1991'den Bugüne

Valilik Yüksek Makamına..İnsanların Bayramı Hayvanların Felaketi Olmasın !

BAYRAM, BARINAKLAR İÇİN FELAKETİ İLE GELİYOR... 

BAYRAMDA, Türkiye'nin her yerinde  TAM 9 GÜN Boyunca Veteriner ve Görevliler İZİNLİ olacak. 

Bir nöbetçi kalacak, hayvanlara yemek-su bile verilmeyecek. 

BELEDİYE BAKIM EVLERİNDE HAYVANLAR AÇLIKTAN ÖLECEKLER. 

Belediyeyi ve Valiliği YAZILI olarak UYARIN. Basına bilgilendirme yapın. 

Bakım evlerini ZİYARET edin. Ekte örnek yazılar ve mail adresleri hazır.

İNSANLARIN BAYRAMI HAYVANLARIN FELAKETİ OLMASIN.!

alt

 

Bayramlarda belediye bakım evleri görevlilerinin izne çıktığı, çoğu kez nöbetçi bile bırakılmadığı, hayvanlara günlerce yemek ve su verilmediği, açlık ve susuzluktan ölen hayvanlar olduğunu yaşayarak gördük.

Yani, İNSANLARIN BAYRAMI HAYVANLARIN FELAKETİ OLUYOR!.

1. Bu FELAKETİ önlemek için aşağıdaki Valilik ve Belediyeye olan alınması gereken TEDBİRLERİ içeren ÖRNEK yazıları dikkatle tüm maddeleri TEK TEK okuyarak inceleyin. Hemen şehrinizdeki VALİLİK ve Belediyelere yollayın. Ayrıca telefonla irtibat kurarak sorgulayın ve takip edin. Mutlaka basın kuruluşlarına da gönderin ve bizzat ziyaret ederek bilgilendirin.

2. Her iki yazının da kime kısmına Valilik, Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğü adreslerini yazın. BİLGİ kısımına da yani CC kısmına basın kuruluşları, ORMAN SU İŞLERİ bakanlığı ve Orman Su BÖLGE müdürlükleri adreslerini ekleyin.

3. Bayram öncesi belediyeye ZİYARET EDECEĞİNİZ gün ve saat bilgisini vererek BAKIMEVİNE gidin. Eğer mümkün ise yine önceden belediyeye bilgilendirme yaparak TOPLU ZİYARETLER organize edin, basını da davet edin.

Selam ve sevgilerimle..

Nesrin Çıtırık/ Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.

======================================================

1. Yazı VALİLİK makamına, 2. Yazı ise Belediyeye AŞAĞIDA HAZIR. GÖNDERİLECEK MAİL ADRESLERİ DE HAZIR. SADECE VALİLİKLERİNİZİN MAİL ADRESLERİNİ SİZ BULACAKSINIZ.

____________________________

KONU: Bayram tatilinde Belediye Bakım Evinde kaç veteriner hekim, kaç bakıcı ve kaç acil vaka müdahale görevlisi olacağının isimleri ile tarafımıza bildirilmesi, yaralı hayvanlar için müracaat edilecek telefon ve isim bilgilerinin tarafımıza bildirilmesi hakkında.

YASAL DAYANAK: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, Orman Su İşleri Müdürlüğüne, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına, Hayvan Hakları grup ve platformlarına, STK lara...

VALİLİK YÜKSEK MAKAMINA,

Her yıl bayram tatillerinde belediye bakım evlerinde görevli bulunmaması, görevli bulundurulsa da yerler kirlenmesin diye yemek ve su vermemesi nedeni ile hayvanlar günlerce AÇ ve SUSUZ kalmaktadırlar. Yani "İnsanların Bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ" olmaktadır.

Bu bayram tatilinde Valiliğiniz bünyesinde Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlar ile BAYRAM TATİLİNDE HAYVANLARA İLİŞKİN TEDBİRLERİ görüşmek üzere TOPLANTI yapılarak, gerek bakımevlerine ilişkin ve gerekse sokaklardaki hayvanların yaralanmaları vs durumunda alınacak tedbirlerin aşağıda maddelediğimiz hususlar çerçevesinde belirlenmesini, yazılı olarak ilgili kurumlara ve basın kuruluşlarına ve hayvan severlere, STK lara bildirilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Orman Su İşleri Müdürlüklerince ve kaymakamlıklarca görevlendirilecek "HAYVAN HAKLARI DENETİM ELEMANLARI" tarafından bayram boyunca bakım evlerinde denetim yapılmasını talep ediyoruz.

