1991'den Bugüne

177. Belediyeler Gönüllülere Yasak Koyamaz! Yasal Haklarınızı Sonuna Kadar Arayın

177. Belediyeler Gönüllülere Yasak Koyamaz! Yasal Haklarınızı Sonuna Kadar Arayın.

Hayvanları bakım evi denilen ölüm kamplarında AÇLIK-HASTALIK ile gelen ölümlere mahkum eden belediyelerin, gönüllülere bakımevine GİRİŞ YASAĞI koymaları yasaya aykırıdır. Sahiplendirme, hayvanların alınması, bırakılması ve diğer tüm işlemlerde gönüllüye bilgi vermeleri YASAL HÜKÜMDÜR. Hayvanları Koruma Kanunu çok açık olarak “Belediyelerin ve Orman Su İşlerinin” gönüllülerle işbirliği hükmünü getirmiştir.

“İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” de belediyelere her konuda gönüllüler ile çalışma koşullarını içermektedir.

Bunu başta belediye veterinerleri olmak üzere yetkililerin gözüne sokalım ve ÖĞRETELİM. bakım evleri ne belediye başkanlarının babalarının çiftliği ne de belediye veterinerlerinin…

Belediyeler barınağa NEDEN GÖNÜLLÜ İSTEMEZ?

1. Çünkü gönüllü bir bakım evine giderse, belediye veterineri akşama kadar odasında çay kahve keyif yapamayacak, hasta hayvanları gözden uzak kuytu kafeslere ölsünler diye kapatamayacak, bakım ve tedavi için çok çalışacak. Geceleri barınaktan dağa taşa hayvan attıramayacak. Kırıklı uyuzlu agresif diye hayvanı “uyutma” adı altında gizli gizli öldüremeyecek.

2. Aynı şekilde bakıcılar da gönüllü istemezler. Hayvanlar kaka ve çiş yapmasın yerler kirlenmesin diye GÜNLERCE HAYVANLARI AÇ SUSUZ bırakamayacaklar.

Hayvanları Koruma Kanununu ve İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğini öğrenelim ve bu adamlara öğretelim. Size örnek bir belediye yazısını EKİNDE KANUN MADDELERİ ile hazırladık, lütfen belediyelerinize yollayın ve takipçisi olun. BİMER, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler ve Orman Su İşleri Bakanlığı mail adresleri YAZININ ALTNDA HAZIR. Kendi belediye ve valilik ile basın kuruluşları mail adreslerini SİZİN BULMANIZ gerek, hangi şehir yollayacaksanız.
Selam ve sevgilerimle

Nesrin Çıtırık/ Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

BELEDİYEYE GÖNDERİLECEK ÖRNEK YAZI, ekinde mail adresleri ile:
=============================================

KONU: Belediyenin sahipsiz hayvanlara ilişkin tüm çalışmaları yasa gereği olarak gönüllüler ile iletişim içinde yapmaları, sahiplendirmeyi de artırmak için hafta sonları ve bayramlarda bakım evini ailelerin çocukları ile gelmesi için ziyarete açmaları.

YASAL DAYANAK: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun ve Yönetmeliği ile İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Madde 5 (e) şıkkı

BİLGİLENDİRME ve GEREĞİ İÇİN: BİMER, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlüğü, Belediye Teftiş Kurulu, Basın Kuruluşları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği “Belediyelerin gönüllülerle işbirliği ve koordineli çalışmasını” esas almıştır.
Özellikle 7. Madde “Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM FAALİYETLERDE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ VE GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla…” şeklinde hüküm içererek, tüm faaliyetlerin gönüllü katılımı ve koordinasyonu ile yapılmasını gerekli görmüştür.

Ayrıca, 2005 Yılında yürürlüğe giren “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ” 5. Maddesi (e) şıkkı “başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını hükme bağlamıştır. Yani yasalar da, sahipsiz hayvanlara ilişkin konularda belediyelerin gönüllüler ile iletişim ve işbirliğini gerekli görmüştür.

Bu bağlamda:
1. Belediyenizin “sokaklardan hayvan toplanması, bakım evine götürülmesi, bakım ve tedavisinin sağlanması, kısırlaştırılması, bakım evinde tutulması gereken mağdur hayvan ise orada ki yaşamı, alındığı yere bırakılacaksa bu bırakılma süreci ve sonrasında sokakta bakım ve beslenmesinin sağlanması” hizmetlerinin GÖNÜLLÜLER İLE İLETİŞİM İÇİNDE yapılmasını talep ediyoruz.

2. Yasa, barınaklardan “öncelikle sahiplendirme yapılması” ibaresi ile sahiplendirmenin teşvik edilmesini hükme bağlamıştır. Bu bağlamda, çalışan gönüllüler ve aileler çocukları ile ziyaret ve sahiplenme için ancak cumartesi ve pazar günleri barınaklara gelebilirler. Özellikle çocuklara hayvan sevgisinin verilmesi, barınaktan hayvan sahiplenilmesinin teşvik edilmesi ve gönüllülerin hayvanlarla ilgilenmeleri açısından, Cumartesi-Pazar ve bayram tatillerinde bakım evinin tüm gün ZİYARETE AÇIK olmasını talep ediyoruz.

3. Bu yasal hakkın kullanılması başta belediye veterineri olmak üzere bazı yetkili ve görevliler tarafından engellenmektedir. Belediyeniz ile gönüllüler arasında işbirliği içinde koordineli çalışmanın sağlanmasını, buna uymayan ve gönüllülere sürekli yasaklar getirip engellemeler yapan veteriner hekim ve diğer yetkili ve görevlilerinizin, gönüllülerin şikayetlerinin dikkate alınarak, “Belediye Teftiş Kuruluna” soruşturma istemi ile sevk edilmesini, haklarında idari işlem yapılmasını önemle talep ediyoruz.

Bu husus tarafımızca da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve Valilik makamına soruşturma açılması amacı ile ayrıca bildirilecektir.

Gerek gönüllü ile iletişim içinde tüm hizmetlerde çalışma ve gerekse cumartesi-pazar günleri bakımevinin ziyarete tüm gün açık olmasına ilişkin YASAL talebimiz ayrıca Orman Su İşleri Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve Valilik makamına iletilmiştir.

Müracaatımıza ilişkin yapılacak işlemler ve uygulamalar hakkında tarafımıza 4982 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

İSİM:
TC KİMLİK..

EK..1″İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ” 5. Maddesi (e) şıkkı “başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin de gönüllü katılımı ile yapılmasını hükme bağlamıştır.

EK..2: Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinin, Belediyelerin gönüllüler ile çalışmalarını hükme bağlamış maddeleri:
MADDE 4–
j) Yerel yönetimlerin, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla İŞBİRLİĞİ içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

MADDE 5 –
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile İŞBİRLİĞİ yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve GÖNÜLLÜ kuruluşlarla EŞGÜDÜM sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, GÖNÜLLÜ kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile KOORDİNELİ olarak düzenlemekle,

MADDE 7 –
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile İŞBİRLİĞİyapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM FAALİYETLERDE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ VE GÖNÜLLÜ kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür.

_____________________________________________

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MAHALLİ İDARELER MAİL ADRESLERİ
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected]

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI MAİL ADRESLERİ

[email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected];

cross