1991'den Bugüne

04. Diyanet İşleri Başkanlığı'na

Diyanet İşleri Başkanlığı'na: ‘’HER CANLIYA SU VERMEKTE SEVAP VARDIR HUTBESİ":
Sayısız hayvanın susuzluktan CAN VERECEĞİ "SUSUZ BİR YAZ" daha kapıda...Lütfen herkes Diyanet İşleri Başkanlığına yazıp =====‘’HER CANLIYA SU VERMEKTE SEVAP VARDIR HUTBESİ" verilmesini talep etsin. Çünkü, Türkiye çapında 30 000 köy, 3000 ilçe ve belde var. Buralarda sokaklarda ve yabanda milyonlarca hayvan yaşıyor. Bizim tek tek o şehirlere ulaşmamız mümkün değil. Ama en ücra yerleşim biriminde bile CAMİ var, CAMİ HOCALARI var.
Dolayısı ile o binlerce yerleşim birimine HUTBELER ile ulaşmak mümkün.
Aşağıda ki ÖRNEK yazıya, Diyanet İşleri Başkanlığının adreslerine ek olarak kendi bölgesindeki müftülük, belediye, valilik ve orman su işleri adreslerini ekleyerek katılım sağlasın. Basın kuruluşlarına da yollasın.
Milyonlarca HAYVANA BİR YUDUM SU OLARAK DÖNECEK olan bu yazıyı lütfen sizler de yollayın. En altta bütün mail adresleri hazır olarak var.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
www.haykonfed.org
----------------------------------------------------------
==== KONU: Diyanet İşleri Başkanlığından, ’HER CANLIYA SU VERMEKTE SEVAP VARDIR HUTBESİ" verilmesi talebi.
==== YASAL DAYANAK: T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
B.02.1.DİB.0.12.02-212.99 sayı ve 31.08.2009 tarihli Hayvan Hakları Genelgesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
==== DAĞITIM: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, BİMER, Orman Su İşleri Bakanlığı, Bölge ve İl Müdürlükleri, Valilikler, Belediyeler, Müftülükler, Basın Kuruluşları.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA,
Özellikle sıcak yaz aylarında, beton ve asfalta teslim edilmiş olan şehirlerde gerek sokaklarda yaşayan hayvanlar ve gerekse yaban hayvanlarından SUSUZLUKTAN dolayı can veren hayvan sayısı düşünüldüğünden çok daha fazla. Bu hayvanlardan bir yudum su bile esirgenmektedir.
Oysa yüce dinimiz İSLAM, hayvanlara merhamet edilmesini emretmiştir.
Resulullah (s.a.v.) sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhametli olunmasını istemiştir.
Bir hadis-i şerifte: 'Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara da merhametli olun ki, gökte olanlar (melekler) de size rahmet merhamet etsin'. (Tirmizi, Birr, s. 16)
Hadiste geçen 'yerde olanlara' ifadesinin içine her çeşit canlı girmektedir.
Hayvanlara iyi davranmanın, cennete girmeye sebep olacağını bildiren Peygamberimiz sahabîlere şu olayı nakleder: 'Yolda gitmekte olan birisinin susuzluğu artar. Hemen bir kuyuya inip suyundan içer. Sonra, susamış bir köpekle karşılaşır. Adam "kuyuya tekrar iner. Ayakkabısına su doldurur ve ağzıyla tutarak yukarıya çıkar, köpeği sular. İşte Allah bu kulunu övmüş ve günahlarını bağışlamıştır'. Bunun üzerine sahabîler: 'Hayvanları sulamakla bize de sevap var mıdır?' diye sordular. Resulullah (s.a.v.): 'Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır' buyurmuştur (Tecrit, c. vii, s. 223)
SONUÇ OLARAK TALEPLERİMİZ:
31.08.2009 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Hayvan Hakları Genelgesi de ilgi tutularak, bu sıcak günlerde camilerde cemaate duyurulmak üzere,
1. Orman Su İşleri Müdürlüklerinin, Orman Bölge Müdürlüklerinin ve kırsalda yaban hayatına yakın yaşayan vatandaşların YABAN HAYVANLARINA su sağlaması,
2. Şehirlerde de belediyelerin sokaklara ve parklara dini merhamet mesajları içeren tabelalı suluklar yaptırması,
3. Vatandaşın da sokağa ‘’Bir Kap Su’’ koyması konusunda
camilerde ‘’HER CANLIYA SU VERMEKTE SEVAP VARDIR HUTBESİ" okutulması gereğini uygun görüşlerinize sunuyoruz.
4. Ayrıca, Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi de olan Müftülüklerin, hayvan hakları konusunda "kurul üyesi" olmaları nedeni ile de sık sık hayvanla merhamet etme ve onları koruma konusunda gerek vaaz ve gerkese basına beyanat vermelerini de talep ediyoruz.
Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim:.....
TC.No:.....
EKLER: Ek 1.. Diyanet Işleri Başkanlığı Hayvan Hakları Genelgesi 31.08.2009 Tarihli
==============================================
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN 2009 TARİHLİ HAYVAN HAKLARI GENELGESİ (ASLININ AYNIDIR)
==============================================
T.C· BAŞBAKANLIK···
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sayı: B.02.1.DİB.0.12.02-212.99-·················
31.08.2009
Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması
……….VALİLİĞİNE (İL MÜFÜTÜLÜĞÜ)
Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala’nin insanlara birer emanetidir. Bu emanete merhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazı vatandaşlarımızın hayvan haklarına duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu hususta yapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.
Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
==============================================
YAZININ GÖNDERİLECEĞİ MAİL ADRESLERİ:
__________________________

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected]
cross