Bu bağlamda, valiliğiniz başkanlığında yapılacak toplantıda belirlenecek olan belediyenin çalışmalarına ilişkin aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz:

1. Bu bayramda bakım merkezinde Veteriner, Veteriner Teknikeri ve bakıcı olarak kaç görevli çalışacaktır? Kimler olacak ve hangi saatler arasında orada bulunacaklardır? Hayvanlara başlamış olan ilaç ve tedaviler hangi saatler arasında uygulanmaya devam edecektir? Bu isimlerin tarafımıza yazılı olarak verilmesini talep ediyoruz.
2. Dışarıda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekim tarafından ve nasıl yapılacaktır? Dışarıdaki acil yaralı ve hasta hayvanlar için HANGİ KURUMA HANGİ TELEFON NUMARASINA ve KİME ulaşılacaktır? Bu bilginin tarafımıza ve topluma basın yolu ve yazılı olarak verilmesini talep ediyoruz.
3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Yemek saatlerinin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep ediyoruz.
4. Basın kuruluşları da bayramda barınakları ziyaret edecektir. Basın mensupları bakımevlerini hangi saatlerde ziyaret edebilirler ve onlara hangi yetkili bilgi verecektir? Bu bilginin basına bir bildiri ile açıklanmasını talep ediyoruz.
5. Aileler çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakım merkezini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretin hangi saatler arasında yapılması uygundur? Bu bilginin tarafımıza verilmesini ve ayrıca basın ve TV ler yolu ile topluma açıklanmasını talep ediyoruz.
Bu hususlara ve yukarıdaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği madde madde olarak bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Isim, soyisim, TC kimlik, Adres...

_________________________________________

KONU: Bayram tatilinde bakım merkezinde kaç veteriner hekim, kaç bakıcı ve kaç acil vaka müdahale görevlisi olacağının isimleri ile tarafımıza bildirilmesi, yaralı hayvanlar için müracaat edilecek telefon ve isim bilgilerinin tarafımıza bildirilmesi hakkında.

YASAL DAYANAK: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Orman Su İşleri Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, Orman Su İşleri Müdürlüğüne, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına, Hayvan Hakları grup ve platformlarına, STK lara...

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,

Her yıl bayram tatillerinde, yurt genelinde belediye bakım evlerinde görevli bulunmaması, görevli bulundurulsa da yerler kirlenmesin diye yemek ve su vermemesi nedeni ile hayvanlar günlerce AÇ ve SUSUZ kalmaktadırlar. Yani "İnsanların Bayramı HAYVANLARIN FELAKETİ"olmaktadır.

Belediyenizin bu BAYRAM TATİLİNDE HAYVANLARA İLİŞKİN TEDBİRLERİ görüşmek üzere Valilik Başkanlığında Orman Su İşleri Müdürlüğü ile TOPLANTI yapılarak, gerek bakım evlerine ilişkin ve gerekse sokaklardaki hayvanların yaralanmaları vs durumunda alınacak tedbirlerin aşağıda maddelediğimiz hususlar çerçevesinde belirlenmesini, yazılı olarak ilgili kurumlara ve basın kuruluşlarına ve hayvan severlere, STK lara bildirilmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda, belediyeniz çalışmalarına ilişkin aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılmasını talep ediyoruz:

1. Bu bayramda bakım merkezinde Veteriner, Veteriner Teknikeri ve bakıcı olarak kaç görevli çalışacaktır? Kimler olacak ve hangi saatler arasında orada bulunacaklardır? Hayvanlara başlamış olan ilaç ve tedaviler hangi saatler arasında uygulanmaya devam edecektir? Bu isimlerin tarafımıza yazılı olarak verilmesini talep ediyoruz.
2. Dışarıda ki acil hasta ve yaralı hayvanlara müdahale hangi veteriner hekim tarafından ve nasıl yapılacaktır? Dışarıdaki acil yaralı ve hasta hayvanlar için HANGİ KURUMA HANGİ TELEFON NUMARASINA ve KİME ulaşılacaktır? Bu bilginin tarafımıza ve topluma basın yolu ve yazılı olarak verilmesini talep ediyoruz.
3. Tatil süresince yemekler hangi kuruluşlardan alınacaktır? Hangi saatlerde yemek verilecektir? Yemek saatlerinin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep ediyoruz.
4. Basın kuruluşları da bayramda bakım evini ziyaret edecektir. Basın mensupları bakım evlerini hangi saatlerde ziyaret edebilirler ve onlara hangi yetkili bilgi verecektir? Bu bilginin basına bir bildiri ile açıklanmasını talep ediyoruz.
5. Vatandaşlar ve Aileler çocukları ile birlikte bayram tatilinde bakım merkezini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretlerin hangi saatler arasında yapılması uygundur? Bu bilginin tarafımıza verilmesini ve ayrıca basın ve TV ler yolu ile topluma açıklanmasını talep ediyoruz.
Bu hususlara ve yukarıdaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği madde madde olarak bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Isim, soyisim, TC kimlik, Adres...

