1991'den Bugüne

88. Mersin Valiliği Yüksek Makamına ; Erdemli Belediyesine İş Güvenliği Soruşturma Talebi

alt

KONU: Erdemli Belediyesi hk bakımevi olmadan köpek toplanması, köpeklerin hücre kafeslere konması, akibetlerinin belli olmaması hk İş Güvenliği Soruşturması, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeye arabadaki 4 hayvan için idari para cezası verilmesi, Başkan hk Bakımevi oluşturmayarak görev ihmalinden soruşturma açılması hk.
YASAL DAYANAK: İş Güvenliği Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu
Bilgi ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: BİMER, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mülkiye Teftiş Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediye Başkanlığı, Erdemli Kaymakamlığı, Basın Kuruluşları, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

MERSİN VALİLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA 
Erdemli'de kısırlaştırma ve bakım merkezi kurulmamıştır. Hayvanlar ise ehil olmayan ve başında veteriner hekim olmayan görevlilerce gelişgüzel, yerlerde sürüklenerek yakalanmaktadır. İçi hava almayan, hayvanların dönmesi dahi mümkün olmayan kafeslerin içine konmakta, zaman zaman ertesi güne kadar bu durumda kalmaktadır.

Erdemli Belediyesi hayvanları Mersin Büyükşehir Belediye barınağına götürdüğünü söylemekte, fakat barınak yönetimi de Erdemli den hayvan gelmediğini ifade etmektedir. Bu şekilde hayvanlar arada meçhule gitmektedir. Ayrıca, Erdemli'ye 1 saat mesafede olan Mersin'e hayvan götürülmesi de başta Hayvanları Koruma Kanununun 1. Maddesi olmak üzere her bakımdan yasaya aykırıdır.
Hayvanlar işkence ile toplanmakta, kızgın güneş altında dar hücre kafeslere tıkıştırılmakta, saatlerce böyle tutulduktan sonra YOK OLMAKTADIRLAR.

Bu bağlamda:
1. Ekli fotoğrafın delil olarak kabul edilip, bu hayvanları bu şekilde kafeslere koyarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu ihlal eden Erdemli Belediye görevlisine 4 hayvan karşılığı olarak idari para cezası kesilmesini, bu görevden alınmasını, bu görevliye hayvan toplama görevi veren yönetici hakkında soruşturma açılmasını, gönüllülerin ve STK ların bilgisine baş vurulmasını talep ediyoruz.

2. Hayvanları Koruma Kanunu "belediye hayvanları toplar, kısırlaştırır, sonra aldığı yere bırakır" hükmü ile toplamanın hangi koşullar altında olacağını tarif etmiştir. Oysa Erdemli belediyesinin kısırlaştırma merkezi veya bakım evi yoktur. Dolayısı ile bu belediyenin köpek toplaması, o hayvanların öldürülmesi veya yaban hayatı olan yerlere yasaya aykırı olarak atılması demek olacağından, Erdemli Belediyesinin kendine ait Kısırlaştırma Bakım Merkezi kuruncaya kadar köpek toplamasının yasaklanmasını talep ediyoruz.

3. Erdemli Belediyesi Toplama ekibi iş güvenliği ve sağlığına aykırı olarak eğitimsiz, ekipmansız ve güvenlik önlemleri olmadan çoğu kez de mesai saatleri dışında çalıştırılmaktadır. Burada kanun ihlali söz konusudur. İş Güvenliği müfettişlerince denetim yapılmasını ve belediye hakkında idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

4. Bu hayvanların çoğu, yasaya tamamen aykırı olarak yaban hayatının olduğu şehir dışına bırakılmaktadır. Belediye arabalarının plakalarının jandarmaya verilerek, ilçe dışında görülen arabalara el konması, içindeki hayvanlar için belediyeye idari para cezası kesilmesini, Hayvanları Koruna Kanunun "şehir dışına ve yaban hayatının bulunduğu yerlere köpekler bırakılmaz" maddesi gereği ayrıca işlem yapılmasını talep ediyoruz.

5. Mersin ve ilçelerinde de, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi hala daha kuduz odakları vardır. Kuduzun eradike edilmediği yerlerde, hayvan hareketleri en aza indirilmelidir. Fakat Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu kuduz gerçeğine rağmen, ilçelerdeki hayvanların hepsinin konacağı devasa barınaklar yapmayı hedeflemektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesinin uyarılmasını, devasa barınak yapılmasının engellenmesini, bunun yerine ilçelere kolay ulaşılır ve hayvanların ilçe dışına çıkmayacağı yerlere KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KISIRLAŞTIRMA BAKIM merkezlerinin yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

6. İlçelerden Mersin Büyükşehir Belediye Bakımevine kısırlaştırma için köpek getirilmesinin yasaklandığının ilçelere yazı ile bildirlmesini talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC KİMLİK.. 13230091212
____________________________________________
EK... Delil olmak üzere fotoğraflar..

Yazının yollanacağı MAİL ADRESLERİ:
Erdemli Belediyesi:
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],

MERSİN ADRESLERİ:
"[email protected]" ,
"[email protected]" ,
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MAHALLİ İDARELER, MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU:
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]

ORMAN SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected],

cross