1991'den Bugüne

114. Site bahçe ve çevresinden kedilerin su ve mama kaplarının atılıp gönüllülere müdahale edilmesi

alt

Gidecek yerleri kalmadığı için site bahçelerine sığınmış olan kedilerimizi (ve zaman zaman da köpeklerimizi) yok etmeye çalışan RUHUNU BETON GÖMMÜŞ site yöneticileri ve komşular ile onlara bakan yüce gönüllü insanlar arasında adaletsiz bir savaş var. Yurt genelinde, sosyo-ekonomi yapı, siyasi görüş, etnik yapı fark etmeden kedileri yok etmeye çalışan gaddar site-apartman yöneticileri ve komşulara ancak KANUNLAR ile karşı çıkabiliriz. Aşağıda, hem site yönetimlerine hem de Hayvanları Koruma Kanununu uygulamakla yükümlü Orman Su İşleri Müdürlüklerine GÖNDERECEĞİNİZ, her biri tamamen yasa maddelerine dayalı yazıları inceleyiniz, okuyunuz ve hatta ezberleyiniz. Sadece yazılı olarak değil, karşı karşıya gelip konuşmalarınızda da bu yasa maddelerine dayanak kedilerin ve köpeklerin haklarını koruyun. Anlaşılamayan durumlarda bize ulaşın. 
Sevgiler... 
Nesrin Çıtırık/ Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

__________________________________

KONU: Site bahçe ve çevresinden kedilerin su ve mama kaplarının atılıp gönüllülere müdahale edilmesi ve kedilerin toplatılıp yok edilmesİ ihtimaline karşı YASAL UYARI yazısıdır.

YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığına, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğüne..

 

SİTE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Öncelikle, TBMM de kabul edilmiş 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilgili maddeleri ve diğer hususları bilgilerinize sunuyorum:

1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların yaşam haklarını YASAL güvence altına almıştır. (EK 1 Madde 1)

2. Hayvanları Koruma Kanunu 3. MADDESİ hayvanların YAŞAM ORTAMINI "Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri ifade eder." olarak tarif eder.  BU 3. MADDEYE GÖRE, "sokaklar, parklar, hayvansal doğal güdü ve yetenekleri ile girebildikleri özel veya kamuya ait ayırımı olmadan ağaçlı, yeşil bahçeler ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere her HER YER" kedi ve köpeklerin "doğal olarak yaşadıkları" yerler yani "yaşama ortamları" dır. Yani kanun yaşama ortamını tarif ederken, özel alan veya kamu alanı diye bir ayırım yapmamış, hayvanın yaşayacağı her yeri YAŞAM ORTAMI olarak tanımlamıştır.

 3.  Hayvanları Koruma Kanunu 18. MADDESİ ise "Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir." hükmü vardır. BU 18. MADDEYE GÖRE, özel veya genel alan olarak bir ayırım yapmadan, kedi ve köpeklerin "bulundukları bölge ve mahal" her neresi ise, orada yaşamalarının bu yasa ile güvence altına alındığını ve orada yaşamaları için Yerel Hayvan Koruma Görevlisi gönüllülere sorumluluk ve görev verildiği açıkça belirtilmiştir.

4.  Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilke olarak "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" demektedir. BU 4. MADDEYE GÖRE, türüne özgü hayat şartları, yani doğal olarak yaşam ortamı olarak seçtiği mahal her neresi ise, orada kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalı diyerek, kanunun uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerine sorumluluk ve görev vermektedir.

5.  Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır" hükmünü içermektedir. BU 4. MADDE (c) ŞIKKINA GÖRE, yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüğü, özel alan veya kamu alanı olarak ayırmadan, hayvanın yaşam alanı olarak seçtiği bölge veya mahal her neresi ise, orada yaşaması, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

6.  Hayvanları Koruma Kanunu 4. MADDESİ, "d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. " hükmünü içermektedir. BU 4. MADDE (d) ŞIKINA GÖRE, bir bölgeyi kendine yaşam ortamı olarak seçmiş ve orada yaşayan kedi ve köpeklere bakan gönüllü veya STK ların desteklenerek teşvik edilmesi yasanın uygulayıcısı olan Orman Su İşleri Müdürlüklerinin görevidir.

7. MADDE 20 ye göre Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem yasanın uygulayıcı olan Valilik Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz. 

