
=====1.Yüce dinimiz İslam'ın; insan, hayvan ya da bitki, bütün yaratılmışlara karşı şefkat ve merhameti emrettiğini, Yüce Rabbimiz'in "Benim rahmetim her şeyi içine almıştır" buyurduğunun, Sevgili Peygamberimiz (sav) “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurarak can taşıyan her varlığa merhametli davranılmasını istediğinin, bu bağlamda hayvanlara eziyet ve işkence edenlerin, onları dövüp taşlayanların, güneş altında ve yağmur altında soğukta bırakanların, birbiri ile dövüştürenlerin, zehirleyip öldürenlerin de günaha girdiklerinin HUTBEDE yer almasını talep ediyoruz.
=====2. Peygamber Efendimiz (sav) “Bir kadının, eve hapsettiği ve aç bıraktığı kedi yüzünden cehenneme gittiğini” [2] ve kötü yola düşmüş birinin susuzluktan ölmek üzere olan köpeğe su verdiği için Yüce Allah’ın ondan hoşnut olduğunu ve bu sayede cenneti kazandığını ifade etmişlerdir. Peygamber Efendimiz'in (sav) bu buyruklarını vatandaşa anlatarak, kedi, köpek, kuş, at, eşek gibi insana yakın yaşayan sahipli sahipsiz tüm hayvanların karınlarının evde kalan artık yemekler ve ekmekler ile doyurulması ve sulanmasının özellikle bu kış günlerinde büyük sevap kazandıracağının hutbede yer almasını talep ediyoruz. Sayısız hayvan açlıktan ölürken, her gün tonlarca yemeğin ekmeğin israf olarak çöpe gitmesi müslüman bir topluma yakışmamaktadır. Bazı kişiler, kendileri hayvanlara yem yemek su vermedikleri gibi, verenleri de bazen zor kullanarak engellemeye çalışmaktadırlar. Bunun da günah olduğunun hutbede yer almasını talep ediyoruz.
====3. Peygamber Efendimizin “Merhamet edenlere, Cenâb-ı Hak merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsin!” tavsiyesini şanlı ecdadımız çok iyi anlamış ve yaşamışlardır. İlk Kuş Evleri 13. yy da Sivas'ta ki İzzettin Keykavus "şifahanesinde" görülmüştür. Osmanlı’da hayvanlara normalden fazla yük taşıtmak kanunen yasaklanmış, yavruları olan köpeklerin barındırılması için sokaklarda kulübeler yapılmış ve beslenebilmeleri için itina gösterilmiştir. Sırf bu alanlara hizmet eden Vakıflar kurulmuş ve hayvanlarla ilgilenecek şahıslar görevlendirilmiştir. Ecdadımızın bu güzel uygulamaları cami cemaatine de anlatılmalı, soğukta açıkta kar altında korunaksız kalan hayvanlar için, gerek kendi imkanları ile korunak yapmaları ve gerekse bulundukları yerlerde muhtarlar, belediyeler ve orman su işleri müdürlüklerine bildirerek korunak oluşturulmasını sağlamalarının hutbede yer almasını talep ediyoruz.
=====4. Yük hayvanlarından ekmek parası kazananların bile bu hayvanları aç ve susuz bıraktığı, bakımını yapmadığı, yıllarca kendine hizmet eden bu hayvanları, yaşlanıp hastalandıklarında kaçak kesim yapanlara sattığı bilinmektedir. Yük hayvanları konusunda da topluma bilgilendirme yapılması, bu hayvanların kesilmesi veya yaşlanıp hastalanınca terk edilmesinin günah olduğu anlatılmalıdır. Peygamber Efendimizin ashabına "Kervan bir yerde konakladığı zaman, önce hayvanlarınızı çözüp sulamadan yüce rabbimin huzuruna namaz için durmayın" dediği toplumla paylaşılmalıdır.
=====5. Gerek Müftülüklerin İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olmaları ve gerekse Diyanet İşleri Başkanlığının 2008 yılındaki genelgesi bağlamında, bu hususların hutbelerde yer almasının yanında, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Haftası vesilesi ile yazılı ve sözlü basın ile gazete ve TV lerde de hayvanlar konusunda beyanat verilerek kitlelere iletilmesini talep ediyoruz.
Müraacatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı bilgi edinme yasası gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim, TC KİMLİK...

===========================================
EK... Diyanet İşleri Başkanlığı Genelgesi
T.C
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Baskanlığı Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sayi: B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- Tarih: 31.08.2009
Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması
………….. VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)
Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala'nın insanlara birer emanetidir. Bu emanete merhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazı vatandaşlarımızın hayvan haklarında duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu hususta yapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.
Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İzzet ER
Başkan a. Başkan Yardımcısı
DAĞITIM
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü
===============================

[email protected],
[email protected],
BİMER/ <[email protected]>,
BIMER BASBAKANLIK <[email protected]>,
[email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
"mahalli.bilgiedinme" <[email protected]>,
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],

NESRIN CITIRIK <[email protected]>,

cross