1991'den Bugüne

Değerli Dostlarımıza; Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Bilgilendirmesi

altDeğerli Dostlar,

Uzun yıllardır süregelen hayvan hakları mücadele sürecimizde, Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, 
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, ve Ege Hayvan Hakları Federasyonu'nu kurduk.
Daha sonra 3 Federasyon bir araya gelerek "HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları KONFEDERASYONU
oluşturduk.
"Gücünü toplumdan alan kitlesel bir hareket" kimliği ile "Birlikte Başarmak" ana sloganlarımız oldu. 
Yurdun dört bir yanında yerel gönüllüleri yasal bilgi ile donatarak, kurumları harekete geçirip görevlerini 
yapmalarını sağlayarak, acı çeken vahşet ve işkence gören tüm hayvanlara yasal, sosyal ve ahlaki boyutta
koruma sağlamak temel hedefimizdir. 
Ayrıca, TBMM de görüşülmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı'nın TCK kapsamına alınıp,
mevcut yasadaki hayvanlar aleyhine maddelerin değiştirilmesi ve yaşam hakkının güçlendirilmesi için 
devlet kurumlarının karşısına KONFEDERASYON olarak daha etkili ve ulusal bazda örgütlü olarak çıkmak 
ana amacımızdı, bunu gerçekleştirdik.
Çıktığımız bu zorlu yolculuktaki yaşamsal hedeflere ulaşmak için desteklerinizi bekliyoruz.                                                                                                            Nesrin Çıtırık
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı
 
 
 
cross