8. MADDE 21 e göre, belediyelerin de kedi ve köpekleri toplaması kanunla NET BİR ŞEKİLDE belirlenmiştir. Belediyeler de kedi ve köpekleri sadece KISIRLAŞTIRMA amacı ile toplar, kısırlaştırır, bakım ve tedavisini yapar ve sonra ALDIĞI YERE bırakır. Belediye de toplamayı gelişigüzel yapamaz, yasa maddelerini uygulamak zorundadır. Kediler için özel merkezi olmayan belediye KEDİ TOPLAYAMAZ. Hiç bir hayvanın yeri keyfi olarak kısırlaştırma amacı dışında değiştirilemez, hayvan doğası gereği alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlar ile devlet tarafından desteklenir. 

9. Hayvanlar, fiziki engel olmayan her yere girerler, bunun yasaklanması hayvanların doğasına, hayatın olağan akışına ve akla da aykırıdır.

10. Siteniz ve diğer tüm siteler hayvanların doğal yaşam alanlarına kurulmuştur. Bahçeleri, tarlaları, doğal yeşil alanları, çeşmeleri, sulakları yok ederek onların beslenme ve su ihtiyaçlarını giderecekleri ortamları yok ettiğimiz için, başta kediler olmak üzere köpekler ve hatta kuşlar da insan yoğun yerleşim alanlarına bir lokma yemek ve bir yudum su bulmak umudu ile gelmektedirler.

11.Veteriner Psikolog olan Prof Dr Tamer Dodurka, "Evcil Hayvanlar olan KEDİ ve KÖPEĞİN doğasına uygun yaşam ortamının İNSANIN BULUNDUĞU HER YER" olduğunu, konuya ilişkin bilimsel makalesinde açıkça belirtmiştir. 

12. Kat Mülkiyeti Kanunu 50 yıl önce çıktığında, bu kanunda geçen sahipsiz hayvanların BESLENMESİ yani DOYURULMASI, ÖNLERİNE MAMA KONMASI gibi hususlar toplumsal yaşamda yoktu. O günün koşullarında kanunda yer alan BESLEME ifadesi, kişilerin kendi sahipli hayvanlarını BARINDIRIP BESLEMELERİNİ kast ediyor. Dolayısı ile, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki "barındırılıp beslenmesi" ifadesi ile 35 sene sonra çıkan HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA "sahipsiz hayvanların gönüllüler tarafından DOYURULMA amaçlı BESLENMESİNİ içermesi", arasında AYNI KELİMENİN İKİ AYRI EYLEM için kullanılmış olmasının dışında bir alakası yoktur. Kişiler kendi şahsi hayvanlarını yani kedisini, köpeğini, kuşunu, tavuğunu vs vs ortak alana koyup orada bakamazlar, yasak demek istiyor. İnsanlar çoğu kez, "evimizde köpek besliyoruz, kedi besliyoruz" derler, "çiftliğimizde koyun-keçi besliyoruz" derler, bunu sahip olmayı anlatmak için kullanırlar.

13. 2004 Yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de, özel-genel mülkiyet tarif etmeden "sahipsiz hayvanların yaşamları desteklenir, sokaklarda yaşayan bu hayvanlar gerek gönüllüler ve gerekse belediyeler tarafından beslenir yani doyurulur" hükmünü içermektedir. Son çıkan kanun hükümleri daima geçerlidir, ayrıca kanun maddeleri sözleşmelerin önündedir. Yönetim planı ise sadece bir sözleşmedir. 5199 saylı kanun ise hayvanların bulunduğu her yerde beslenmesini hükme bağlamıştır.  Yani bir gönüllü HER YERDE SAHİPSİZ HAYVANLARIN ÖNÜNE YEMEK SU KOYABİLİR, DOYURABİLİR YANİ BESLEYEBİLİR. Dolayısı ile apt-site ortak alanı olan bahçelerine kendi doğaları gereği gelen kedi ve köpeklere MAMA-SU vermek, yönetim planında kast edilen BESLEMEYİ değil, bu sahipsiz hayvanları DOYURMAYI kapsıyor. Yasada da sahipsiz hayvanların beslenmesi, onların doyurulmasını ifade ediyor. DOYURMA yönetim planındaki BESLEME kapsamı dışındadır ve bir yasak konamaz.

