1991'den Bugüne

61.Bakımevi OLMADAN Toplama Yapan Belediyeyi VALİLİĞE Şikayet..

alt

61. Bakımevi OLMADAN TOPLAMA YAPAN BELEDİYEYİ VALİLİĞE ŞİKAYET:

Belediyenin BAKIM EVİ yok, veterineri yok, yine de harıl harıl köpek topluyor. NEREYE götürüyorsunuz bu köpekleri diye soranlara, hep aynı cevabı verirler: "Filan şehir var ya, hani 100 km ileride, işte oraya götürüyoruz, kısırlaştıracaklar". 

Açar sorarsınız o Filan şehire, bir tek köpek bile gelmemiştir. Yaptıkları işin ahlak dışı yasa dışı olduğunu bildiklerinden, karşımızda küçülüp YALAN söyleyen bu adamlara GEÇİT VERMEYİN arkadaşlar.

Çünkü, yasa açık. Köpeklerin hangi koşullarda toplanacağını net bir şekilde belirlemiş hükme bağlamış. Bakımevi olacak, Veteriner olacak, yeterli görevli olacak. Kısırlaştırma ve tedavi koşulları olacak. Köpekleri ancak eğitilmiş ayrı toplama ekibi toplayabilecek.

Bunların hiç birisi yoksa, BELEDİYE KÖPEK TOPLAMAYACAK. Buna izin vermeyeceğiz.

Kedi zaten toplamayacak.

Toplayan belediyenin başkanını, emir verenini, toplama yapan görevlileri haklarında soruşturma açılması için Valiliğe şikayet edeceksiniz. Sürekli, hiç durmadan.

Örnek yazıyı da paylaşıyorum.

Sevgilerimle..

Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.

________________________________________

Valililik Makamına,

Konu: Bakımevi olmadığı halde köpek toplayan belediye hakk. soruşuturma talebi.

Bilgi için: Orman Su İşleri Bakanlığına, Orman Su İşl.Şube Müdürlüğüne,

............. Belediyesi, "Bakımevi, veteriner hekimi, kısırlaştırma ve tedavi koşulları" olmadığı halde, yasaya aykırı olarak sahipsiz köpekleri toplatmaktadır. Toplanan köpeklerin akibeti meçhuldur. Köpekleri kısırlaştırmak üzere götürdüklerini söyledikleri ...............bakıme vine ise hiç bir şekilde buradan köpek gitmediği tarafımıza iletilmiştir.

Ekli yazıda Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesinde görüleceği gibi, sahipsiz hayvanların hangi koşullarda toplanıp ne işlemler yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Bu koşullar olmadığı halde bu hayvanları toplamak yasaya aykırıdır.

Bu bağlamda:

1. Bu belediye başkanı hakkında soruşturma açılıp idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

2. Toplama işini yaparak görevi kötüye kullanan toplama ekibinin görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz.

3. Belediyenin, küçük ölçekli bir kısırlaştırma merkezi yapması, veteriner hekim işe alması, hayvanların toplanması için eğitilmiş ekip oluşturmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

4. Emniyet birimlerinin ve jandarmanın uyarılarak belediyenin plakasını taşıyan araba gördüklerinde içinde hayvan olup olmadığını kontrol etmelerini ve eğer hayvan var ise arabaya el koymalarının sağlanmasını talep ediyoruz.

5. Diğer bütün belediyelere bu tür yasa dışı toplama yapmamaları için İl Hayvanları Koruma Kurulunca uyarı yazılarının gönderilmesini, Orman Su İşleri Müdürlüğünün belediyelerin icraatını takip etmeleri ve gerektiğinde soruşturma açmalarının sağlanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim..

TC Kimlik No:

Ek... Belediyenin yasayı ihlale eden uygulamalarına karşı dayanağımız olan maddeleri içeren yazı.

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

MADDE 7 – (1) Belediyeler;

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin KAYIT ALTINA alınmasıyla,

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile işbirliği yapmakla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan TÜM faaliyetlerde YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla YÜKÜMLÜDÜR.

cross