1991'den Bugüne

14. Edremit Beld. Bşk.Kamil Saka Hk. Soruşturma Talebimiz

( Arşiv 171 ) Edremit'e hayvanlar toplanıp yok EDİLİYOR, belediye görevlileri gönüllüleri TEHDİT ediyor, hakaret ediyor. CHP li Belediye Başkanı KAMİL SAKA, Edremit TEKSAS'MIDIR? Orada kanunlar geçerli değil mi? ====Belediye KISIRLAŞTIRMA yapmıyor ve sürekli olarak toplama yapıyor ve HAYVANLAR YOK OLUYOR. ====Buna karşı çıkan hayvan severleri belediye toplama görevlisi TEHDİT EDİYOR, HAKARET EDİYOR. =====Ruhsatsız özel bir bakımevini de toplamaya kılıf olarak kullanıyor. 
====Belediye işçileri uyuşturucu ilaçları TCK ya aykırı olarak belediye arabalarında taşıyor ve uyguluyor. =====Ekli yazışmaya katılarak bu YOK ETMEYE ve GÖNÜLLÜLERE OLAN TEHDİTLERE HAKARETLERE dur diyelim. 
====CHP nin genel merkez olmak üzere tüm sayfalarına bu paylaşımın linkini yapıştıralım. Kanunsuzluğun hakim olduğu bu uygulamalar için sorumlular hakkında adli idari işlem isteyelim. 
Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
=========================================
=====KONU: Uyuşturucu sınıfına giren Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin, 5199, 5996 Sayılı kanunlar ve TCK. Hükümlerine aykırı olarak belediye araçlarında serbestçe taşınması, yetkisiz kişilere tüfek ve üfleme borularında kullandırılarak, uygulatılması konularında, talimatı veren Edremit Belediye başkanı Kamil Saka, başkan yardımcıları Mehmet Ertaş, Fatma Özgirgin, Veteriner Berna Arıkan Köroğlu hakkında soruşturma izni verilerek adli ve idari işlem başlatılması talebimiz..
=====BİLGİ ve DAĞITIM: Cimer, Bimer, İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Gn. Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bakanlığı- Bölge ve Şube Müdürlüğü,İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, Emniyet Gn. Müdürlüğü-İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri-Narkotik Şube Müdürlüğü, CHP Genel Başkanlık-İl ve İlçe Başkanlığı, Milletvekilleri, Kaymakamlık, Edremit Belediye Başkanlığı-Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Türk Veteriner Hekimler Birliği Konseyi, Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı, Basın Kuruluşları
BALIKESİR VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA,
Edremit Belediyesi yöneticilerinin talimatı ile hayvanların toplanması amacıyla kullanılan, Uyuşturucu ve Uyarıcı madde sınıfında olan ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünler’’ aşağıdaki yasal hükümlere aykırı olarak uygulatılmaktadır.
NARKOTİK ANESTEZİK ilaçlar; Veteriner Hekimin bulunmadığı belediye araçlarında serbestçe bulundurularak taşınmakta, şırınga, tüfek ve üfleme borularında kullanılmak üzere yetkisiz belediye işçilerine verilerek uygulatılmaktadır.
Aşağıdaki yasal hükümlere aykırı bu uygulamalar sırasında belediye yetkisiz işçilerince hayvanlara isabet ettirilemeyen ilaçlı şırıngaların, topluma açık mahallerde bırakılması veya enjektörün kaza sonucu bir insana denk gelebilmesi riskini alan belediye, Narkotik ilacın uyuşturucu ihtiva etmesinden dolayı ÇEVRE ve TOPLUM SAĞLIĞININ tehlikeye atılmasından da YASAL olarak sorumludur.
Narkotik uyuşturucu Anestezik ilaçları, belediye yöneticilerinin talimatı ile görev ve yetkisi olmadığı halde uygulayan, uygulama sırasında uyuşturucuya maruz kalma riski olan personel açısından işveren konumunda olan belediye, 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını da ihlal etmektedir.
‘’ Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin’’ temini, taşınması ve uygulamaları konularında YASAL hükümler ;
A-) 5199 ‘‘Hayvanları Koruma Kanunu ‘’ 20/d bendi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekli yazısında ; ‘’Alfemine ve türevi anestezik uyuşturucu ile yapılan toplamaların sadece Veteriner Hekimler’’ tarafından yapılabileceği şeklinde hükme bağlanmıştır.
B-) 5996 Sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’
Madde 13 (3) bendi ;
Narkotik ilaç sınıfına giren ‘’Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara tâbi olduğu, bu ürünlerin sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabileceği, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği ‘’ şeklinde hükme bağlanmıştır.
Madde 14 (2) bendi ile;
Bu ürünlerin yasal hükümlere aykırı kullanımı halinde ''yasal sorumluluğun, uygulayana ve uygulama emrini veren yöneticilere ait olacağı'' hükmü yer almaktadır.
C-) TCK. ‘’Uyuşturucu Madde Suçları’’ Madde 188. - (1) /8)- 193 bendi ile; Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü maddenin başkalarına verilmesi, nakledilmesi, araçlarda bulundurulması ve tanımlanan suçların veteriner hekim tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı da TCK. ile hükme bağlanmıştır.
