1991'den Bugüne

5. (148) Kayseri VALİLİĞİNE: Barınakta işçinin iğne ile ÖLDÜRDÜĞÜ köpekler için soruşturma hk .

 

 

Kayseri Belediye Bakımevinde işçinin iğne ile ÖLDÜRDÜĞÜ köpekler için tepki gösteren topluma "DARBE GİRİŞİMİ sonrası oluşan birlik bütünlüğü bozuyorsunuz" diye tehdit ve baskı yapan Kayseri BELEDİYESİNİ KINIYOR ve valilikten soruşturma istiyoruz. Yazı ve adresler hazır.

Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı
===============================

KAYSERİ VALİLİĞİNE,
===Kayseri Barınağında yavru köpeklerin işçi tarafından iğne ile öldürülmesine karşı yurt çapında büyük bir tepki oluşmuştur. 
Kayseri Belediyesi ise, bu olayı kapatmaya çalıştığı yazısında "Darbe Girişimi Sonrası oluşan birlik ve bütünlüğü yaralamaya 
yönelik yayınlar ve gündem değiştirme gayretinin bir ürünü" olarak tepkilere cevap vermiş ve duyarlı vatandaşlar üzerinde 
darbe girişimini kullanarak "baskı oluşturmaya" çalışmıştır. Yavru köpeklerin iğne ile öldürülmesine TEPKİ GÖSTERİLMESİNİ 
önlemeye yönelik bu yakışıksız ve baskıcı ifadeleri kullanan Kayseri Belediyesini kınıyor ve ayıplıyoruz.
===Belediye yine aynı yazısında "Geçmişte yaşanan bu olayda itlaf edilen hayvanın bulaşıcı hastalık taşıdığı tespit edilmiştir" 
şeklinde ifade ile hayvanların öldürülmesine kılıf oluşturmaya çalışırken, ilgili tüm yasaları ihlal etmiştir. Hiç bir yetkisi olmayan 
bir işçinin, bulaşıcı hastalık bile taşısa hayvanları ÖLDÜRMESİ suçtur. Burada hem "Hayvanları Koruma Kanunu" hem de 
"Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik" ve 6331 Sayılı İş Sağılığı ve 
Güvenliği Kanunu ihlal edilmiştir. 
Bu bağlamda:
===1. Hayvanları Koruma Kanunu ihlali açısından hem işçi ve hemde bu emri veren ve göz yuman yetkililer hakkında soruşturma açılmasını,
===2. Belediyenin cevabi yazısında "bulaşıcı hastalıktan dolayı itlaf edildiği" yazılması nedeni ile, "Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile 
Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin" ihlal edilmesi nedeni ile hem işçi hem de görevli veterinerler ve 
bu emri veren yetkililer hakkında soruşturma açılmasını,
===3. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların, düz bir işçi tarafından hiç bir önlem almadan öldürülmesi ile, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu da ihlal edilmesi nedeni ile, belediye hakkında bu kanunu ihlalden de soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
===4. Kayseri Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü bu konuya ilişkin cevabi yazısında "Fotoğraflarda görülen eylemin; Bakımevinde 
mutat uygulanan “iğne yapılmak ve ilaç dolu plastik kaba daldırmak” suretiyle “iç ve dış parazit tedavisi” olduğu kanaati 
oluşmuştur." şeklinde cevap vererek, bu öldürmenin bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanları itlaf olduğunu itiraf eden belediyenin beyanının yalan olduğunu söylemiş olmaktadır. Belediye "itlaf" olduğunu kabul ederken, Orman Su İşleri Müdürlüğünün "tedavi" demesi, 
müdürlüğün cinayeti ört bas etmek ve belediyeyi korumak için "yalan beyanda" bulunduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, 
Orman Su İşleri Müdürlüğü için idari soruşturma açılmasını talep ediyoruz. 
Müracaatımıza binaen 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla 
arz ederiz.
Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
TC Kimlik...13230091212

===================
Ekler...Belediye ve Orman Su İşlerinin birbirini yalanlayan cevabi yazıları
===========================
Ek...1...KAYSERİ BELEDİYESİ CEVABİ YAZISI LİNKİ:

SON GÜNLERDE SOSYAL MEDYADA MOLU KÖPEK BARINMA EVİ HAKKINDA YAYINLANAN ASILSIZ HABERLERLE İLGİLİ BİLDİRİ (Yazının tümü için linki tıklayınız, sadece şikayetimize konu olan bölümler yazılmıştır)
http://www.sporaskayseri.com/haber.asp?id=17212
.............................Hal böyle iken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar çerçevesinde ülkemizde oluşan birlik ve bütünlüğü yaralamaya yönelik yayınlar gündem değiştirme gayretinin bir ürünü olarak değerlendirilmektedir. 
.......................... Ayrıca bir köpeğin iğneyle öldürüldüğü iddiası gerçeğinden saptırılarak sunulmuştur. Geçmişte yaşanan bu olayda itlaf edilen hayvanın bulaşıcı hastalık taşıdığı tespit edilmiştir.
......................Bugünlerde gündeme taşınan bu suçlamaları art niyetli 
düşüncenin bir ürünü olarak değerlendiriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşadığımız süreç ve bu süreçte demokrasi ve milli irade için halkımızla birlikte sağladığımız gönül bağını zedelemeye yönelik gayretlerin arkasındaki düşünceleri halkımızın takdirine bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

EK....2... ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CEVABİ YAZISI: "Kayseri Molu Geçici Bakımevinde köpeklerin zehirlenerek çöpe atıldığı ve hayvanlara eziyet edildiği ile ilgili şikâyetlerde belirtilen hususlar detaylı araştırılmıştır. Tanıkların ifadeleri alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde;Köpeklerin zehirlenmesi ve çöpe atılması ile ilgili bir bulguya rastlanamamıştır. Fotoğraflarda görülen eylemin; Bakımevinde mutat uygulanan “iğne yapılmak ve ilaç dolu plastik kaba daldırmak” suretiyle “iç ve dış parazit tedavisi” olduğu kanaati oluşmuştur. Ancak; yetkili olmayan kişilerce söz konusu tedavi işlemini yapılması nedeniyle ilgili kişi ve kuruluşa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet etmekten idari yaptırım kararı uygulanacaktır.
Bilgilerinize
=================================
GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ:
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
[email protected],

[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],

cross