1991'den Bugüne

6. DİYANET İşl Başk: 4 Ekim Hayvanları Koruma haftasında MERHAMET HUTBESİ TALEBİ

ÖNEMLİ ÖNEMLİ... 4 Ekimde kendileri de İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olan TÜM MÜFTÜLÜKLERDE hayvan hakları hutbesi verilmesi, basına bu konuda beyanatta bulunulması için Diyanet İşleri Başkanlığına AŞAĞIDAKİ ÖRNEK YAZIYI yollayınız. Kamuoyunda algı değişimi yaratırsak, bu belediye başkanı denilen halk yağcılarının karşısına toplumu çıkarırsak, hayvan haklarında ciddi mesafe alabiliriz. 
Nesrin Çıtırık HayKonfed Başkanı.

Ek..... DİYANET İŞLERİNE GİDECEK ÖRNEK YAZI
=============================

KONU: Diyanet İşleri Başkanlığından, 4 Ekim Hayvanları Koruma haftasında, 5199 Sayılı yasa ile İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olan tüm Müftülüklerde, Vaazlar ve Hutbeler Verilmesine Yönelik Genelge Yayınlanması Talebimiz.
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülük Makamları, İlçe Müftülükleri, Basın Kuruluşları
YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA 
İL MÜFTÜLÜKLERİNE
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği İl Hayvanları Koruma Kurulu üyesi olan tüm müftülüklerce, 4 Ekim Dünya Hayvanları koruma haftasında, hayvan haklarının dinimizdeki yerinin ayet ve hadislerle anlatılacağı VAAZLAR ve HUTBELER verilmesine yönelik GENELGENİN Diyanet İşleri Başkanlığınızca yayınlanmasını talep ediyoruz.
======Bu GENELGEDE, Müftülüklerce hayvana ‘’merhamet’’ konulu Vaazlar ve Hutbeler verilmesini, merhametin hadis ve ayetlerle anlatıldığı ‘’farkındalık’’ AFİŞLERİ hazırlanıp tüm müftülüklere asılması, hayvan haklarına yönelik mesajlarını basında ve görsel medyada gündeme getirmelerinin yer almasını talep ediyoruz. ( http://www.haykonfed.org/…/haykonfed-gorselleri-indir-down…/ )

Hayvanların korunmasına ilişkin camilerde verilecek olan hutbe ve vaazlarda aşağıdaki mesajların yer almasını arzu etmekteyiz.
=====1. Hayvanlar da Allahu Teala’nın yarattığı canlılardır. Hepsinin bir var oluş sebebi vardır. Onlara kötü muamelede bulunmak, işkence etmek, bağlayıp güneş altında ve yağmur altında soğukta bırakmak günahtır.

=====2. Tıpkı insanlar gibi hisleri olan, canları yanan ve acı çeken hayvanları, saldırgan olarak yetiştirmek, başka insanlara zarar verir hale getirmek, onları birbiri ile dövüştürmek ve bundan para kazanmak günahtır. Horoz veya kopek dövüşleri hayvanlara acı vermesi açısından da üstlerinden kumar olarak para kazanılması da günahtır. Bunu sadece yapanlar değil seyredenler, bahis karşılığı para kazananlar da bu günahın ortağı olurlar.

=====3. Her yerin beton olduğu günümüz şehirlerinde bu hayvanlar su ve yemek bulmakta çok zorlanıyorlar. Sıcakta susuzluktan ve açlıktan ölen hayvanların sayısı düşündüğümüzden daha fazla. Allah rızası için onlara özellikle sıcak günlerde bir kap su bir kap artık yemek koyalım. Allahu Teala’nın birer ümmeti olan hayvanların bu dünyada yaşam hakları olduğunu, yüce İslam dinimizin emirleriyle korunmaları gerektiğinin, dinen yasaklanmış anlatılan bu hususların ve hayvanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğumuzun her daim hatırlanmasının anlatılmalıdır.

=====4. Bu hayvanlara bakan, besleyen insanlara, merhamet duygularından dolayı sevgi ve saygı duyulması, onlara kötü davranılmaması ve hayvanları beslemelerinin engellenmemesi anlatılmalıdır.

Şiddetin 12 yaşa indiği ve "aile-akraba ve komşular arası cinayetler, darplar, tecavüzlerin" her geçen gün toplum yapısını bozarak artmaya devam ettiği bu dönemde, toplumda ki ŞİDDETE karşı en büyük ÇARENİN "hayvana merhamet ve acıma" duygularını güçlendirmek olduğu uzmanlar ve sosyal bilimcilerce de kabul edilmektedir. Akademik araştırmalar ’hayvana eziyet eden-insana da eziyet eder’ öngörüsünün doğruluğunu bilimsel olarak kanıtlamaktadır.
%99 u müslüman olan ülkemizde, hayvanların ateşli silahlarla vurulduğu, vatandaşların yaygın olarak kedi ve kopekleri zehirledikleri, bu hayvanların iç organları parçalanarak, saatlerce kıvranarak can verdikleri, minicik yavrularının dahi ağzı sıkı sıkıya bağlanmış poşetlerde işkence ile çöp arabalarında preslendikleri sıkça görülmektedir.
İslam dininin hayvanların korunmasına ilişkin kıyamete kadar geçerli olan hükümleri maalesef vatandaş tarafından bilinmemektedir.
Bu konuda gerek Kuran-ı Kerim ve gerekse Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından kıyamete kadar geçerli hükümler getirilmiştir.
Hayvanlar da bu dünyada Allah’ın birer ümmeti olarak var olma ve hakları korunarak yaşama hakkına sahiptir.
Yazımızdaki konulara ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim Soyad :
Tc Kimlik No:
=====================
EK, İl Hayvanları Koruma Kurulu GÖREVLERİ:
MADDE 15. - Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.
Bu toplantılara;
a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,
b) İl çevre ve orman müdürü,
c) İl tarım müdürü,
d) İl sağlık müdürü,
e) İl millî eğitim müdürü,
f) İl müftüsü,
g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,
h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,
ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, 
j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci
MADDE 16. - İl Hayvanları Koruma Kurulu GÖREVLERİ:
g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,
j) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak,

===========================

GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ
TO : [email protected]​ ​, [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected]

CC: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] , [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
[email protected],[email protected], [email protected],balı[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],[email protected], [email protected],[email protected],

[email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected] ,[email protected], [email protected], [email protected], [email protected] ,

[email protected], [email protected] ,
[email protected], [email protected], [email protected],[email protected] ,

[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
[email protected], [email protected],[email protected] ,[email protected]
[email protected], [email protected],[email protected] , [email protected], [email protected] , [email protected],[email protected],[email protected] ,[email protected] ,[email protected] , [email protected] , [email protected], [email protected] ,[email protected] ,[email protected],[email protected] ,[email protected] ,[email protected]

cross