1991'den Bugüne

32. ÖNEMLİ KATILIM TALEBİ: “Her Canlıyı Doyurmakta Sevap Vardır” Konulu Hutbe Talep Ediyoruz.

Mübarek Ramazan Ayı boyunca ve bayramda, milyonlarca insan camilere daha yoğun gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca, özellikle iftar sofralarının artıklarının sahipsiz hayvanlara verilmesini talep ettiğimiz "Her canlıyı doyurmakta sevap vardır" konulu HUTBE verilmesini isteyen bu yazışmaya katılalım. Adresler en alta yazılmıştır.

===========================
KONU: Tüm yurtta. Ramazan Ayı boyunca ve Bayramda müftülüklerce camilerde "Her canlıyı doyurmakta sevap vardır" konulu hutbe verilmesi talebimiz

YASAL DAYANAK: Müftülüklerin İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi olması hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1. Bölüm, 3. Kısım Madde 15 ve Yönetmelik 16. Madde, //////// Diyanet İşleri Başkanlığınca 2009 yılında yayınlanan genelge gereğince (Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- 31.08.2009)

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: CİMER, Tarım Orman Bakanlığı, İl ve İlçe Müftülükleri, Partilerin Genel Merkezi ve İl Başkanlıkları, DKMP Bölge ve İl Müdürlükleri, Basın Kuruluşları,

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA,

İslam dinimize göre hayvanlara da merhametli ve şefkatli olmak, iyilik etmek gerekir. Peygamber efendimiz (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir) buyurdu.(Taberani)
Eshab-ı kiram dediler ki: Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de sevap var mıdır? Peygamber efendimiz, (Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır) buyurdu. (Buhari)
İslam dinimizin bu hükümlerine rağmen, % 99 u müslüman olan ülkemizde hayvanlar en büyük işkencelere maruz kalmakta, zehirlenip kıvrandırılarak öldürülmekte, belediye bakım evlerinde ve sokaklarda aç ve susuz ölümlere mahkum edilmektedir.

Mübarek ramazan ayında tutulan oruç, “esas olarak toplumun ahlaki hayatını değiştiren, iyiye ve güzele götüren bir ameldir ve zenginler oruç sayesinde fakir ve yoksulların, aç ve susuz kalanların durumunu daha iyi anlarlar, bireyler arasında yardımlaşma ve merhamet duyguları gelişir” olarak da tarif edilir.

Oysa, sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden sayısız kedi ve köpek varken, yaşam alanları ve sulukları insanlar tarafından yok edilmiş sayısız yaban hayvanı varken, Ramazan ayı boyunca, belediyelerin iftar çadırlarında verilen yemeklerin artıkları çöpe gider.

Zenginler lüks otellerde kendileri gibi zengin olan hali vakti yerinde kişilere iftar yemeği verirler. Bu artıklar da çöpe gider.

Ayrıca, vatandaşın her zamankinden daha zengin olan iftar sofralarının artıkları da çöpe atılır. Ne sokak hayvanları, ne belediye barınaklarındaki hayvanlar ne de yaban hayvanlarının sulanması ve karınlarının doyurulması kurumların ve kişilerin aklına bile gelmez.

Camiler, kabe hariminin devamı olan kutsal mekanlardır. Ramazan ayı boyunca camilere giden milyonlarca vatandaşımıza, aynı zamanda İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun da üyesi olan müftülüklerce, aç hayvanların sulanıp doyurulmasının da dinimizin gereği olduğu anlatılarak, "AÇ HAYVANLARIN DOYURULMASI ve HAYVANLARA MERHAMET HUTBESİ" verilmesi, şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içinde işlenmeye başladığı günümüzde, topluma RAHMANİ duygular verecektir.
Bu mübarek Ramazan Ayı ve Bayramda camilerde verilen hutbe ve vaazlerde, hem Hayvanları Koruma Kanunu ve hem de Diyanet İşleri Başkanlığınca 2009 yılında yayınlanan GENELGE gereğince (EK 1) aşağıdaki hususların yer almasını :
1. Hayvanların önüne “bir kap su bir kap artık yemek” konmasının, onlara merhamet ve şefkatle yaklaşılmasının İslam dinimizin gereği olduğunun anlatılması ve bu konuda Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) ahlakı ile ahlaklanılmasının gerektiği,
2. Evlerde ki iftar ve sahur sofralarından, kurumların büyük otel ve restoranlarda verdikleri iftar yemeklerinden ve belediyelerce kurulan iftar çadırlarından kalan artık yemeklerin çöpe dökülmeden sahipsiz hayvanlara verilmesinin de sevap olduğunun anlatılmasını,
3.Hayvanlara eziyet ve işkence edenlerin, onları dövüştürenlerin, zehirleyip saatlerce kıvrandırarak öldürenlerin, kedileri torbalara koyup yaşadıkları yerden uzaklara ıssızlara atanların da günaha girdiklerinin anlatılmasını,
4. Diyanet İşleri Başkanlığının 2009 Yılı Genelgesi gereğince, yerel basın ve TV lere yukarıda belirttiğimiz başta yemek artıklarının sahipsiz hayvanlara verilmesi hususlarında, yazılı ve sözlü beyanat verilerek toplumda duyarlığın artırılmasını talep ediyoruz.
5. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2017 yılında , "Ramazan’ın, bizlere unuttuklarımızı hatırlatmasına vesile olmak isteyen Başkanlığımız, bu yıl HAK DUYARLIĞI konusunu toplumumuzun gündemine taşıyacaktır. 2017 yılı Ramazan ayının teması 'ÜZERİMİZDE HER CANIN HAKKI VAR, BU RAMAZAN ve HER RAMAZAN' başlığıyla idraklere sunulacaktır." mesajları ile başlatılan kampanya, şiddete boğulmuş topluma adeta derin bir nefes olmuştur. Bu kampanyanın 2019 yılında da devam ettirilmesini, şehirlere afişler asılmasını talep ediyoruz.
Müraacatımıza ilişkin tarafımıza 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla
arz ederiz.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.

=====================
EK…..

T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının HAYVAN HAKLARINA ilişkin GENELGESİ;
(ASLININ AYNIDIR)
T.C BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı:B.02.1.DİB.0.12.02-212.99- 31.08.2009
Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması
………….. VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala’nın insanlara birer emanetidir. Bu emanete merhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazı vatandaşlarımızın hayvan haklarında duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu hususta yapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.
Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İzzet ER/ Başkan a. Başkan Yardımcısı
DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

YAZININ GÖNDERİLECEĞİ MAİL ADRESLERİ;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

TÜRKİYE'DE Kİ TÜM İL MÜFTÜLÜKLERİ

[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]

cross