1991'den Bugüne

Cevre Md. Hayvanat Bahcesi Denetimi gorev ve yaptirimlari,cezalari

Sevgili Arkadaslar,
Gerek ozel ve gerekse belediyelere ait Hayvanat Bahcelerine iliskin denetimler ve kosullarin duzeltilmesi icin ceza verilmesi gorev ve yetkisi Il Cevre Mudurluklerine aittir. Bazi il cevre mudurlukleri bu yasayi cok iyi bildikleri halde EK YUK getirecek diye bu yasayi bilmezden gelip kendini amiyane tabirle “taca atiyorlar”.

Asadiga 5199 sayili Hayvanlari Koruma Kanununun Uygulama Yonetmeliginde Il Cevre Mudurluklerinin gorevleri var. Bunu dikkatle okuyun.

Ayrica bu yonetmelikte ve kanunda bulunan maddeler Hayvanat Bahceleri konusundaki Il Cevre Mudurlugunde olan yetkiyi ve cezalari acikca belirtmis.

Denetim

MADDE 17. - Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.

MADDE 22. - İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına altıyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.

Bu maddeler sahislarin veya belediyelerin yasalara aykiri hayvanat bahcelerinde, “kasitli olarak kotu davranmayi, ac susuz ve asiri sicak veya soguga maruz birakmayi, bakimlarini ihmal etmeyi, fiziksel ve psikolojik aci cektirmeyi” icermektedir. Dolayisi ile bu durum 14. Maddeye “Fiziksel ve psikolojik aci cektirmek” eylemi dolayisi ile girmektedir.

MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Ayrica bu durum yasanin var olus sebebini iceren su ana maddelere de aykiridir:

MADDE  4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

Verilen cezalarin tekrari yani olumsuz durumun devam etmesi halinde ise, 22. maddenin “n” bendinde belirtilen hayvan basina olan cezanin 30. madde geregi katlanarak devam ettirilmesi gereklidir.

MADDE 30. - Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak verilir.

Bu maddeleri de uygulamak  Il Cevre Mudurluklerine ek yuk ve is getirdigi icin, bundan imtina ediyorlar. Kanun maddesini bilerek muracaat yaptiginizda ise, gorevlerini yaptirmaya mecbur birakmis oluyorsunuz. Denetimlerin gostermelik olmasini bu sekilde engelleyebiliriz. Tum yazilarinizi lutfen bu maddelere ithafta bulunarak yaziniz.
Lutfen bu yaziyi saklayin, uyesi oldugunuz tum gruplara dagitin.

Selam ve sevgilerimle…
Nesrin/ HAYTAP/DOHAYKO


5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığından:

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)
BİRİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar
İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,

b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,

c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle,

ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla,

d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,

e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,

g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,

h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici bakımevine aktarılmasını sağlamakla,

i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle görevli ve sorumludur.

cross