14.Yaşam alanlarını gasp ettiğimiz, yerine çirkin beton bloklar diktiğimiz, her yere asfalt yaptığımız bu ortamda, bu hayvanlara gidecek yer bırakmadığımız açıktır.

Gerek insani ve vicdani boyutta ve gerekse yasal boyutta bu hayvanlarla birlikte yaşamak zorundayız. Şiddetin 12 yaşa indiği, cinayetlerin aile içinde işlenmeye başlandığı günümüz toplumunda, bu hayvanların varlığı ile oluşacak merhamet ve şefkat duygularına, sadece hayvanlar için değil insanlar için de ihtiyacımız var.

Gıdalarımıza zararlı katkı maddeleri koyarak bizi içten içe öldürenleri, üç kuruşu için kadın, çocuk ve yaşlı insanları bıçaklayanları, kurallara uymamaktan dolayı her yıl 5000 kişinin ölümüne, 80 000 kişinin de yaralanıp sakat kalmasına sebep olan sürücüleri, okul kapılarında uyuşturucu satıp gençleri genç ölümlere mahkum edenleri göz ardı ederek, bu ağzı dili olmayan çaresiz hayvanları en büyük tehlike olarak görmek ve yok edilmelerini talep etmek vicdani olmadığı gibi uygar bir yaklaşım da değildir. 

Bu bilgilendirmeden sonra, sitenizde, YAŞANAN SORUNLARI da bilginize sunmak istiyorum. (BURADA YAŞANAN SORUNLAR ANLATILACAK)

Bu durum kesinlikle yasayı ihlal etmektir. Bu kötü muamelelerin devam etmesi durumunda:

1. Site yönetim kurulunuz hakkında, 5199 sayili yasayı ihlalden Valilik makamına ve Orman Su Işleri Bölge ve Şube Müdürlüklerine yazı yazılarak, idari soruşturma açılması ve yaşam hakkını ihlale teşebbüsten dolayı idari para cezası verilmesi talep edilecektir. (Şahsımıza olan kötü muameleye ve kişilik hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasına ilişkin yasal hakkımız baki kalmak kaydı ile)

2. Kaymakamlık Denetim Elemanlarınca sitenizde yaşayan hayvanların yaşam haklarının korunması için tedbir alınması istenecektir.

3. Ekodenge içinde önemli bir yer tutan kedileri yok ederek ekolojik dengeyi bozarak çevreye zarar verilmesi sebebi ile yine Orman Su İşleri Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına hakkınızda soruşturma açılması için şikayette bulunulacaktır. 

4. Bu gün bu hayvanları yok edebilecek kişilerin, yarın çocuk kadın yaşlı gibi kendilerini koruyamayan insanlara da zarar verecek potansiyel suçlu olmaları nedeni ile, inceleme açısından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ve tedbir alınması açısından da Emniyet Müdürlüğüne ve Toplum Destekli Polis'e yasal hak olarak baş vurulacaktır. 

5. Sitenin tüm yönetim çalışmalarını, çevre ve dairelerin iç dış yapılarının imara uygunluk açısından ilgili tüm kurumlarca denetimini talep etmek ve güvenlik firması için de aynı denetimleri isteme gibi hususlar da yasal hakkımız olarak saklıdır.

Ama sosyo kültürel olarak üst düzeyde insan yapısına sahip ve sorumluluk duygusuna sahip olan siteniz ve yönetiminizin bu tür sıkıntılara sebebiyet vermeyeceğini, zaten çok zor koşullarda yaşam savaşı veren kedilere verilen bir lokma yemek ve bir yudum suyu çok görmeyeceğinizi umut ediyor, birlikte yaşamak için çözüm yolları konusunda görüşlerimize baş vurulmasını talep ediyor, ayrıca Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunun da olayın takipçisi olacağının bilinmesi ricamızla saygılarımızı sunuyoruz.

Isim TC Kimlik: Iletisim:

___________________________________________________

YAZININ EKLERİ:

EK 1 ........ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 3. a)Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri, tanımlar.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
MADDE 18. Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.

