1991'den Bugüne

24. Hayvanlara Şiddet, Kötü Muamele Ve İstismar Uygulandığında

başta Orman Su İşleri Müdürlüğü olmak üzere, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri, Müftülük, Muhtarlıklar ve Emniyet birimleri'nin harekete geçirilip, diğer kanun ve kurumlar çerçevesinde YAPILACAKLARI ve ÖRNEK YAZIYI dikkatle inceleyin.

Hayvan hakkı ihlallerinde ANA MÜRACAAT MERCİİ Orman Su İşleri Müdürlükleridir. Öncelikle ve derhal MÜDÜRLÜĞÜ arayacaksınız.

1. Acil durumda, eğer hayvanın hayati tehlikesi varsa, Orman Su İşleri Müdürlüğü telefon ile aranacak, basın kuruluşlarına da haber verilip sosyal medyada durum bakanlık ve müdürlük adreslerine de ulaşılıp yayınlanacak. Acil durumlarda yazışma mecburiyeti yoktur, sadece bilgilerin doğru iletilmesi gereklidir. Şiddete şahit olan veya yerini bilen kişinin İLETİŞİM bilgileri müdürlük görevlilerine zaman kaybının önlenmesi açısından doğru olarak verilecektir.

2. Acil yaşamsal tehlike yok ise, Orman Su İşleri Müdürlüğüne mail veya diğer iletişim yolları ile DURUM, AÇIK ADRES ve varsa GÖRÜNTÜ veya DELİLLER ulaştırılacak ve mutlaka telefon ile de takip yapılacak. Orman Su İşleri Bakanlığına bağlı tüm müdürlüklerin facebook sayfaları var. O sayfaları önceden kaydedip, hayvan hakkı ihlallerinde müdahaleyi hızlandırmak için sayfalarına da yazın.

3. Orman Su İşleri Müdürlüğü bizzat olay yerine gelecek, müdahale edecek ve hayvanı koruma altına alacaktır. Sahipli hayvan ise sahibine idari para cezası kesecek, ayrıca bir daha hayvan sahiplenmesini yasaklayacaktır. Sahipsiz hayvan ise idari para cezası kesecek ve yine hayvanı koruma altına alacaktır.

4. Orman Su İşleri Müdürlüğünden ayrıca, hayvan hakkı ihlali olan yere hayvanları koruma kanunu çerçevesinde YASAL UYARI AFİŞLERİ ve tabelalar konması istenecektir. Ayrıca muhtarlıklara AFİŞ BROŞÜR bırakması da talep edilecektir. Ayrıca, gerekli durumlarda o yöredeki sahipsiz hayvanlar için güvenlik önlemlerinin alınmasını Emniyet Müdürlüğünden, şahıslara yönelik inceleme müşahede gibi konular için de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile iletişime geçecektir.

5. Kötü muamele fiziki koşulların kötülüğünün ötesinde hayvana işkence vahşet içeriyorsa, Orman Su İşleri Müdürlüğünün yanında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne de durum yazı ile bildirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin "a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ç) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak" MADDELERİ gereği, hayvanlara işkence yapan ve eğer tedbir alınmazsa gelecekte insanlara da zarar verebilecek ve potansiyel suçlu olmaya aday bu kişiler için Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanları ve görevlilerince inceleme yapılıp, bu kişilerin bir daha bu tür bir vahşet yapmamaları için uyarılmasını, ayrıca bölge sakinlerinin bu konuda bilgilendirilmesinin, gerek görülürse şahsın müşahede altına alınmasının sağlanması talep edilecektir. Bu bağlamda, koruyucu sosyal politikalar kapsamında, tedavi edilemeyecek ruhsal bozukluklara sahip şahıslar için, ===Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen ''Sosyal İnceleme Raporunun''' Mülki Amirliğe sunularak, “5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği hükmü=== çerçevesinde bir hayvana bu kadar iskenceyi yapan sahısların insanlar icin de potansiyel tehlike olabilme nedeniyle, akli dengelerinin kontrol edilmesi amaciyla, valilikçe akıl hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınması talep edilecektir.

6. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ve eğer çocuklar da kötü muameleye katılmışsa Çocuk Şubesi, şahıslar belli değilse
istihbari çalışma yaparak şahısları bulacak, belli ise kişi ve ailesine ilişkin inceleme yapacaktır. Çünkü hayvana kötü muamele bir erken uyarı sistemi gibidir. Hayvana işkence olan yerde insanlar da güvende değildir. Bu nedenle gerekiyorsa yörenin aydınlatılması, kameralar konması, güvenlik sağlanması gibi hususları ilgili belediye ve kurumlar ile halledecektir.

7. Olay vahşet boyutunda ise mutlaka Müftülükler ile görüşülüp, vaaz-hutbe verilmesi talep edilecek.
Aşağıda tüm bu kurumların harekete geçirilmesi sistemini içeren VALİLİĞE ÖRNEK yazı hazırlanmıştır. Valiliğe yollanan bu yazı kurumlara da GEREĞİ İÇİN ÜST YAZI ile eke konarak gönderilebilir. Bu zamandan istifadeyi sağlar.

Yaşadığınız sorunu yazıdaki PARANTEZ ile açılmış bölüme ekleyip ve ifadeleri soruna çok doğru bir şekilde uyarlayıp ilgili kurumlara yollayın.
DİKKAT: Sakın durumu uyarlamadan, parantez içine veya uygun bir yerine durumu DETAYLI anlatmadan yazıyı yollamayın.

Özellikle yasal dayanakları EZBERLEYİN.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları KONFEDERASYONU Başkanı.

==================================
VALİLİĞE ÖRNEK YAZI
==================================
KONU: Sahipli veya Sahipsiz Hayvana şiddet uygulanmasına ilişkin kurumlarca acil tedbir alınıp işlem yapılması hk.

YASAL DAYANAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerince gerekli uygulamalar, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3201 Emniyet Teşkilatı Kanunu
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,

Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu, hayvan hakkı ihlali yapıldığı bilgilerine ulaşmış bulunmaktayız. Bu çerçevede aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp müdahale edilmesini, hayvanın koruma altına alınmasını, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli - idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.
Tarafımıza ulaşan bilgilerden: (BURADA HAYVANLARA YAPILAN VAHŞETE YÖNELİK OLAY ANLATILACAK. KONUYU LÜTFEN ÇOK DOĞRU UYARLAYIN. OLDUĞU GİBİ KOPYALAMA YAPMAYIN.)
İnsana karşı şiddetin "ön habercisi" olması nedeni ile "hayvanlara uygulanan şiddet", emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir. Son 40 yılda psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji alanında yapılan akademik araştırmalarla hayvanlara uygulanan şiddetin, insana karşı şiddetin "ön habercisi" olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içerisinde yaşandığı, öfke toplumu haline geldiğimiz günümüzde, çocuk ve yaşlıları istismar edenlerle, eşlerini dövenler dahil olmak üzere, şiddet şuçları işleyen kişilerin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde, ciddi boyutlarda ve tekrarlanan nitelikte hayvanlara karşı kötü davranışlar sergilediklerini ve seri katillerin hemen hepsinin küçükken, hayvanlara işkence ettiklerini, bir hayvanın kulağını, kuyruğunu veya bir uzvunu kestiklerini ve ''İNSAN CİNAYETLERİNE'' en zayıf halka olan hayvanlarla başladıklarını göstermektedir. Psikiyatri uzmanlarının bağlı bulunduğu meslek örgütleri, hayvanlara fena muameleyi, davranış bozukluğunun tanısında bir kriter kabul etmektedirler.
Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi Başkanı Prof.Sevil Atasoy’un bu konudaki sayısız akademik araştırmalarına dair bir yazısını bilgilerinize sunarız. http://www.hurriyet.com.tr/hayvana-acimayan-insana-hic-acim…
Suçla mücadelenin ilk basamağı olan hayvanlara yönelik vahşet, ihmal, istismar ve her türlü kötü muamele tüm kurumlarca ÖNEMLE değerlendirilip, ‘’şiddet eğilimi önceden tespit edilerek ÖNLENMELİDİR.’

