1991'den Bugüne

Görselsiz: Beld. Başkanlığına:BelediyeGÖNÜLLÜ çalışma talebine ENGEL-YASAK koyması YASAYA aykırıdır

Sevgili Arkadaslar,
Bakımevlerine giden gönüllüler eksikleri söylediklerinde derhal YASAK gündeme
getirilmekte. Bunun bir sebebi de BELEDIYE VETERINER HEKIMLERI kesinlikle bakımevindeki hayvanlara bakmayı, onlari tedavi etmeyi bir ANGARYA ve ZUL olarak görmeleridir. Bakımevine giden gönüllüler ise onları OTURDUKLARI KOLTUKLARINDAN KALKIP ÇALIŞMAYA zorlamış  oluyorlar.
Ayni sekilde personel icin de bu gecerli, onlar da hayvanlar aç ve susuzken sigara çay içerler, hayvanlar donarken soba yakar sıcak odada otururlar. Bu bir kaç istisna hariç böyledir, hemen hemen her yerde.

Yasanın aşagidaki maddeleri sarih bir şekilde belediyelerin gönüllülerle calismasini, Il Orman Su Müdürlüklerinin de  bu çalışmayı "sağlmalarını" hükme bağlamıştır.
Sorun yaşadığınız belediyelere aşağıdaki gibi ekinde kanunlar olan bir yazili muracaat yapin lutfen. Bizi de haberdar ederseniz birlikte takip ederiz. Bunun uygulanmamasi yasanin ihlal edilmesi demektir. Tabii ki engel yine belediye veteriner hekimleri olacaktir, daha dogrusu olmaya calisacaktir. Ama olumlu gelisme olmazsa, Valilige yazarak bu belediye icin yasayi ihlalden dolayi sorusturma acilmasini talep edeceksiniz.
Selam ve sevgilerimle.... nesrin/ HAYTAP/ DOHAYKO

_____________________________________________________________________

BELEDIYEYE ÖRNEK YAZI

Belediye Baskanlığına,
Belediyenize ait bakım evi ile ve belediyenizin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerinde gönüllü  olarak destek olmak istiyorum. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinin, aşağıda ekte sunulan maddelerde görüleceği şekilde hükme bağlanmış olan bu hakkım,  sahipsiz hayvanlara yönelik belediye çalışmalarına ve bakım evine girişime yasak konarak belediyeniz görevlilerince engellenmektedir.
Belediyeniz görevlileri (.......................burada engellerin nasıl konduğunu yazın) şeklinde bir yaklaşım ile yasayı ihlal etmektedirler.
Gönüllülere yasak ve engel, sadece "hayvanların bakım evine götürülme bahanesi ile gizlice öldürüldüğü, orman ve ıssız alanlara atıldığı, bakım ve tedavinin yapılmadığı, hayvanların aç ve susuz bırakıldığı" bakım evlerine sahip belediyelerce baş vurulan, ahlaki olmayan yasa dışı bir uygulamadır. Saklanacak yasa dışı bir uygulaması olmayan belediyeler,  yasak koyarak yasayı ihlal etmek yoluna gitmez, gönüllü katılımı ile sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürürler.

Yasanın ihlal edildiği bu uygulamaya sebep olan görevliler (...varsa isim yazılacak.............) hakkında soruşturma açılmasını,  yasal hakkımı kullanmamın sağlanmasını, müracaatıma ilişkin 4982 ve 3071 sayılı  yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Isim, TC kimlik, Iletisim bilgileri

Dagitim: BİMER, İçişleri Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı ilgili birimleri, Valilik, Kaymakamlık, Orman Su İşleri İl ve Bölge Müdürlükleri, Partilerin Genel Merkezleri ve il ve ilçe Başkanlıkları, Basın Kuruluşları

Ek.... Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama yonetmeliğinin Belediyelerin ve Orman Su İşleri Müdürlüğünün gönüllülerle birlikte çalışılmasına ilişkin hükümleri

Madde 7 - (1) Belediyeler;

b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma  görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla görevli ve sorumludur.


MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz

hayvanların kontrolünü takip etmekle,
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

 

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle.... sorumludurlar.

cross