 

=========================

B- YÖNETİMLERE UYARI YAZISINA RAĞMEN DÜZELME OLMAMASI HALİNDE, APARTMANA OLAN UYARI YAZIMIZ DA EKE KONARAK ORMAN SU İŞLERİNE GÖNDERİLECEK ÖRNEK YAZI: 

=========================

KONU: Sitemiz ve çevresinde, yönetim ve kişilerce yapılan hayvan hakkı ihlali için, daha önce yazdığımız uyarı yazısı incelenerek gerekli işlemin yapılması hk.

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Müftülük, Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü,

ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Site Yönetim Kuruluna yolladığımız ve ilgili tüm yasa maddelerini içeren ekli yazıda görüleceği üzere, yasal hak olarak sahipsiz hayvanlara yaptığımız besleme, şikayete konu olan kişi ve yönetimlerce engellenmekte, kedilere karşı onların yaşamlarına kast edecek tehditler sürmektedir. (BURADA OLAY ANLATILACAK!!!!)

Bu bağlamda:

1. Site-Apt yönetimlerinin ve bahse konu sorunlu komşuların, bizim de dilekçemizde ayrıntılı olarak belirttiğimiz "Hayvanları Koruma Kanununun 3. 4. ve 18. Maddeleri başta olmak üzere diğer ilgili maddeleri" konusunda bilgilendirilmeleri, hayvanların yaşadıkları her yerin onların YAŞAM ORTAMI olduğunu, yasanın da bu ortamı korumakla gönüllü ve müdürlüğe görevler verdiğini yasadaki cezai işlemler konusunda uyarılmalarını talep ediyoruz. Bu maddeler gereğince, kısırlaştırma dışında hayvan toplamanın veya yerlerini değiştirmenin yasayı ihlal etmek olacağını, belediyelerin de sadece kısırlaştırma amacı ile hayvanları alabileceğini, kısırlaşan hayvanı da aldıkları yere bırakma mecburiyetleri olduğunun anlatılmasını talep ediyoruz.

2. Hayvanların yaşamlarına olan her türlü tehdit ve müdahalenin cezaya tabi olacağını, hayvanların fiziki engel olmayan yerlere girmelerinin engellenemeyeceğini, gönüllülerin sahipsiz hayvanları beslemesinin yasalarca verilmiş bir görev ve korunan bir hak olduğunu, şikayetin tekrarlaması halinde yasal işlem yapılacağını net olarak yönetim ve şahıslara anlatılmasını, denetime gidilmeden önce bizlerin bilgisine tekrar baş vurulmasını talep ediyoruz.

3. Bakanlıkça yaptırılmış olan üzerinde bakanlık adı olan su kaplarının yönetime verilerek site bahçesi ve çevrede uygun yerlere konulmasının istenmesini talep ediyoruz. Böylece, şahıslara, hayvanların beslenmesinin devletin koruması altında olduğu gösterilmiş olacaktır.

4. Bu bölgeye, belediyece TABELALI SULUKLAR konmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, daha önce bakanlığınızca site apartman bahçelerine konmak üzere yaptırılan kedi evlerinden yönetime verilmesini ve uygun yere konmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

5. Hayvanların yaşam haklarına ilişkin üzerinde yasa maddeleri olan tabela, levha ve afişlerin apartman site ve bu bölgeye asılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, toplumun göreceği bilboardların yapılmasını talep ediyoruz.

6. Müdürlüğünüzce, Müftülük, Toplum Destekli Polis, Emniyet Çocuk Şubesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile iletişim kurularak, hayvanlara karşı merhamet ve şefkat göstermenin ve hayvan haklarının bu kurumların topluma yönelik çalışmalarında yer almasının sağlanmasını talep ediyoruz.

7. Eğer güvenlik ve temizlik hizmetleri taşeron firmaya yaptırılıyorsa, bu firma sahip ve yöneticilerine de yasa hakkında bilgilendirme ve uyarı yapılıp, onların da tüm elemanlarını eğitmeleri gerektiğinin bildirilmesini talep ediyoruz.

Uygulaması bakanlığınıza verilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununundaki Müdürlüğünüz Görevlerini belirten maddenin tüm gereklerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin yapılan idari işlemler, hazırlanan rapor ve netice konusunda tarafımıza 3071 ve 4982 sayılı yasalar gereği detaylı bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İSİM, TC NO, ADRES.

Ek.. Daha önce ön yasal uyarı ve bilgilendirme olarak yönetime tarafımızdan gönderilen yazı.

cross