Bu bağlamda,

1. Orman Su İşleri Müdürlüğünce, şikayetçilerin ve çevredeki insanların da ifadelerinin alınması sureti ile şikayete konu olay, yer ve şahıs hakkında inceleme yapılması,

a) Somut tespit var ise idari işlem yapılıp idari para cezası kesilmesi, gerek görülürse şahsın psikolojik açıdan müşahade altına alınmasının talep edilmesi gereklidir.

b) Eğer somut delil yok ise, o şahsın yasalar bağlamında uyarılıp bilgilendirmesi, gerekiyorsa Emniyet Birimleri ile de irtibat kurulması, o bölgedeki sahipsiz hayvanların güvenliği açısından başta tabela, kamera ve ışıklandırma olmak üzere tedbirler alınmasının sağlanması,

2. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin "a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ç) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak" MADDELERİ gereği, hayvanlara işkence yapan ve eğer tedbir alınmazsa gelecekte insanlara da zarar verebilecek ve potansiyel suçlu olmaya aday bu kişiler için Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanları ve görevlilerince inceleme yapılıp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, şahsın aile fertlerinde fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınlar, çocuklar ve bireylerin olup olmadığının incelenerek, şahsın ve gerek görülen aile fertlerinin ''önleyici tedbir'' olarak ‘’şiddet önleme ve izleme merkezlerinde’’ müşahede altına alınarak sosyal hizmete tabii tutulmaları, şiddet eğilimli şahıs ve aile fertleri ile yapılan görüşme ve gözlemler sonrasında, sorunun geçmişi, kişilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik özellikleri değerlendirilerek, sunulacak sosyal hizmet ile sorunun çözümünde uygulanacak müdahale yönteminin belirlenip, şahıs ve aile fertleri hk. ‘’ Sosyal İnceleme Raporu ’’ düzenlenmesi,

3. Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünce, burada yaşanan istismara yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından istihbari çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda, koruyucu sosyal politikalar kapsamında, tedavi edilemeyecek ruhsal bozukluklara sahip şahıslar için, ===Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen ''Sosyal İnceleme Raporunun''' Mülki Amirliğe sunularak, “5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği hükmü=== çerçevesinde bir hayvana bu kadar iskenceyi yapan sahısların insanlar icin de potansiyel tehlike olabilme nedeniyle, akli dengelerinin kontrol edilmesi amaciyla, valilikçe akıl hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınması talep edilecektir.

4. Mahalle muhtarına Orman Su İşleri Müdürlüğüne bilgilendirici broşür bırakılmasını ve muhtarlığın vatandaşa yasal uyarı yapmasını talep ediyoruz.

5. .İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi de olan Müftülükten genel olarak tüm şehirde ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin, aile bireylerini de bu konuda bilgilendirilmelerinin öneminin anlatılması için iletişim kurulmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.
İsim- TC Kimlik No
___________________________________________________

EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

EK 1 ........ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

====================

Ek 2. Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci Bölüm /Orman Su İşleri il müdürlüğünün görev ve sorumlulukları MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakım evine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

========================

EK..3..5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü

Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

EK..4. 5442 Sayili Idare Kanunu
5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti
kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74’e göre hakimlerin ve CMUK 64/4’e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir.
Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde “Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani (engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır.” denilmiştir.
Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.
Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde “Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İçgüvenlik makamlarınca yerine getirilir.” denmiştir.
Bu durumda aynı maddeler doğrultusunda kamu görevlilerinin il sınırları dışına çıkarak bu görevi yerine getirmeleri de gerekli ve hukuki olmaktadır. Sevkten sorumlu kişi, akıl hastasının velisi ya da vasisi, akrabası olabileceği gibi sağlık kuruluşundan ya da belediye zabıtasından bir görevli de olabilir.

cross