1991'den Bugüne

8. Tekirdağ VALİLİĞİNE: Çorlu BARINAĞINDA veterinerin öldürdüğü KÖR KEDİYE ilişkin soruşturma

ÇORLU'da 8 yaşındaki canavar çocuğun gözüne kalem sokup kör ettiği KÖR KEDİ, sığındığı sitenin şikayeti ile ÇORLU BARINAĞINA götürüldü ve barınak veterineri tarafından ÖLDÜRÜLDÜ. Canavar çocuk, bu kediyi ÖLDÜREN VETERİNER ve hayvanları toplatan kötü koşullarda yaşatan Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan hakkındaki ekteki SORUŞTURMA yazısını sizler de lütfen TEKİRDAĞ VALİSİNE yollayınız..

Nesrin Çıtırık/ HAYKONFED Başkanı.
==========================================

===Konu: Çorlu'da 8 yaşındaki çocuk tarafından gözüne kalem sokularak kör edilip, sonra da sığındığı sitece şikayet edilip götürüldüğü Çorlu BARINAĞINDA veteriner tarafından öldürülen KÖR KEDİYE ilişkin soruşturma taleplerimiz

====YASAL DAYANAK: 5199 ''Hayvanları Koruma Kanunu'', 6331 ''İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu‘’, 5996 sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘’ ve Türk Ceza Kanununun ‘’Uyuşturucu Madde Suçları‘’ Hükümleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767-325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,

====BİLGİ ve DAĞITIM: CHP Genel Merkezi, Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tekirdağa Büyükşehir Belediyesi, ÇSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bölge Gurup Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları..

TEKİRDAĞ VALİLİĞİNE,

Çorlu'da, bir yavru kedinin gözü 8 yaşındaki bir çocuk tarafından kalem sokularak kör edildi.Bu kedi sığındığı ve sevenleri olduğu site bahçesinde yaşarken, site yönetimi maalesef kediyi şikayet etti ve kedi ÇORLU BELEDİYE BAKIMEVİNE götürüldü.
Son derece sağlıklı, canlı ve ağaçlara tırmanan bu sevimli kedi, Çorlu Bakımevinde veteriner tarafından ÖLDÜRÜLDÜ. (Kibar dille uyutuldu).

Bu bağlamda taleplerimiz:

===1. Kedinin gözüne kalem sokarak kör eden 8 yaşındaki çocuk, Aile ve Sosyal Planlamalar İl Müdürlüğünce ailesi ile birlikte müşahade ve denetim altına alınmasını talep ediyoruz. Bu çocuğun uzman psikologlarca kişilik testine tabi tutulmasını, okuldaki davranışlarının gözlem altına alınmasını talep ediyoruz.
===2. Çorlu Belediye Bakımevine götürüldüğünde, bu kediyi öldüren veteriner hakkında soruşturma açılmasını, soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz. 
===3. Bakımevinde yasal koşulları oluşturmayan, sadece veteriner hekimlere satılan ve sadece veteriner hekim tarafından uygulanması yasa gereği olan uyuşturucu ilacı işçilere vererek, hem halk sağlığını hem de İş Sağlığı ve Güvenliğini ihlal eden Belediye Başkanı Ünal Baysan hakkında görev ihmalden ve uyuşturucu ilacı yetkisi olmayan kişilere kullandırması açısından TCK ya göre soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
===4. Yasal koşulları taşımayan, hayvanlar için bir toplama merkezi halinde olan, toplama ekibinin İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına aykırı olarak çalıştırıldığı bir hayvanlar için bir zulüm barınağı halinde olan Çorlu BELEDİYE Bakımevinin, Orman SU İşleri Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ÇSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Bölge Gurup Başkanlığınca denetlenmesini talep ediyoruz. 

Kedinin gözüne kalem sokarak kör eden çocuk ve ailesi ile onu barınakta öldüren veteriner hekim ve bakımevi koşulları ve uygulamalarda görev ihmalinde bulunan belediye başkanı hakkındaki taleplerimize ilişkin yapılacak işlemler için tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
TC KİMLİK.. 13230091212

=============================
KURUMLARIN ALTINDA BİR KEREDE KOPYALA YAPIŞTIR YAPACAĞINIZ TOPLU MAİL ADRESLERİ DE VAR.
======================================
1. KURUMLARA GÖRE GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ:

Tekirdağ Valilik: [email protected][email protected][email protected]
Çorlu Belediyesi: [email protected][email protected][email protected],[email protected],
ÇORLU Kaymakamlığı: [email protected]
Tekirdağ Belediyesi: [email protected]

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Teftiş Kurulu MAİL ADRESLERİ:
[email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected],
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
2. İŞ TEFTİŞ KURULU GURUP BAŞKANLIKLARI MAİL ADRESLERİ 
Adana, [email protected]
Bursa, [email protected]
İstanbul, [email protected]
İzmir, [email protected]
Ankara [email protected]
3. BİMER MAİL ADRESLERİ 
[email protected][email protected][email protected],
4. ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI MAİL ADRESLERİ 
[email protected],
[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected][email protected],[email protected],
================================
2. BİR KEREDE KOPYALA YAPIŞTIR İLE ALACAĞINIZ TÜM MAİL ADRESLERİ:

[email protected],  [email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected],  [email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected][email protected],
[email protected]

cross