________________________

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIK MAİL ADRESLERİ

dk [email protected][email protected][email protected], hks [email protected][email protected],[email protected].tr[email protected][email protected], istan [email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected],
[email protected], mustesa [email protected][email protected],mustyrd_[email protected], mustyrd_ [email protected],[email protected], musty [email protected][email protected], mustafakur [email protected][email protected],[email protected], hukuk ormansu.gov.tr[email protected][email protected]
[email protected][email protected],narpa@ormansu.gov.tr, yasaryil [email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected];[email protected][email protected];

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE ADRESLERİ:

[email protected]" < [email protected]>, istanbul < [email protected]>, "Kırklareli Şb.Md.ğü" < [email protected]>, "[email protected]" < [email protected]>, SAKARYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ < [email protected]>, Tekirdag <[email protected]>, Yahya GUNGOR <[email protected]>, " [email protected]" < [email protected]>,yus[email protected], e. [email protected],agenc [email protected][email protected], "[email protected]" <[email protected]>, mgund [email protected][email protected], "[email protected]" < [email protected]>, "III. Bölge Müdürlüğü(Çanakkale)" <[email protected]>,isr [email protected], sa [email protected], "Edirne Şb.Md.ğü" <[email protected]>, " [email protected]" < [email protected]>, " [email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" < [email protected]>, manis [email protected], "[email protected]" < [email protected]>, AYDIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ < [email protected]>, MUĞLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ < [email protected]>, "Afyonkarahisar V. Bölge Müdürlüğü" <[email protected]>, Denizli Şube Müdürlüğü < [email protected]>, Eskişehir Şube Müdürlüğü < [email protected]>, kutahya <[email protected]>, Uşak Şube Müdürlüğü < [email protected]>,hamdiakan@ormansu.gov.tr, "VI.Bölge(Burdur) Md.ğü" <[email protected]>, Isparta Şube Müdürlüğü <[email protected]>, " [email protected]" < [email protected]>, "[email protected]" < [email protected]>, " [email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" < [email protected]>, "[email protected]" < [email protected]>, Nursel Turan <[email protected]>, "[email protected]" < [email protected]>, " [email protected]" <[email protected]>, Ayse DURGEN < [email protected]>, " [email protected]" <[email protected]>,cc [email protected], "[email protected]" < [email protected]>, "Konya Şb.Md.ğü" < [email protected]>, Mustafa SUNGUR < [email protected]>,[email protected],mozdemir [email protected], musa çelik < [email protected]>,aliagar@ormansu.gov.tr, " [email protected]" <[email protected]>,nkapla [email protected][email protected], "IX. Bölge Müdürlüğü" < [email protected]>, ekara[email protected][email protected],scilgin@ormansu.gov.tr[email protected], "Bolu Şb.Md.ğü" <[email protected]>, amut[email protected], "Çankırı Şb. Md.ğü" < [email protected]>, [email protected], Düzce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü <[email protected]>, [email protected],nakdemir@ormansu.gov.tr, "Kırşehir Şb.Md.ğü" < [email protected]>, "X.Bölge Md.ğü (Sinop)" < [email protected]>, obay [email protected],syalcinkay [email protected][email protected],fkaraha[email protected],[email protected][email protected],ngurkan@ormansu.gov.tr, İLKSEN ATEŞOĞLU < [email protected]>, Yalcin UYANIK <[email protected]>, Ahat DELİORMAN < [email protected]>, i [email protected], "Samsun Şb.Md.ğü(XI.Bölge)" <[email protected]>, orhan [email protected], " [email protected]" <[email protected]>,mu [email protected], "[email protected]" <[email protected]>, ken [email protected],zaakbas@ormansu.gov.tr, merzifon orman su <[email protected]>, "nk [email protected]" < [email protected]>,mura[email protected][email protected],[email protected], " [email protected]" <[email protected]>, artv [email protected], "Gümüşhane Şb.Md.ğü" <[email protected]>, "Trabzon Şb.Md.ğü" < [email protected]>, mkil [email protected],tmemisogl [email protected], "XIII.Bölge Md.ğü(Erzurum)" < [email protected]>, " [email protected]" < [email protected]>, "Iğdır Şb.Md.ğü" < [email protected]>, "Kars Şb.Md.ğü" < [email protected]>, "Ardahan Şb.Md.ğü" <[email protected]>, "Bayburt Şb.Md.ğü" < [email protected]>, "Erzincan Şb.Md.ğü" <[email protected]>, "Bingöl Şb.Md.ğü" < [email protected]>,

 

cross