1991'den Bugüne

23. Köpekleri Toplayıp Yok Eden Belediyeleri Ve Belediye Veterinerlerini Sorgulayın

VALİLİĞE yazarak ISIRDI bahanesiyle köpekleri TOPLAYIP YOK eden belediyeleri ve belediye veterinerlerini ekteki yazıyla sorgulayın. Yasal uyarı ve uygulamaların düzeltilmesi için aynı yazıyı BELEDİYEYE DE yollayın.

Bu adamların ısırık bahanesi ile KÖPEKLERİ alıp, keyfi olarak hücre kafeste hapsedip, sonra da yok etmesine İZİN VERMEYİN, KANUN MADDELERİNİ TEPELERİNE İNDİRİN. .

==== 1. Isırık yokken, ISIRDI YALANI ile, masum köpekleri alıp hapseden belediyeyi ve belediye veterinerini TEDBİR ALMAYARAK kamu sağlığını tehlikeye düşürmesinden dolayı SAVCILIĞA şikayet edin. Savcılık şikayeti olunca yalan söylediklerini kabul edecekler ve bir daha böyle bir yalana cüret edemeyecekler. Isırık yokken ısırık var denerek yalan beyanda bulunulması halinde, disiplin cezası alması için veterineri Belediye Teftiş Kuruluna şikayet ediniz.

==== 2. Isırık varsa, burada "Kuduz Şüpheli Temas" söz konusudur ve İHBARI MECBURİDİR. Eğer Belediye ısırık olayını İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne ihbar etmemişse, ısırığın yetkili kurumlara bildirilmemesi nedeni ile GÖREV İHMALİ vardır, kamu sağlığını tehlikeye düşürmekten belediye veterineri hakkında SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU yapınız.

==== 3. Eğer ısırdı diye ismi verilen şahıs hastaneye baş vurmamışsa, şahıs hakkında da suç duyurusunda bulununuz.

==== 4. ISIRIK var diye köpek alınmışsa ve ısırılan kişinin ismi verilmiyorsa, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ve TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE baş vurup, belediyede ISIRIKLI vaka olduğunu ve ihbarda bulunmadıklarını yazılı olarak şikayet ediniz. Resmi kurumlar harekete geçsinler. Belediyenin bu ahlaksız YALANI ortaya çıksın. Sorgulama ile kanunları tepelerine indiriniz.

==== 5. ''Isırdığı için toplandı" beyanında bulunan belediyelerin ifadelerinin doğruluğunu anlamak için ayrıca Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünü arayıp belediye veterinerliğince ''kuduz riskli temas ihbarında bulunulup, bulunulmadığını'' sorgulayabilirsiniz.

====6. Isırık yokken belediye tarafından alınan köpek veya kedi olması durumunda, hayvanlara acı ve eziyet verilmesi söz konusudur ve Hayvanları Koruma Kanunu İhlal edilmiştir. Belediye veterinerini görevini kötüye kullanarak hayvan hakkı ihlalinden dolayı Belediye Teftiş Kuruluna şikayet ediniz.

Isırma Vakalarında veterinerliğin yerine getirmesi gereken yasal zorunluluklarını içeren ekteki Valiliğe yazılan dilekçeyi hem VALİLİĞE hem de GEREĞİ İÇİN YASAL UYARI OLARAK Belediyeye YOLLAYINIZ. DİLEKÇEYİ dikkatle okuyarak öğrenin, sorgulayın....

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.

====================================
ISIRIKTAN DOLAYI KÖPEK ALAN BELEDİYE VETERİNERLERİNİ SORGULAYIN, ISIRIK YOK İSE CEZA ALMASINI SAĞLAYIN.
Yazıyı yaşadığınız soruna UYARLAYIN.
ÖRNEK YAZI VALİLİĞE MÜRACAAT İLE...
===============================================

KONU: ''Kuduz Riskli Temas'' gerekçesiyle toplanarak akıbetleri bilinmeyen hayvanlar için Veteriner İşleri Müdürü hakkında Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili mevzuatlar kapsamında soruşturma açılması talebi.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Yasal Uyarı olması ve yasaya aykırı olan uygulamaların düzeltilmesi için BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Tarım Müdürlüğüne, Orman Su İşleri İl Müdürlüğüne

VALİLİK MAKAMINA

Belediye veterinerliğinin ısırık vakalarında, ‘’kuduz riskli temas’’ gerekçesiyle topladığı hayvanlar için ''bulaşıcı hastalıklarla ilgili mevzuatları'' uygulamadığı, 2015/8 sayılı Genelgeye uymadığı, toplanan hayvanların akıbetlerinin bilinmediği ve bu hayvanlardan bir daha haber alınamamasına ilişkin çok sayıda şikayetçi ve görgü tanığı vardır.
(Gönüllülerce bakılan küpeli kısırlaştırılmış bir köpek, belediye ekipleri tarafından ısırma gerekçesiyle alınmıştır.) Veterinerliğin uygulamalarında yasal mevzuatlara uyulmadığı, hayvan sağlığının yanında toplum sağlığının da tehlikeye düşürüldüğü ve görev ihmalinde bulunulduğu konusunda tespitlerimiz mevcuttur.
Bu konuların açıklığa kavuşturulması için 4982 sayılı yasa gereği aşağıdaki sorularımızın evrak ve kayıtlara dayandırılarak cevaplandırılmasını talep ediyoruz. Söz konusu soruşturmanın hukuka uygun yürütülmesi için Tarım Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığından müfettiş gönderilerek aşağıdaki hususların geniş kapsamlı soruşturulmasını talep ediyoruz.

