1991'den Bugüne

1. (Arş.127) Belediyenizce kurulan İFTAR ÇADIRLARINDA artık yemeklerin sokak hayvanlarına verilmesi

İftar çadırları devletin parası ile kuruluyor. O çadırlardaki artık yemekler çöpe gitmesin, AÇLIKLA mücadele eden hayvanlara verilsin. Herkes bulunduğu yerde il ve ilçe belediyelerine ekteki ÖRNEK YAZIYI yollayarak, iftar çadırı artık yemeklerinin sokaklardaki, barınaklardaki, çöplüklerdeki ve şehir dışına atılmış (bunlar da acı gerçekler) SAHİPSİZ HAYVANLARA verilmesini talep etsin. 
Aynı zamanda da telefonla ve giderek takip etsin. Bunu BASINA da beyanat halinde yollasın. 
Basında çıkarsa belediye mecbur kalır. Bu sadece hayvanların karınlarının doymasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda hayvanların gündeme gelmesini de sağlayacak. Belediyelerine baş vuranlar buradan bize de bildirsinler. 
Sevgiler 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
======================================
BELEDİYEYE YASAL VE DİNİ GEREKÇELİ ÖRNEK YAZI:
==================================
===KONU: Belediyenizce kurulan İFTAR ÇADIRLARINDA artık yemeklerin, gönüllüler ile iletişim kurularak birlikte sahipsiz hayvanlara verilmesi, çöplük ve şehir dışlarına atılmış olan hayvanlara da suluk oluşturulması ve artık yemeklerin verilmesi
===YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde 5, 
===BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Valilik, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Müftülük, Aile ve Sosyal Planlamalar İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Basın Kuruluşları
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
Mübarek Ramazan ayında oruç tutmanın, "Şefkat ve iyilik yapma duygularını artırdığı, insanın daha merhametli olup aç-susuz kalanların durumunu daha iyi anlamasını sağladığı" ifade edilir.
Bu merhamet ve iyiliğin sadece insanları değil, hayvanları da kapsadığını Hz. Peygamber (SAV) söz ve davranışlarında açıkça bellidir.
Peygamber efendimiz (Merhametli olmadan imanlı olamazsınız) buyurunca, oradakiler, (Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz) dediklerinde, (Yalnız insanlara değil, bütün mahlukata merhametli olmak gerekir) buyurdu.(Taberani)
Eshab-ı kiram "Ya Resulallah, hayvanlara iyilikte de sevap var mıdır?" diye sorduğunda, Hz. Peygamber (SAV) (Her canlı hayvana yapılan iyilikte sevap vardır) buyurdu. (Buhari) Arkadaşları: “Hayvanları sulamakta bize de sevap var mıdır?' diye sorduklarında ise Rasulullah şöyle cevap verdi: "Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır."····
Yüce dinimiz İslam'ın kıyamete kadar geçerli bu hükümlerine rağmen, çevremizde "açlık ve susuzluktan ölen hayvan" sayısının çok fazla olması, müslüman bir ülkenin bu konuda sorumlu ve yetkili olan belediyelerinin islami boyutta ihmalleri olduğunu göstermektedir.
Hem dinimiz bağlamında hem de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun belediyelerin hayvanlar için beslenme odakları kurulması ve gönüllüler ile iletişim içinde çalışılması hükümleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar talebimizdir:
1. Belediyenizce kurulan "İftar Çadırlarında" artan yemeklerin, belediyenizce araç ve eleman görevlendirilerek ve aynı zamanda gönüllüler ile iletişim halinde olarak hem sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlara verilmesini ve sahipsiz hayvanların yaşadığı belediye bakım evlerine gönderilmesini talep ediyoruz. 
2. Şehir çöplüğüne atılmış olan köpekler için, suluklar da koyularak, gönüllüler ile iletişim halinde bu artık yemeklerin çöplüğe günlük olarak bırakılmasını ve suların doldurulmasını talep ediyoruz. 
3. Şehir dışına bırakılmış köpekler için de suluklar konmasını ve ve gönüllüler ile iletişim içinde bu artık yemeklerin oralardaki hayvanlara da bırakılmasını talep ediyoruz.
4. Belediyenizce gerek basın yolu ile açıklamalar yapılarak ve gerekse iftar çadırlarında ki vatandaşa iftar ve sahur sofralarından kalan artık yemekleri de hayvanlara vermeleri konusunda çağrıda bulunulmasını talep ediyoruz.
Müslüman bir ülkede, açlıktan ölen hayvanların bulunmasının "ayıp ve günahını" bu mübarek Ramazan ayında bir nebze de olsa gidermek için bu taleplerimizin bir fırsat olarak görülmesini istiyoruz.
Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, TC Kimlik no

cross