1991'den Bugüne

5.(Arşiv No 81) Bel.Başkanlığına: ARTIK Yemek toplama ARACI tahsisi hayvanlar için

5.(Arşiv No 81 ) Sevgili Arkadaşlar, 
Sokaklardaki aç hayvanlar için pek çok kurumdan artık yemek alma imkanı olmasına rağmen, bu yemekleri dağıtmaya hazır gönüllüler varken, ARABA olmaması nedeni ile yemek toplayamıyoruz.
Tonlarca yemek çöpe giderken, sahipsiz hayvanlar açlıkla mücadele etmektedirler. 
Oysa, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği gereği belediyeler "MADDE 7 – (1) Belediyeler;
d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla," yükümlüdür. 
Fakat gönüllüler bu yasa maddesini bilmedikleri için, bunu belediyelerden talep etmiyorlar.
Adana'da Seyhan Belediyesi 3 aracı giydirerek "Sokak Hayvanları Hizmet Aracı" olarak isimlendirip birer de şöför tahsis edip hizmete soktu. 
Seyhan Belediyesinin bu uygar ve insani hizmetini örnek gösterip, belediyelerinize ARAÇ TAHSİSİ için baş vurunuz.
Örnek yazı aşağıdadır. Yazılarınıza benim de mail adresimi eklerseniz yazışmaya ben de katılırım. Olumsuz cevap gelen belediyeler ile önden siz görüşüp sonra da bizim görüşmemizi sağlayınız.
Sevgiler Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
[email protected] 
__________________________________________
KONU: Sahipsiz hayvanlar için ARTIK besin maddesi toplamak üzere ARAÇ tahsisi talebimizdir.
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN: Valilik, Milletvekilleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Orman Su İşleri Müdürlüğü, Basın Kuruluşları
YASAL DAYANAK 1: MADDE 7 – (1) "Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla" der.
YASAL DAYANAK 2: MADDE 21-1 "... Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur." demektedir.

Belediye Başkanlığına,
Şehrinizde fabrikalar, marketler, oteller, restoranlar, işyerleri, yemekçilik firmaları gibi kuruluşlar, sahipsiz hayvanlar için artık yemek ve raf ömrünü tüketmiş gıda maddelerini vermeye hazırdır. Fakat, gönüllülerin bu gıda maddelerini toplayacak ve besleme odaklarına götürecek ARABASI ve imkanı yoktur.
Adana'da Seyhan Belediyesinin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği "MADDE 7 – (1) Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla yükümlüdür" maddesi gereği Sahipsiz Hayvanlar Hizmet Aracı oluşturarak, bu yasal görevi yerine getirmiştir. 
Bu bağlamda belediyenizin de, bu yasal hükmü yerine getirmesi ve uygulamadaki bu hizmeti örnek alarak:
Madde 7-1 gereği "Sahipsiz Hayvanlar İçin Hizmet Aracı" tahsis ederek yemek alma ihtimali olan tüm kurumlardan yemek toplamasını ve Madde 21-1 gereği "gönüllüler ile işbirliği" halinde, bu yemeklerle sahipsiz hayvanlara besleme yapmasını ÖNEMLE talep ediyoruz. 
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
İsim, TC Kimlik no...

cross