1991'den Bugüne

YASA TASARISINA İLİŞKİN ANKARA BAKANLIK GÖRÜŞMELERİ BİLGİLENDİRMESİ

 

{youtube}dG8SUElNhJA{/youtube}

 

Orman Su İşleri Bakanlığı DKMP Genel Müdür Sayın Nurettin Taş ile saatleri bulan toplantımız ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Milletvekili Sayın Cihan Pektaş ile yaptığımız toplantılarda, yasa tasarısının sebep olacağı seri katliamları gerekçeleri ve çözüm önerileri ile anlattık. Sayın CİHAN PEKTAŞ "hayvan severlerden gelen yazıları okudum, sayın bakana da bilgi verdim" dedi. Toplantılarda alınan KARARLAR:

==== 1. Bakanlığın gazete ve TV'lerde basın açıklaması ile başbakanlığa gönderildiğini duyurduğu, geçen dönem kadük olan Kanun Tasarısı için, hem Sn. Nurettin Taş ve hem de Sn. Cihan Pektaş, "akademisyenler, STK'lar, gönüllüler ve meslek odalarından yazılı talepler" gönderilmesini önemle vurguladılar. Bu yazılı taleplerin bakanlık ve başbakanlık bürokratlarınca üzerinde çalışılıp yeniden değerlendirileceğini ifade ettiler.

===== 2. Hemen peşinden, Akademisyenler, STK'lar, Meslek Odaları Baro KOMİSYONLARI ve Veteriner Hekimler Odaları davet edilerek toplantı yapılarak tasarı madde madde tekrar görüşülecek.

===== 3. Ondan sonra tasarı TBMM Cevre Komisyonuna sunulacak. Aşamalar net olarak böyle olacak. Bu kararlar Sn Nurettin Tas ve Sn Cihan Pektaş ile yapılan toplantılarda alınmış ve onların da bilgisi ile duyurulmuştur.

Karşımızda uygar, iyi niyetli ve gönüllü varlığına önem veren Sn Nurettin Taş ve Sn Cihan Pektaş gibi bürokratların olması hayvanlarımız için bir şans. Ama asıl çaba ve çalışmalar, bakanlık ve sonrasında da Çevre Komisyonu ile pozitif bir iletişim içinde olarak bundan sonra başlayacak. Bakanlığa, basın ve ilgili kurumlara 1000'lerce yazı yollayan, telefonlar ile endişelerini ve tepkilerini dile getiren HERKESİN bu olumlu başlangıçta büyük payı olduğu açık ve kesin. Şükranlarımızla... Nesrin Çıtırık. HayKonfed Başkanı.

(HayKonfed Başkanı sayın Nesrin ÇITIRIK'ın önderliğinde AnadoluFed 2.başkanı Sayın Mücella ÇELİK, HayKonfed Ankara Temsilcimiz Haydar ÖZKAN, Istanbul Koordinatörümüz ve temsilcimiz Barış ŞENGÜN, AnadoluFed Tokat temsilcimiz Nihal ERKOÇ, AnadoluFed Ankara gönüllüsü arkadaşlarımız bu görüşmelere katıldılar.)

cross