‘’Tüm bu yasal hükümler gereğince, NARKOTİK Veteriner Tıbbi Ürün olan uyuşturucu anestezik ilaçlar, veteriner hekimin bizzat uygulaması dışında herhangi bir görevli veya belediye işçileri tarafından uygulanamaz, veterinerin olmadığı araçlarda taşınamaz.’’
Bu bağlamda;
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince, Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünlerin, tüm bu yasal hükümlere aykırı olarak uygulatılmasına ilişkin talimatı veren Edremit Belediye başkanı Kamil Saka, başkan yardımcıları Mehmet Ertaş, Fatma Özgirgin, Veteriner Berna Arıkan Köroğlu hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamınızca, adli soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz.
====1. Taşınması ve uygulanması yasalarla hükme bağlanmış olan narkotik anestezik ilaçları, uygulamaya kanunen yetkilendirilmiş Veteriner hekimin bulunmadığı araçlarda taşıtarak, yetkisiz belediye işçilerine ilaçları uygulama talimatını veren Edremit Belediye başkanı Kamil Saka, başkan yardımcıları Mehmet Ertaş, Fatma Özgirgin, Veteriner Berna Arıkan Köroğlu ve uygulayan belediye işçileri hakkında yazıda yer alan tüm yasal hükümler gereğince, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile görevini kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasını, soruşturmanın selameti açısından belediye personeli ve belediyenin sorumluluk alanında yaşayan halkın da ifadelerine başvurularak adli işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====2. Emniyet birimlerinden, ’Psikotropik ve Narkotik uyuşturucu anestezik ürünlerin’’ taşınması ve uygulamasına dair 5199, 5996 ve TCK. 188.-193.Maddeleri ilgili fıkraları gereğince belediye toplama araçlarında düzenli olarak arama yapılarak bu hükümler gereğince işlem başlatılmasının sağlanmasını talep ediyoruz..
====3. Orman Su İşleri Şube Müdürlüğünün, 5199 sayılı kanun Madde-9 gereğince; yasal mevzuatlara aykırı uygulamaları görüp göz ardı ederek görevini kötüye kullanan tüm belediye veteriner hekimleri hakkında soruşturma başlatarak idari işlem yapmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
====4. Narkotik anestezik ilaçları uygulama yetki ve görevleri olmadığı halde belediye tarafından görevlendirilerek uygulayan belediye işçilerinin, uyuşturucuya maruz kalabilmeleri riskine ilişkin 6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasasını göz ardı eden, emri veren ve işveren konumunda olan belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca soruşturma açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.
Valilik makamınızca yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalar ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad:
TC No :
=================================
===EK..1…5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir.
Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz
Veteriner tıbbî ürünlerin uygulanması
MADDE 14- (2) Veteriner tıbbî ürünler, kullanıma arz edilen hâliyle, etiket ve prospektüs bilgilerine göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk, uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.
==================================
===Ek..2 .. TÜRK CEZA KANUNU UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188-193)
MADDE 188. - (1)
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193. - (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
=====================================
===Ek..3 .. 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KURULU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
Madde 20-1- d şıkkı: "Uyuşturucu tüfek ile yapılan toplama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır"
MADDE 9 – (1) Sorumlu veteriner hekimler;
Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından,
=====================================
===Ek..4.. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü RESMİ YAZISI
ASLININ AYNIDIR
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan ===== bahse konu ürün reçete ile ==== sadece veteriner hekimlere satılabilir ve ===== sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
=====================================
=Ek..5..6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 
İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları
======================================
To: [email protected]
CC: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected] , [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected] , [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

cross