BU BAĞLAMDA:

1) ISIRIKTAN DOLAYI ALINAN HAYVANLAR İÇİN KUDUZ RİSKLİ TEMAS İHBARI YAPILMASI HUSUSU: 2015/8 sayılı Genelgeye istinaden Veterinerlikçe, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ‘’Kuduz Riskli Temas’’ İHBARINDA bulunulup, bulunulmadığının soruşturularak; bulunulduysa, mevzuat gereği müşahedenin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hangi ''resmi veteriner hekimince '''sağlandığı bilgisi ve müşahede sonunda resmi veteriner hekimin gözlem ve sonuç bilgilerinin resmi belgelere dayandırılarak bildirilmesini talep ediyoruz.

2) ISIRIK OLAYININ BİLDİRİMLERİNDE KUSUR OLMA DURUMU: Eğer ihbar uygulamalarında eksiklik var ise, ’Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği’’ ni ihlalden, İHBARDA bulunmayan Veteriner İşleri Müdürü hakkında adli idari işlem başlatılmasını, ayrıca mevzuatların ilgili maddeleri gereğince, Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğünce ‘’Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlarından dolayı‘’ veteriner hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

3) ISIRILAN KİŞİNİN AŞILANMASI MECBURİYETİ: Isırılma olayında, ısırılan kişilerin ihbar edilmesi yasal mecburiyettir. Veterinerlik tarafından Kuduz riskli temasa maruz kalan kişi hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulunulup bulunulmadığının soruşturulması, veterinerlikten ısırılan şahsın kimliğinin tespit edilerek, hastane raporlarıyla kuduz aşısı olup olmadığının ve hangi sağlık kuruluşunda aşı olduğunun araştırılması, şayet kuduz aşısı olmadıysa bu şahıs hakkında da ilgili mevzuatlar gereğince adli süreç başlatılmasını talep ediyoruz.

4) ISIRIK OLMADAN YALAN BEYANLA HAYVAN ALINMASI: Isırılma olmadan köpekler alınmış ise, belediye veterineri hakkında yalan beyandan disiplin soruşturması açılmasını, hayvana eziyet ve ızdırap vererek Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlalden ayrıca soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

5) KAÇ KUDUZ ŞÜPHELİ İHBARIN YAPILDIĞI: Belediyenin, yıl boyunca İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğüne kaç kuduz şüpheli ihbarda bulunulduğunun araştırılarak bilgi verilmesini talep ediyoruz.

6) GÖNÜLLÜLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü, Konulu 71037622-010.06.02-2663 20.01.2014 sayılı genelgede de ifade edildiği üzere, kuduz hastalığı ile mücadelede ve kuduz riskli temasta bulunan hayvanların müşahedeye alınma sürecinde sivil toplum kuruluşu ve GÖNÜLLÜLERLE birlikte çalışılması yasal zorunluluktur. Veterinerliğin, tüm ‘’kuduz riskli temas’’ ısırık ihbarlarında, şüpheli hayvanlara müdahale etmek için hangi STK ve gönüllüler ile çalıştığının sorgulanarak tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

7) TARIM BAKANLIĞI RESMİ VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖZLEM VE SONUÇ BİLGİLERİ: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, yıl boyunca Veterinerlik tarafından toplam kaç adet ‘’Kuduz Riskli Temas’’ ihbarında bulunulduğu bilgisinin tespit edilerek bu ihbarlardan laboratuvara kaç hayvan numunesi gönderildiği ve gönderilen örneklerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım Şube Müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği ve Tarım Bakanlığı RESMİ VETERİNER hekimlerinin gözlem ve sonuç bilgilerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

8) ÖLEN HAYVANLARIN GÖMÜLMESİNİN YÖNETMELİK ESASLARINA GÖRE YAPILIP YAPILMADIĞI: Ölen hayvanların bertaraflarının yönetmelik esaslarına uygun yapılıp yapılmadığının, aynı araştırmanın Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünce de ayrıca yapılarak, kaç hayvanın kuduz şüphesiyle karantinaya alındığı, resmi kayıtları, ölen hayvanların yönetmelik esaslarına göre gömülüp gömülmediğinin ve hayvanların akıbetlerinin araştırılarak, tarafımıza resmi rakam ve belgelere dayandırılmış bilgilerin verilmesini talep ediyoruz.

9) Toplum ve hayvan sağlığı için hayati derecede önemi olan tüm bu soruşturmalara dair sonuçların, yasal mevzuatlara aykırılığı durumunda yüksek makamınızca belediye Veteriner İşleri Müdürü hakkında işlediği her suç ve görev ihmalinden dolayı ayrı ayrı ‘’Görevini Kötüye Kullanmaktan’’ soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

10) Ayrıca Veterinerliğin çalışmalarını yeterli biçimde denetlemeyen ilgili üst yöneticiler ve belediye başkan yardımcısı hakkında da kuduz bildirimlerini yasaya uygun biçimde yapmayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürmekten işlem yapılarak, haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Ad Soyad:
TC..

===============================
EK..1.. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

EK..2.. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 71037622-010.06.02-2663. 20.01.2014. Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve. Hayvan Hareketleri Kontrolü. GENELGE. 2014/01.

EK 3.. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

EK 4...Hayvanları Koruma Kanunu.

cross