1991'den Bugüne

Orman Su İşl Bakanı Prof Dr Veysel Eroğlu: Pitbulların KAYYUM olarak geçici sahiplendirilmesi için G

Belediyelerin ÖLÜM KAMPI barınaklarında ÖMÜR BOYU HAPSE mahkum ESİR PİTBULLARI kurtaralım. Onlara özgürlük verecek olan yasa neresinden baksanız 1 yılda ancak çıkar. Bakanlık genelge yayınlayarak, bu hayvanların kısırlaştırılıp ailelere KAYYUM olarak verilmesini sağlayarak mevcut kanun maddelerini aşabilir.

Bu aşağıdaki bakanlığa hazır müracaat yazısını ve hazır adresleri kullanarak çok kişinin müracaat etmesini sağlamamız gerek. Ne olur bu kez bunu sıkı tutalım. Adaylar ile görüşüp, bakana baskı yapmalarını talep edelim. Bu kez başarabiliriz, ama sizler takip ederseniz olur. Bu kadar pitbull sahibi var, hayvanını barınağa kaptırmış acı çeken sahipler var. 
Lütfen, ESİR PİTBULLAR için de uğraşalım.

Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.

ÖRNEK GENELGE TALEBİ YAZIYI ve ALTINDA MAİL ADRESLERİ 
________________________________________

Orman Su İşleri Bakanı
Sn Prof Dr Veysel Eroğlu

Yasada tehlikeli ırk olarak tanımlanan ve özellikle yaygın olarak PİTBULL cinsi köpekler ile bilinen köpekler, yanlış ve hayatın olağan akışına aykırı uygulamalar ile büyük bir zulüm altındadırlar.
TBMM de bekleyen yasa tasarısında, "tehlikeli ırk" kavramı kaldırılmış, bu tür köpeklere sahip olanlara ağır koşullar ve yaptırımla getirilmiştir.
Yasanın çıkışının gecikeceği görülmektedir.
-Fakat bu süreçte, belediyelerin ölüm kampı bakımevlerine "el konan pitbullar" getirilmektedir. Bu bakımevleri sokak hayvanlarına dahi yetmezken, ayrı bölmelere konmaları gereken pitbullar nedeni ile yer sıkıntısı büyükmektedir. Bunun yanında küçücük bölmelere konan bu hayvanlar tam bir esir hayatı yaşamaktadırlar.
-Öncelikle el konan pitbullar, genellikle aile yanında yaşayan, kedi kadar uysal olan pitbullardır. Dövüş veya üretim için kullanılan pitbullar saklandığı için el koymak çoğu kez mümkün olamamakta, üretim ve dövüş son sürat devam etmektedir.
-Ayrıca, beslemek yasak olduğu için, iyi niyetli pitbull sahipleri bu hayvanları kısırlaştıramamaktadırlar.

Bu tespitler ışığında,
Bakanlığınızın bir GENELGE yayınlamasını, bu genelgede 
1. Alilere ait olan mevcut yaşayan pitbulların, sahiplerince belediyeye kayıt 
ettirilip kısırlaştırılması,
2. Barınaklarda bulunan daha önce el konmuş pitbulların kısırlaştırııp kayyum olarak iyi ailelere geçici olarak teslim edilmesi,
3. Dövüş ve üretim için kullanılan pitbulların da rehabilite edilip uygun ailelere kayyum olarak geçici olarak teslim edilmesi,
4. Yasada yer alan el koyma ve idari para cezasının, sadece "pitbulunu kısırlaştırmayan ve belediyeye kaydettirmeyen" hayvan sahiplerine uygulanması,
5. Bu arada dövüş ve üretim yapılmasının önüne geçilmesi için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmalar yapılmasını da içeren YENİ BİR GENELGE YAYINLANMASINI talep ediyoruz.
Belediye bakımevlerinde yavaş ve ızdıraplı ölümlere mahkum olan, çoğu da uysal hayvanlardan oluşan pitbullar için böyle bir genelge, kısırlaştırma ve izin birlikte olduğu için, çoğalmanın da azalmasını sağlayacaktır.
Talebimiz, bu hususları içeren bir genelgenin yayınlanmasıdır.
Müracaatımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Nesrin Çıtırık
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı.
TC kimlik..13230091212
 

  [email protected],

[email protected][email protected]hks[email protected],

[email protected]mus[email protected], [email protected]

[email protected]istan[email protected]bolge1@ormansu.gov.tr
[email protected]veysele[email protected]bakanyrd@ormansu.gov.tr,

[email protected]mustesa[email protected]lakca@ormansu.gov.tr,

[email protected][email protected],

[email protected]musty[email protected]

[email protected]mustafakur[email protected]sgb@ormansu.gov.tr,

[email protected]hukuk@ormansu.gov.trouzun@ormansu.gov.tr,

[email protected]did@ormansu.gov.trmgurbuz@ormansu.gov.tr,

[email protected]yasaryil[email protected]etemboz@ormansu.gov.tr,

[email protected]navci@ormansu.gov.tryceran@ormansu.gov.tr,

[email protected]ckinaci@ormansu.gov.trh.aytac@ormansu.gov.tr;

[email protected]ismai[email protected];

cross