1991'den Bugüne

HayKonfed Hayvanat Bahçelerine HAYIR Grubu Manifestosu‏

HayKonfed HAYVANAT BAHÇELERİNE HAYIR GRUBU

Niçin Hayvanat Bahçelerinin ESİR KAMPLARI olduğunu söylüyoruz?

Hayvanat bahçeleri , hayvanların doğasına uygun şartlarda olmayıp , demir parmaklıklar arkasında beton odacıklara hapsedildikleri, insanlar seyretsin diye yaşamaya mahkum edildikleri bir hapishanedir.  Hayvanat bahçeleri hiç kimseye hele çocuklara ne eğitim verebilir ne de hayvan ve doğa sevgisi verebilir. Denetimlerin gayri ciddiyetsizliği ve yaptırımların yetersizliği nedeniyle de hayvanat bahçelerindeki dram yıllardır devam etmektedir.  Bu nedenle kurumsal STK çalışması yapılmalı bu hapishaneler kapatılması sağlanmalı yeni hayvanat bahçelerinin açılması engellenmelidir.

ÖNCELİKLİ  AMAÇ : Hayvanların doğalarından kopartılarak demir parmaklıklar arkasında hapsedilmesinin ne yasalara ne de insanlığa uygun olmadığı konusunda bilinç oluşturmak ve hayvanat bahçelerindeki yaşam alanlarının hayvanların doğasına en uygun hale getirilmesi amacıyla görevli  kurumları harekete geçirmek, denetimlerin devlet ciddiyeti ile yapılmasını sağlamak ve uygun şartları sağlayamayan hayvanat bahçelerini kapattırabilmek amacıyla gerekli yerlere müracaatları yapmak.

İKİNCİL AMAÇ:Hayvanat bahçelerinde para ve eğlence uğruna hapsedilen hayvanların yaşam koşulları hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, hayvanat bahçelerini hayvan sevgisi kazandırma anlamında faydalı olduğu konusunda yayın yapan kurumlara karşı HAYVANAT BAHÇESİ gerçeğini ortaya koymak, insanlari bilinclendirmek, empati saglayabilmek.

 1. Yerel Kurumlarla Resmi Yazşsmalar   yapıp mevcut hayvanat bahçelerinin denetimlerinin 5199 sayılıya ve 26610 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe uygun yapılmasını, şartların düzeltilmesini ve şartların düzeltilmediği durumunda kapatılmasını sağlamak
2. TBMMSiyasi Partiler, Bakanlıklara müraacatta  bulunarak hayvanat bahçesi işletmenin ne kadar maliyetli olduğu, bu işletmelere harcanacak paraların alt yapı sorunlarına, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesine harcanmasını sağlamak
3. BASIN KURULUSLARI ile iletişim kurarak hayvanat bahçelerinde yaşanan tutsaklık konusunda kamuoyu oluşturmak
4. TOPLUMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR için sanatçılara ve toplumdaki rol modellere ulaşmak, stantlar kurmak, insanlara konu hakkında bilinçlenmeleri için çağrıda bulunmak ve bunun için kampanyalar düzenlemek
5. GÖRSEL AĞIRLIKLI KAMPANYALAR düzenlemek için matbaalara, tasarımcılara reklam ve tanıtım ajanslarına ve sponsor olabilecek kurumsal firmalara ulaşmak
6.  ÇOCUKLARA YÖNELİK tiyatro, etkinlik vs organize eden kurumsal firmaları araştırıp onlardan hem hayvan hakları hem de hayvanların tutsak edilmemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirme yapılması için çocuklara ulaşmakta destek istemek.
7. Sosyal medyada facebook ve twitter 'da hayvanat bahcelerinde hayvanlarin yasadigi drami gozler onune sermek.

Hayvanlar mal değildir, eğlence unsuru olarak kullanılamazlar. Sevgilerinizi tutsak etmek istemiyorsanız, ŞİKÂYET EDİP ÜZÜLMENİN ötesinde bir şeyler yapmak istiyorsanız, lütfen GRUBUMUZA katılın. 
HAYVANAT BAHÇELERİNE HAYIR GRUBU
cross